Наукові публікації доцента Острівки О.І.


 1. Стан протеїназ-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманіто-фалоїдиновим отруєнням. – Кузьмак І.П., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Василишин Н.А. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» - 9-10 жовтня 2014 року. – м. Тернопіль. – с. 129.

 2. Кузьмак І.П., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Василишин Н.А. - Стан протеїназ-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманіто-фалоїдиновим отруєнням - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології»– м. Тернопіль. –10 жовтня 2014 року с. 129.

 3. М. М. Корда, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, А. Є. Мудра, П. Г. Лихацький, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Л. М. Палиця, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун // Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організ-ації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», — Ч.1 - 2014 - С. 240-241.

 4. М. М. Корда, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, Л. М. Палиця Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії// Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», Ч.1. 15-16 травня 2014 р С. 240-241.

 5. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, Я.І. Гонський, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, А.Є. Мудра, П.Г. Лихацький, О.З.Яремчук, М.І. Куліцька, І.П. Кузьмак, Л.М. Палиця, Н.П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г.Г.Шершун // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», 15-16 травня 2014 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2014. – С. 240.

 6. Досвід впровадження нових форм навчання на кафедрі медичної біохімії з огляду концепції сучасного освітнього простору. Корда М.М., Гонський Я.І., Підручна С.Р., Шершун Г.Г., Саюк Н.П., Яворська С.І., Рубіна Л.М., Острівка О.І., Cуслова Н.О., Мудра А.Є., Яремчук О.З., Куліцька М.І. – Матеріали Х Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процессу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзв’язку. - 18-19 квітня 2013 року. – Тернопіль - С. 232.

 7. Підручна С.Р., Острівка О.І., Кузьмак І.П., Куліцька М.І. Вплив ліофілізованих ксеноплантантів на активність лужної фосфатази у тварин з комбінованою травмою. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів науково-практичної конференції – Тернопіль –18 червня 2013 року. - С.162.

 8. М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, Я.І.Гонський, С.І. Яворська, А.Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л.М. Рубіна, І.П. Кузьмак, М.І. Куліцька, О.З. Яремчук, Н.Я. Матвіїв, Л.М. Палиця. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичноїбіохімії в системі новітніх технологій. - Медична освіта № 1, 2012, ст. 151-154.

 9. К. О. Пашко, O.І.Острівка, С.І.Яворська У майбутнє рухаємося з упевненістю. Перспективи розвитку навчально-наукового інституту фармакології, гігєни та медичної біохімії ім. М.П.Скакуна. - Медична освіта № 1, 2012, ст. 127-130.

 10. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, Я.І.Гонський, С.І. Яворська, А.Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л.М. Рубіна, І.П. Кузьмак, М.І. Куліцька, О.З. Яремчук, Н.Я. Матвіїв, Л.М. Палиця. – Матеріали конференції «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації». – Тернопіль, 26-27 квітня 2012 р. – С. 162-153.

 11. І.М.Кліщ, І.Я.Криницька, М.І.Марущак, Г.Г.Габор, О.Я.Зятковська, М.М.Корда, О.І.Острівка, С.І.Яворська, С.Р.Підручна, А.Є Мудра, І.П.Кузьмак, О.З.Яремчук. Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики //Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кретидно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівня акредитації» - Тернопіль – 12-13 травня 2011 року. – С. 255.

 12. Кузьмак І.П., Кліш І.М., Корда М.М., Острівка О.І., Яворська С.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з аманіта-фалоїдиновим токсикозом //Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 9 червня 2011 року. - С.141.

 13. Яремчук О.З., Посохова К.А., Корда М.М., Острівка О.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Яворська С.І., Кузьмак І.П., Саюк Н.П., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 9 червня 2011 року. - С.162.

 14. І. І. Медвідь, Л.С. Фіра, О.І. Острівка, Н.І. Бурмас. Показники антиоксидантної системи щурів, уражених тетрахлорметаном, після застосування екстракту з листя шовковиці. Медична хімія, Т. 13, № 4 - Тернопіль – 2011. – С. 54-57.

 15. Посохова К.А., Яремчук О.З., Коваль М.І., Підручна С.Р., Острівка О.І., Шершун Г.Г., Бронецька Н.І.. Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті. - Медична хімія, Т. 13, № 4 - Тернопіль – 2011. – С. 222.

 16. Корда М.М., Яворська С.І., Суслова Н.О., Острівка О.І., Підручна С.Р., Ярошенко Т.Я., Мудра А.Є., Гонський Я.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Кузьмак І.П., Криницька І.Я., Марущак М.І. - Результати впровадження кредитно-модульної системи (ECТS) навчання на кафедрі медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету. //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи. – Тернопіль. – 20-21 травня 2010 р. – С. 58-59.

 17. Особливості перекисного окиснення ліпідів та активності антиоксидантних ферментів на тлі комбінованої травми //Корда М.М., Підручна С.Р., Кулянда О.О., Кулянда І.С., Острівка О.І., Захарчук У.М., Копитчак І.Р. /Медична хімія, Т. 12, № 2 - Тернопіль – 2010. – С. 77-81.

 18. С.Р. Підручна, М.М. Корда, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда, І.Р. Копитчак, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.П. Саюк //Патогенетичне обгрунтування ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі / Здобутки клінічної і експериментальної медицини, № 1 – Тернопіль – 2010. – С.117-119.

 19. Mykhaylo KORDA, Svitlana YAVORSKA, Tetyana YAROSHENKO, Oksana OSTRIVKA, Svitlana PIDRUCHNA, Nataliya Suslova, Iryna Kuzmak. The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction - nanomedical approach – Universitatis Mariae Curie – Skladowska, Vol. XXIII, № 2, 33 - Lublin – Polonia - 2010. – Р. 221-226.

 20. Динаміка показників гуморальної ланки імунітету на тлі комбінованої травми /Корда М.М., Підручна С.Р., Острівка О.І., Шершун Г.Г., Кузьмак І.П. // Х Укр. біохім. з’їзд: Тези доп. Том № 82, № 4 (додаток 2), Одеса – 2010. – С. 106.

 21. О.О. Кулянда, С.Р. Підручна, І.С. Кулянда, У.М. Захарчук, О.І. Острівка Динаміка ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі /Біль, знеболювання і інтенсивна терапія № 2 – Київ - 2010 – С. 54-58.

 22. Гонський Я.І., Корда М.М., Підручна С.Р., Покотило О.С., Острівка О.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Яворська С.І., Суслова Н.О., Ярошенко Т.Я., Папарига Н.В., Кузьмак І.П., Каліновська Л.С., Марущак М.І., Мудра А.Є., Криницька І.Я. Доказова медицина як науковий напрямок. // Матер. Всеукраїнської наук. – практ. конференц. – Сучасний стан та перстпективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров»я.– Тернопіль – 28–29 травня 2009 р. – С. 76-79.

 23. Гонський Я.І., Острівка О.І., Підручна С.Р. Використання гістидинату міді для корекції метаболічних порушень за умов гострого токсичного ураження організму. – Медична хімія, Т. 11, № 1 - Тернопіль – 2009. – С. 103-108.

 24. Бекус І.Р., Чорна М.В., Острівка О.І., Кузьмак І.П. Ліпідний статус печінки при інтоксикації алкоголем на тлі тривалого введення солей важких металів. //ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 27-29 квітня 2009 р.- Тернопіль. - Укрмедкнига. – С. 236.

 25. Суслова Н.О. , Острівка О.І. Психофізіологічні особливості школярів та студентів з підвищеним артеріальним тиском // ХIII ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених : 27-29 квітня 2009 р.- Тернопіль. - Укрмедкнига. – С. 239 - 241.

 26. Підручна С.Р., Кулянда І.С., Острівка О.І., Захарчук У.М., Ястремська С.О., Куліцька М.І., Сопель О.М., Шершун Г.Г. Патогенетичне обгрунтування застосування ліофілізованих ксенодерматотрансплантатнтів у корекції опіків на тлі політравми. – Медична хімія, Т. 11, № 3 - Тернопіль – 2009. – С. 148-151.

 27. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С., Кузьмак І.П. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес медичної біохімії. - Медична освіта № 3, 2008, ст. 49.

 28. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії, Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С., Кузьмак І.П. «Здобутки клінічної і експериментальної медицини – Збірник матеріалів конференції – 13 червня 2008 року – ст. 139.

 29. Mykhaylo KORDA, Oleg POKOTYLO, Tetiyana YAROSHENKO, Svitlana YAVORSKA, Oksana OSTRIVKA. Effect of b-blockers on Aging Endothelium – Universitates Mariae Curie – Skladowska, Vol. XXI, № 2, 56 - Lublin – Polonia - 2008. – Р. 281-284.

 30. Чорна М.В., Гонський Я.І., Острівка О.І., Василишин Н. Стан прооксидантної та антиоксидантної системи у тварин, уражених хлоридами кадмію та кобальту та за їх поєднання.- Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка: Серія: Біологія, № 4 (38) – 2008. - С. 128-132.

 31. Острівка О.І., Гонський Я.І. Динаміка показників білкового обміну в організмі тварин, уражених нітритом натрію //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2007. – Вип. № 21. – С. 247-250.

 32. Острівка О.І., Гонський Я.І. Порушення NO-, антиоксидантної систем, ендогенної інтоксикації за дії нітриту натрію, хлориду кадмію та їх корекція L-аргініном. – Медична хімія, Т. 9, № 4 - Тернопіль – 2007. – С. 38-41.

 33. Ястремська С.О., Покотило О.С., Острівка О.І. та ін. – Бачення нового підручника з біохімії у світлі концепції розвитку медичної освіти. // Матер. Всеукраїнської наук. – практ. конференц. – Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.– Тернопіль – 24–25 листопада 2006 р. – С. 93-98.

 34. Гонський Я.І., Острівка О.І. Вплив комбінованої дії хлориду кадмію та нітриту натрію на показники білкового обміну в крові та печінці щурів, опромінених низькими дозами радіації. // Медична хімія – 2006. - № 2, т. 8 - С. 49-52.

 35. Острівка О.І., Гонський Я.І. Вплив поєднаної дії металокомплексу гістидинату міді та ентеросорбенту “Фібрабет” на показники білкового обміну за умов ураження хлоридом кадмію та нітритом натрію на тлі ренгенівського опромінення. //Медична хімія – 2006. - № 3, т. 8 - С. 85-88.

 36. Yaroslav Honsky, Yevgeniya Dmuchalska, Svitlana Yastremska, Oksana Ostrivka. The Influence of Liposomes onto Functional State of Membranes and Lypoperoxidation at Toxicosis Caused by Cadmium. – Люблін, Польща. – Матер. конференції “Біологічне окиснення” – 2006.- С. 35-37.

 37. Гонський Я.І., Бакалюк О.Й., Підручна С.Р., Острівка О.І., Шершун Г.Г., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Криницька І.Я., Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О. Коригуючий вплив харчової добавки „Фібрабет” на показники ліпідного та білкового обміну у хворих з цукровим діабетом та хронічним гломеронефритом. //Матер. 1-ї Міжнар. Наук.-практ. конференц. – Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.- Тернопіль - 6-7 квітня 2006 р. – С. 151.

 38. Гонський Я.І., Острівка О.І. Коригуючий вплив гістидинату міді на деякі показники білкового обміну у щурів за нітритного отруєння. – Матер. ІХ Українського біохімічного з’їзду. – 2006.- С. 38-39.

 39. Острівка О.І. Вплив L-аргініну та ентеросорбенту Фібрабет на деякі показники білкового обміну за умов експериментального токсичного гепатиту. - // Медична хімія – 2006. - № 4, т. 8 - С. 61-64.

 40. Методика викладання біохімії у Карловому університеті. – О.І.Острівка, Л.С. Фіра, О.Л.Сидоренко. – Тернопіль. – //Матеріали навчально-методичної конференції “Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір. – 15–16 травня – 2006.– C.83-85.

 41. Організація навчання у Карловому університеті. Л.С.Фіра, О.І.Острівка, О.Л.Сидоренко, П.Г.Лихацький, Л.В.Соколова.- Медична освіта, №1, – Тернопіль. – 2006. – С. 55-57.

 42. Організація навчального процесу на 1-ому лікарському факультеті Карлового університету (Прага). – Л.С.Фіра, О.І.Острівка, О.Л.Сидоренко. – Тернопіль. //Матеріали навчально-методичної конференції “Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір. – 15–16 травня.– 2006.– C.60-61.

 43. Вивчення досвіду реформування освіти у Карловому університеті. – Сидоренко О.Л., Фіра Л.С., О.І.Острівка. – Тернопіль. – //Матеріали навчально-методичної конференції “Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір. – 15–16 травня.– 2006.– C.89-91.

 44. Л.С.Фіра, О.І.Острівка, О.Л.Сидоренко. Чехія: погляд на систему освіти. – Тернопіль, Укрмедкнига . – 2006. – 99 с.

 45. Острівка О.І., Пелешок М., Козачок Р. Стан захисних систем організму за умов нітритного ураження //ІХ Міжнародний конгрес студентів і молодих вчених - Тернопіль. - 2005. – С. 24.

 46. Стан детоксикуючої системи та процесів ліпопероксидації за умов токсичного ураження тварин різного віку /Я. І. Гонський, Є.Б. Дмухальська, О. І. Острівка, С. О. Ястремська, І. Я. Криницька, С. Р. Підручна, І. Р. Бекус //Матеріали XVIII підсумкової наук.- практ. конф. "Здобутки клінічної і експериментальної медицини". - Тернопіль, 2005. - С. 168-169.

 47. Вікові особливості вільнорадикальних процесів та стану ферментної антиоксидантової системи печінки щурів за умов токсичного ураження тетрахлорметаном. /Я.І.Гонський, І.М.Кліщ, О.І.Калиняк, Н.П.Саюк, Л.С.Фіра, //VII Український біохімічний з”їзд. Тези доповідей. ч.ІІІ.-К.1997.-С.17-18

 48. Калиняк О.І., Комаровський Р. Вікові особливості антиоксидного захисту білих щурів при гострому отруєнні тетрахлорментаном //Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль. – 1997. – С.3.

 49. Вплив сорбенту "Оксісорб" на біохімічні показники щурів з експериментальним нітритним отруєнням / Я.І.Гонський, Л.С.Фіра, О.І.Калиняк, М.М.Корда та ін. // Актуальні питання клінічної та експерим. медицини. – Тернопіль. – 1994. – С. 297 – 299.

 50. Л.С.Фіра, О.І.Калиняк, А.К.Врублевський “Вивчення хронічної токсичності ентеросорбенту СУГС в експерименті “ // УІ Укр. біохім. з”їзд. - Київ. - 1992 .- С. 232.

 51. Л.С.Фіра, О.І.Калиняк „Вивчення гострої та хронічної токсичності ентеросорбенту „Оксісорб” //Тези наук. Конфер. „Антиоксиданти та сорбенти в медицині”.- Тернопіль.-1992.-124-125.

 52. Вплив ентеросорбцiї на вмiст атерогенних факторiв у плазмi кровi / М.М.Корда, I.М.Клiщ, О.І.Калиняк Л.С.Фiра // Новi методи дiагностики, лiкування i профiлактики серцево-судинних захворювань: Тези доп. обл. наук.-практ. конф. - Тернопiль, 1991. - С. 66 – 67.