З 1957 року на кафедрі медичної біохімії діє студентський науковий гурток. Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі.

На даний час у гуртку працює 17 студентів ІІ-VI курсів медичного факультету (куратор гуртка – канд. біол. наук Т.Я Ярошенко). На засіданнях наукового гуртка студенти виступають з доповідями на актуальні теми з біохімії, детально обговорюють отримані результати досліджень з колегами та викладачами кафедри. Активну консультативну та організаційну допомогу надає молодим науковцям професор кафедри М. М. Корда.

 Виконання досліджень студентами наукового гуртка під керівництвом  доцента О.З. Яремчук (2010 рік)

Колектив кафедри медичної біохімії пишається своїми гуртківцями. Одні з кращих гуртківців здобули науковий ступінь кандидата медичних наук, працюють на клінічних кафедрах університету та в інших наукових установах (Р. Валіхновський, С.І. Сміян, М.Т. Ковальчук, В. Галицький, С. Соснієнко, Р. Кубант, О.М. Матолінець, О.П. Загрійчук, Р.Р. Коморовський, Д.В. Осадчук, В.Р. Панічев). Гуртківці кафедри Р. Комо­ровський, Р. Валіхновський виступали з доповідями на міжнародних конфе­ренціях, а їх наукові роботи були відзначені Соросівською стипендією.

У рамках програм «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та «Студент - майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» працювали студенти медичного факультету Вацьків В. (науковий керівник – проф. М. М. Корда), Долик Н. (науковий керівник – доц. О. З. Яремчук), Миронюк Д., Вітяк А.  (науковий керівник – доц. М. І. Куліцька), Рицик О., Данилів В. (науковий керівник – доц. П. Г. Лихацький).

Учасники програми «Студент - майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» з науковими керівниками (доц. О.З. Яремчук, доц. М.І. Куліцька, 2014 р.)

Наукові роботи гуртківців Федишин Р. (2008 р.), Заріцький В., Жегестовська Д.  (2010 р.), Миронюк В. (2011 р.) були подані на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Студентка медичного факультету Б. Перевізник у 2015 році ввійшла до сотні кращих студентів і отримала стипендію від «Фонду В. Пінчука». Її робота на тему «Вивчення метаболізуючої функції печінки за умов полі травми» під керівництвом завідувача кафедри проф. С.Р. Підручної високо оцінена членами журі.

Викладачі кафедри медичної біохімії підготували студентів – гуртківців для участі у міжвузівських біохімічних олімпіадах. Студенти Загрійчук О.П. (1998), Начай О.В. (2000), Лихацька Т.В. (2000), Соснієнко С. Ю. (2002), Черненко А.П. (2004), Євтушок Б.А. (2005) зайняли призові місця та були нагороджені дипломами, грамотами.

Працюючи у студентському науковому гуртку, молодь знайомиться з новими біохімічними методами до­слідження. Члени гуртка активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, студентських форумах та з’їздах з актуальних проблем медицини та біохімії.

Щорічно про результати наукових досліджень студенти доповідали на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль) та були нагороджені дипломами І та ІІ ступеня: М. Фролов,  Н. Долик, О. Кулянда,  Д. Миронюк, Т. Бакса,  З. Вівчар,  Т. Бончик, В. Косовська та У. Сатурська, К. Данилко,  А. Брик.

Кафедра надає великого значення і приділяє серйозну увагу роботі студентського наукового гуртка, розуміючи, що тільки систематична робота допомагає поглибити і закріпити теоретичні знання, а також підготувати молодь до майбутньої самостійної науково-дослідної роботи.  Уміння і навички дослідницької діяльності безцінні для майбутнього фахівця і складають одну із ключових складових його професійного успіху.

Впродовж 2017-2018 н.р. у науковому гуртку кафедри працювали 7 студентів. За усні доповіді на ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, який відбувся 23-25 квітня 2018 р. (м. Тернопіль) двох студентів було нагороджено дипломами І ступеня у секції  «Експериментальна медицина» – Тарнопільського Руслана та Кравців Ольгу (науковий керівник  – д.м.н., Підручна С.Р.), а також у секції «Фармакологія і фармація» диплом ІІ ступеня отримав Лук'яненко Максим  (науковий керівник – доц. Куліцька М.І.). 

Студент Лук'яненко Максим під час вручення диплома (2018 рік)

Впродовж 2018-2019 н.р. у науковому гуртку кафедри працювали 11 студентів. За усні доповіді на ХХІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, який відбувся 15-17 квітня 2019 р. (м. Тернопіль) трьох студентів було нагороджено дипломами І ступеня у секції  «Експериментальна медицина» – Сатурський Остап (науковий керівник  – д.м.н., доц. Підручна С.Р.), Лук'яненко Максим  (науковий керівник – доц. Куліцька М.І.) у секції «Фармакологія і фармація» диплом ІІ ступеня отримав Топорович Михайло  (науковий керівник – асист. Бандас І.А.). 

Студенти 2-го курсу Лук'яненко М., Топорович М. (2019 рік)

Виконання досліджень студентами наукового гуртка під керівництвом  доцента Т.Я. Ярошенко (2020рік)

У 2019–2020 н. р. в студентському науковому гуртку кафедри займалось 18 студентів. На заняттях гуртка викладачі-консультанти допомагали студентам поглиблювати свої знання, уміння і навички, опрацьовувати наукову інформацію, переконатись в практичному значенні її в майбутній професії. 


Виконання досліджень  та ознайомлення із сучасними приладами   у лабораторії  студентами наукового гуртка під керівництвом  

д. мед. наук  С.Р. Підручної  (2021 рік) 


Виконання  екпериментальних досліджень  та ознайомлення із сучасними приладами   у  біохімічній лабораторії  студентами наукового гуртка під керівництвом  

доц.  М.І. Куліцької  (2022 рік) 


За усні доповіді на XXVІІ  Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, який відбувся 10-12 квітня 2023 р. (м. Тернопіль) чотирьох студентів було нагороджено дипломами І ступеня у секції «Експериментальна медицина» – Фіра Владислава, Чорній Софія та Котюк Уляна, Товтин Світлана  (наукові керівники – проф. Лихацький П.Г. д.м.н. Підручна С. Р. та доц. Ярошенко Т.Я.), а також диплом ІІ ступеня отримали Довгалюк Богдана, Саковець Артур, Палиця Лілія (науковий керівник – проф. Корда М.М.).