Підручники:

  1. Біологічна хімія / Ю.І. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда, Г.М. Ерстенюк, О.В. Кузнецова. – Вінниця: «Нова Книга», 2021.

  2. Biological and Bioorganic Chemistry: in 2 books: Textbook / Yu.I. Gubsky, I.V. Nizhenkovska, М.М. Korda. — Kyiv: AUS “Medicine”, 2020. — 544 p.

  3. Биологическая и биоорганическая химия: в 2 кн.: учебник. Кн. 2. Биологическая химия / Ю. И. Губский, И. В. Ниженковская, М. М. Корда и др. – Киев, ВСИ «Медицина», 2017. – 584 с.

  4. Біохімія людини : підручник / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук ; за ред. Я. І. Гонського. — 3-тє вид., випр. і допов. — Тернопіль : ТДМУ, 2017. — 732 c.

  5. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія / Ю. І. Губський, І. В. Ніженковська, М. М. Корда та ін. – Київ, ВСВ «Медицина», 2016. – 544 с.

  6. Біохімія людини : підручник / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 744 с.

  7. Біохімія людини : підручник / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 736 с.

Посібники:

  1. Основи медичної статистики та проведення комп’ютерного статистичного аналізу даних статистичними програмами. Ч. 2. Кореляція та регресія. / М.М.Корда, М.О.Кашуба - Тернопіль: «Укрмедкнига», 2022. – 212 с.

  2. Основи медичної статистики та проведення комп’ютерного статистичного аналізу. Порівняння середніх, дисперсний аналіз. / М.М.Корда, М.О.Кашуба - Тернопіль: «Укрмедкнига», 2021. – 150 с.

  3. Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок / [Лазоришенець В.В., Хоменко І.П., Корда М.М. та ін.]; під заг. ред. Цимбалюка В.І. – Тернопіль: ТНМУ, 2019. – 428 с.

  4. Біологічна хімія для студентів III курсу фармацевтичного факультету М.М. Корда, А.Є. Мудра, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, І.П. Кузьмак, Т.Я. Ярошенко, Н.А. Василишин. – Тернопіль.: ТНМУ, 2019. – 344 с.

  5. Korda M.M., Ostrivka O.I., Mudra A.E., Kuzmak I.P., Birchenko I.V. Workbook for practical classes in biological and bioorganic chemistry (specialty “Medicine”) // Ternopil: “Ukrmedknyha”, 2018. – 143 p.

  6. Korda M.M., Mudra A.E., Kuzmak I.P., Ostrivka O.I. Workbook for practical classes in biological chemistry (specialty “Pharmacy”) // Ternopil: “Ukrmedknyha”, 2018. – 125 p.

  7. Korda M.M., Kuzmak I.P., Ostrivka O.I., Mudra A.E. Workbook for practical classes in biological and bioorganic chemistry (specialty “Dentistry”) // Ternopil: “Ukrmedknyha”, 2018. – 150 p.

  8. Korda M.M., Ostrivka O.I., Mudra A.E., Kuzmak I.P., Birchenko I.V. Study guide for practical classes in biological and bioorganic chemistry // Ternopil: “Ukrmedknyha”, 2019. – 215 p.

  9. Біологічна хімія. Лабораторний практикум : практикум / [М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька та ін.] ; за ред. М. М. Корди. — 3-тє вид., випр. і допов. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. — 216 с.

  10. Біологічна хімія: лабораторний практикум / [Я. І. Гонський, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна та ін.]; за ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 288 с.

  11. Тлумачний довідник з медико-біологічної термінології / [Я. І. Гонський, Г. Г. Шершун, О. П. Баган та ін.] ; за ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль, 1997. – 153 с.

  12. Посібник до лабораторних робіт з біологічної хімії / [І. Я. Гонський, О. П. Баган, А. К. Вруб­левський та ін.] ; за ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль, 1992. – 212 с.