Науково-дослідні роботи кафедри:

1. 0109U001311 Дослідження механізмів впливу деяких токсикантів на білково-ліпідний обмін та антиоксидантно-імунний статус у експериментальних тварин і корекція викликаних порушень (2009-2011 рр., керівник – проф. М. М. Корда).

2. 0112U000542 Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних і біогенних токсикантів в біологічних системах 2012-2015 рр., керівник – проф. М. М. Корда).

3. 0116U003353 Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу (2016-2019 рр., керівник – проф. Л. С. Фіра).