Підручники:

  1. Биологическая и биоорганическая химия: в 2 кн.: учебник. Кн. 2. Биологическая химия / Ю. И. Губский, И. В. Ниженковская, М. М. Корда и др. – Киев, ВСИ «Медицина», 2017. – 584 с.
  2. Біохімія людини : підручник / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук ; за ред. Я. І. Гонського. — 3-тє вид., випр. і допов. — Тернопіль : ТДМУ, 2017. — 732 c.
  3. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія / Ю. І. Губський, І. В. Ніженковська, М. М. Корда та ін. – Київ, ВСВ «Медицина», 2016. – 544 с.
  4. Біохімія людини : підручник / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 744 с.
  5. Біохімія людини : підручник / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 736 с.

Посібники:

  1. Біологічна хімія. Лабораторний практикум : практикум / [М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька та ін.] ; за ред. М. М. Корди. — 3-тє вид., випр. і допов. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. — 216 с.
  2. Біологічна хімія: лабораторний практикум / [Я. І. Гонський, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна та ін.]; за ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 288 с.
  3. Тлумачний довідник з медико-біологічної термінології / [Я. І. Гонський, Г. Г. Шершун, О. П. Баган та ін.] ; за ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль, 1997. – 153 с.
  4. Посібник до лабораторних робіт з біологічної хімії / [І. Я. Гонський, О. П. Баган, А. К. Вруб­левський та ін.] ; за ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль, 1992. – 212 с.