Кафедра медичної біохімії активно працює в науковому плані, також ведеться підготовка здобувачів, аспірантів, докторантів. Наукова робота кафедри медичної біохімії передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Наукова тематика кафедри присвячена вивченню механізмів впливу токсикантів на білково-ліпідний обмін та антиоксидантно-імунний статус у експериментальних тварин та винайденню шляхів корекції виявлених порушень. Для дослідження використовують сироватку крові, гомогенат печінки. Оцінку стану імунної системи проводять за вмістом імуноглобулінів А, М та G та циркулюючих імунних комплексів. Стан антиоксидантової системи вивчають за активністю СОД, каталази, церулоплазміну, вмісту відновленого глутатіону. Білковий обмін оцінюють за вмістом загального білка та його фракцій, сечовини, креатиніну, залишкового азоту та активністю амінотрансфераз. Показники ліпідного обміну вивчали за вмістом фосфоліпідів, ліпопротеїнових фракцій. З метою корекції використовували олігопептиди та металокомплекси (гістидинат міді).

Також у зв’язку з тим, що у даний час спостерігається інтенсивне зростання у світі застосування нанотехнологій та наноматеріалів, вплив яких на організм людини недостатньо вивчено. Тому на сьогоднішній день на нашій кафедрі  значна увага наших досліджень приділяється виявленню потенційної токсичності наночастинок для клітин і організмів.

Щорічно про результати наукових досліджень студенти доповідали на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль) та були нагороджені дипломами І та ІІ ступеня: М. Фролов, Н. Долик, О. Кулянда, Д. Миронюк, Т. Бакса, З. Вівчар, Т. Бончик, В. Косовська та У. Сатурська, К. Данилко, А. Брик. Зокрема впродовж 2017-2018 н.р. у наукові дослідження кафедри було залучено 7 студентів. За усні доповіді на ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, який відбувся 23-25 квітня 2018 р. (м. Тернопіль) двох студентів було нагороджено дипломами І ступеня у секції «Експериментальна медицина» – Тарнопільського Руслана та Кравців Ольгу (науковий керівник – д.м.н., Підручна С.Р.), а також у секції «Фармакологія і фармація» диплом ІІ ступеня отримав Лук'яненко Максим (науковий керівник – доц. Куліцька М.І.). 

Наукові здобутки працівників кафедри медичної біохімії (2006-2021 рр.) 

В останні роки викладачі кафедри виконували і виконують наукові дослідження у рамках наступних міжкафедральних тем:

1. Дослідження механізмів впливу деяких токсикантів на білково-ліпідний обмін та антиоксидантно-імунний статус у експериментальних тварин і корекція викликаних порушень (2009-2011 рр). Науковий керівник проф. Корда М. М.

2. Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних та біогенних токсикантів в біологічних системах» (2012–2015). Науковий керівник проф. Корда М. М.

3. Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу (2016–2019). Науковий керівник - проф. Фіра Л. С.

Асист. І. А. Бандас   на конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини", м. Тернопіль (2017 рік)

У Києві 22 жовтня 2018 р. відбулась міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної мікроелементології», присвячена пам’яті академіка Ю.І.Кундієва. Доцент Ярошенко Т.Я.  виступила з доповіддю. 

Доцент Ярошенко Т.Я. на конференції «Актуальні питання сучасної мікроелементології», присвячена пам’яті академіка Ю.І.Кундієва (2018 рік)

Доцент П.Г. Лихацький отримав два патенти на корисну модель “Спосіб використання ентеросорбенту карболайн для зниження ступеня інтоксикації у щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом” та “Застосування екстракту з хости ланцетолистої за умов токсичного ураження печінки” (2018 рік)

На базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського 30 вересня – 4 жовтня 2019 року відбувся ХІІ Український біохімічний конгрес. Він був присвячений 165-й річниці від дня народження видатного науковця з Тернопілля Івана Горбачевського. 

Український біохімічний конгрес – це визначна подія для біохіміків, молекулярних і клітинних біологів, біофізиків, медиків та фахівців суміжних спеціальностей, які працюють і цікавляться найновішими досягненнями та перспективами розвитку сучасної біологічної науки, експериментальної медицини, біотехнології, фармакології тощо. 

Український біохімічний конгрес ( 2019 рік)

Український біохімічний конгрес – це визначна подія для біохіміків, молекулярних і клітинних біологів, біофізиків, медиків та фахівців суміжних спеціальностей, які працюють і цікавляться найновішими досягненнями та перспективами розвитку сучасної біологічної науки, експериментальної медицини, біотехнології, фармакології тощо. 

Апробація дисертанта асистента Палиці Л.М. на тему : "Біохімічні ефекти С60 фулеренових наночастинок в біологічних системах" (2020 рік)

У 2021 році студенти взяли участь у онлайн конференції - Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль) 

Аспірантка кафедри Наталія Мехно (науковий керівник проф. Яремчук О.З.)  з 1 грудня 2022 року по 31 травня 2023 року стажувалася в Університеті Сантьяго де Компостела (Іспанія) на базі сучасного наукового лабораторного центру CiMUS (науково-дослідний центр молекулярної медицини та хронічних захворювань) в рамках програми Erasmus+ КА107.

Наталія Мехно пройшла стажування у науковій групі Genomes and Disease під керівництвом доцента Хосе Мануеля Кастро Тубіо та доцента Ірії Марії Гомес Туріно. За цей час ознайомилася з методом секвенування та кількісної ПЛР.


Разом з Хорхе Родрігес Кастро та Ана Пекіньйо освоїла методику секвенування ДНК у реальному часі завдяки технології Oxford Nanopore з використанням MinION Flow Cell 

Завдяки допомозі доктора філософії Беатріз Гарнель та аспіранта Мартіна Котрулєва н Наталія Мехно навчилася працювати з культурою клітин селезінки мишей-самок лінії NOD і провела дослідження експресії генів використовуючи методику кількісної ПЛР на приладі QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System Applied Biosystems™ Thermo Fisher Scientific.