Вас вітає кафедра медичної біохімії !

Колектив кафедри (зліва направо): доц. Палиця Л. М., доц. І.А. Бандас, ст. лаб. Л.С. Каліновська, проф. П.Г. Лихацький, доц. Т.Я. Ярошенко, проф. О.З. Яремчук, проф. М.М. Корда, доц. М.І. Куліцька, доц. І.П. Кузьмак, доц. А.Є. Мудра, ст. викл. Г.Г. Шершун, д.-р мед. н. С.Р. Підручна, доц. Н.А. Василишин, доц. О.І. Острівка, ст..лаб. Н.Є. Настрога, (2022 рік)


Штат кафедри: 3 професори, 8 доцентів, 2 старший викладачі, 5 асистентів, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Біологічна та біоорганічна хімія”;

 • “Біологічна хімія рухової активності”;

 • “Біологічна хімія”;

 • “Молекулярна біологія з медичною генетикою”;

 • “Біоорганічна хімія”.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • фармацевтичного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • “Медицина” (ІІ курс);

 • “Фізична терапія, ерготерапія” (ІІ курс);

 • “Стоматологія” (ІІ курс);

 • “Фармація” (ІІІ курс);

 • “Сестринська справа” (І, ІV курс)

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.