Монографії, патенти

Монографії, видані викладачами кафедри медичної біохімії:

  1. Медична допомога дітям в Україні: реалії та перспективи: монографія / Г. І. Корицький, М. М. Корда, Н. Г. Гойда, Г. А. Павлишин. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 232 с.
  2. Випускники Тернопільського медуніверситету – очільники хірургічної служби області: монографія / М. М. Корда, І. Я. Дзюбановський. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 152 с.
  3. Крізь призму минулого до сьогодення / М. М. Корда, Л. Я. Федонюк, А. І. Паламарчук та ін.; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 480 с.
  4. Токсикологія аерозолів: монографія / Ю. І. Кундієв, М. М. Корда, М. О. Кашуба, О. В. Демецька. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 256 с.
  5. Гонський Я. Брати Горбачевські / Я. Гонський. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – 140 с.
  6. Чехія: погляд на систему освіти / Фіра Л. С., Острівка О. І., Сидоренко О. Л., Лихацький П. Г. – Тернопіль. ТДМУ: Укрмедкнига. 2006. с. 100.
  7. Гонський Я. Іван Горбачевський у спогадах і листуваннях / Я. Гонський. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 184 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри медичної біохімії:

  1. Патент 122526 Україна. Спосіб оцінки впливу наночастинок діоксиду кремнію на прооксидний та проапоптичний ефекти ацетату свинцю / Бандас І. А., Куліцька М. І., Яремчук О. З., Корда М. М. – Бюл. № 1, 10.01.2018.
  2. Патент 121334 Україна. Спосіб впливу наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю на структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів / Бандас І. А., Куліцька М. І., Павлишин А. В. Корда М. М. – Бюл. № 22, 27.11.2017.
  3. Патент 116626 Україна. Спосіб корекції метаболічних порушень в організмі тварин за умов комбінованого впливу тетрахлорметану та карбофосу / Бойко Л.А., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Бурмас Н.І. – Бюл. № 10, 25.05.2017.
  4. Патент 116049 Україна. Спосіб впливу наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю / Корда М.М., Павлишин А.В., Куліцька М.І., Бандас І.А. – Бюл. № 9, 10.05.2017.
  5. Патент 114263 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe та наночастинками ловастатину / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 5, 10.03.2017.
  6. Патент 114789 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Mg та наночастинками ловастатину / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 6, 27.03.2017.
  7. Патент 114831 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Co, Zn, Fe, Mg та наночастинками ловастатину / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 6, 27.03.2017.
  8. Патент 114650 Україна. Спосіб отримання біологічно активного селен-цинк-ліпідного комплексу з хлорели / Боднар ОІ, Вінярська ГБ, Грубінко ВВ, Лихацький ПГ, Фіра ЛС. – Бюл. № 5, 10.03.2017.
  9. Патент 113663 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Ca та наночастинками ловастатину / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 3, 10.02.2017.
  10. Патент 113541 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Ca, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 3, 10.02.2017.
  11. Патент 113241 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca та наночастинками ловастатину / Корда М.М., Павлишин А.В., Панасюк Я.В., Каплуненко В.Г. – Бюл. № 2, 25.01.2017.
  12. Патент 112932 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Fe, Ca / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 1, 10.01.2017.
  13. Патент 110820 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Ca, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 20, 25.10.2016.
  14. Патент 110761 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Mg / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 20, 25.10.2016.
  15. Патент 110440 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Fe, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 19, 10.10.2016.
  16. Патент 109881 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Ca / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 17, 12.09.2016.
  17. Патент 109882 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 17, 12.09.2016.
  18. Патент 109753 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 17, 02.09.2016.
  19. Патент 109019 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 15, 10.08.2016.
  20. Патент 108637 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Ca / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 14, 25.07.2016.
  21. Патент 108642 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В. – Бюл. № 14, 25.07.2016.
  22. Патент 107858 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г. Бюл. № 12, 24.06.2016.
  23. Патент 107263 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г. – Бюл. № 10, 25.05.2016.
  24. Патент 107278 Україна. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г. – Бюл. № 10, 25.05.2016.
  25. Патент 86467 Україна. Спосіб корекції балансу цитокінів при політравмі в експерименті / Корда М.М., Кулянда О.О., Кулянда І.С., Коптюх В.В. – Бюл. № 24, 25.12.2013.
  26. Патент 84094 Україна. Спосіб лікування експериментального пародонтиту / Корда М.М., Щерба В.В. – Бюл. № 19, 10.10.2013.
  27. Патент 67849 Україна. Спосіб моделювання процесу взаємодії токсинів блідої поганки з клітинами крові / Дем’яненко В.В., Кузьмак І.П., Кліщ І.М., Корда М.М., Хорош В.Я. – Бюл. № 5, 12.03.2012.
  28. Патент 77449 Україна. Спосіб лікування хворих на пародонтит / Корда М.М., Колодницька Г.Б. – Бюл. № 3, 11.02.2013.
  29. Патент 76327 Україна. Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді / Штробля АЛ, Фіра ЛС, Лихацький ПГ. – Бюл. № 24, 25.12.2012.
  30. Патент 70161 Україна. Cпосіб детоксикації організму при отруєнні етанолом та солями важких металів / І. Я. Демків, Н. Є. Лісничук, М. І. Куліцька – Бюл. № 10, 25.05.2012.
  31. Патент 76327 Україна. Спосіб корекції медикаментозних уражень печінки / Вашкеба ЕМ, Фіра ЛС, Лихацький ПГ. – Бюл. № 5, 12.03.2012.
  32. Патент 67949 Україна. Cпосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого гепатиту / М. І. Куліцька, І. Я. Демків, Ю. В. Сорока, І. О. Сорока, Н. Є. Лісничук – Бюл. № 5, опубл. 12.03.2012.
  33. Патент 51182 Україна. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого панкреатиту / Посохова К. А., Яремчук О. З., Олещук О. М., Чернухіна О. О., Лісничук Н. Є. – Бюл. № 13, 12.07.2010.
  34. Патент 66280 Україна. Cпосіб визначення рівня токсемії при політравмі в експерименті / С. Р. Підручна, А. А. Гудима, В. Я. Хорош, М. І. Куліцька – Бюл. № 24, 26.12.2011.
  35. Патент 65172 Україна. Спосіб моделювання гіперглюкокортикоїдемїї у щурів / Нечипорук В. М., Корда М.М. – Бюл. № 22, 25.11.2011.
  36. Патент 65173 Україна. Спосіб моделювання гіпоглюкокортикоїдемїї у щурів / Нечипорук В. М., Корда М.М. – Бюл. № 22, 25.11.2011.
  37. Патент 62471 Україна. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Пида ВП, Фіра ЛС, Лихацький ПГ, Вашкеба ЕМ, Медвідь ІІ. – Бюл. № 16, 25.08.2011.
  38. Патент 818557 Україна. Спосіб превентивної профілактики експериментального гепатиту / Корда М.М., Ярошенко Т.Я. – Бюл. № 3, 11.02.2008.

Інформаційні листи, отримані викладачами кафедри біохімії:

  1. Пида ВП, Фіра ЛС, Лихацький ПГ. Вивчення антиоксидантної активності густого екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної. Інформаційний лист. Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». 2011;№ 202: c. 3.
  2. Медвідь II, Фіра ЛС, Лихацький ПГ. Вивчення гепатопротекторної та антиоксидантної властивостей густого екстракту з листяшовковиці чорної. Інформацій лист. Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». 2011;28:163-165.
  3. Кисличенко ВС, Фіра ЛС, Ленчик ЛВ, Лихацький ПГ, Штробля АЛ. Якісне та кількісне визначення біологічно активних речовин екстракту абрикоса, що виявляє антиоксидантну активність. Укрмедпатентінформ: інформаційний лист. 2013; Бюл. №145. 8 с.
  4. Фіра ЛС, Лихацький ПГ. Вікові аспекти біохімічної оцінки ступеня інтоксикації за умов нітритного отруєння. Інформ. лист. 2015;128:4 с.