ОСТРІВКА ОКСАНА ІВАНІВНА

У 1984 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Я. Франка, біологічний факультет, за спеціальністю «Хімія та біологія».

Кандидат біологічних наук з 2007 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених кадмієм, нітритом і низькими дозами радіації та способи їх корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2008 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • дослідження стану показників білкового обміну при хімічному ураженні печінки різного ґенезу;
  • коригуючий вплив гістидинату міді та L-аргініну на стан білкового обміну за токсичного ураження хлоридом кадмію та нітритом натрію.

Є автором і співавтором 68 навчально-методичних та наукових статей, 1 монографії та 1 посібника з біохімії.