Наукові публікації ст. викладача Шершун Г.Г.

 1. Принципові підходи до викладання біохімії у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського з огляду на вимоги компетентності // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька, П. Г. Лихацький // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 56–58.

 2. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, О. З. Яремчук // Медична освіта. – 2017. – № 2. – С. 28–32.

 3. Комп’ютерна програма «Загальні шляхи метаболізму в організмі людини». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63639 від 22.01.2016 р.

 4. Комп’ютерна програма «Тканинний і внутрішньо судинний метаболізм ліпопротеїнів». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63640 від 22.01.2016 р.

 5. Біологічна хімія. Лабораторний практикум: практикум / [М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька та ін.]; за ред. М. М. Корди. — 3-тє вид., випр. і допов. — Тернопіль: ТДМУ, 2015. — 216 с.

 6. Комп’ютерна програма «Біохімічний шлях гліколізу». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57786 від 23.12.2014 р.

 7. Комп’ютерна програма «Механізми вилучення аміаку з мозку і м’язів та його знешкодження». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57786 від 23.12.2014 р.

 8. Комп’ютерна програма «Обмін жовчних пігментів у нормі». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57786 від 23.12.2014 р.

 9. Комп’ютерна програма «Роль нирок в корекції кров’яного тиску при гіпотонії». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57786 від 23.12.2014 р.

 10. Комп’ютерна програма «Обмін і механізм впливу вітаміну D3 на фосфорно-кальцієвий обмін». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57786 від 23.12.2014 р.

 11. Шершун Г.Г., Корда М.М. Досвід розробки і впровадження віртуальних програм з біохімії в навчальний процес // Медична освіта. – 2014. - № 3. – С. 155-157.

 12. Корда М.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Острівка О.І., Гонський Я.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // Медична освіта. – 2012. - № 1. – 151-154.

 13. Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 222-225.

 14. Патогенетичне обгрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі / С.Р.Підручна, М.М.Корда, О.О.Кулянда, І.С.Кулянда, І.Р.Копитчак, О.І.Острівка, Г.Г.Шершун, І.П.Кузьмак, Н.О.Суслова, Т.Я.Ярошенко, Н.П.Саюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 116-119.

 15. Результати впровадження кредитно-модульної системи (ECTS) навчання на кафедрі медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету / М.М.Корда, С.І.Яворська, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи». – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 58-59.

 16. Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра,І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Медична освіта. - 2009. - № 3. - С. 27-28.

 17. Корда М.М., Гонський Я.І., Саюк Н.П., Фіра Л.С., Рубіна Л.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Кубант Р.М. Методичні вказівки студентам до лабораторних і практичних занять з біологічної хімії. – Тернополь: “Укрмедкнига”, 2004. – 131 с.

 18. Деякі аспекти підвищення якості викладання іноземним студентам медичного факультету на кафедрі медичної хімії / Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, М.М. Корда, Л.М. Рубіна, Г.Г. Шершун, Л.С. Фіра, С.Р. Підручна, П.І. Трендовацький, Н.А. Василишин, Є.Б. Дмухальська, О.М. Матолінець // Мед. освіта. – 2002. - № 3. – С. 136-138.

 19. Корда М.М., Саюк Н.П., Рубина Л.М., Шершун Г.Г., Фира Л.С. Методические указания студентам для практических занятий по биологической химии. – Тернополь: “Укрмедкнига”, 2002. – 256 с.

 20. Шляхи подальшого вдосконалення викладання біохімії у медичному ВНЗі / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Л.С. Фіра, С.Р. Підручна, Р.М. Кубант // Мед. освіта. – 2002. - № 4. – С. 17-19.

 21. Біологічна хімія: лабораторний практикум / Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Г.Г. Шершун, М.М. Корда, Л.С. Фіра. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2001. – 288 с.

 22. Особливості методів самостійної роботи студентів на кафедрі медичної хімії / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра, С.Р.Підручна // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі: Матер. доп. навч.-метод. конф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 46 - 49.

 23. Корекція трекрезаном показників ендогенної інтоксикації організму щурів за умов нітритного отруєння / Я.І.Гонський, Л.С.Фіра, М.М.Корда, Н.П.Саюк, Г.Г.Шершун, Л.М.Рубіна, С.Р.Підручна, С.С.Гранківська, О.М.Матолінець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 5. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 479 - 482.

 24. Інтеграція медико-біологічних і клінічних дисциплін - запорука підготовки лікаря / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра // Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі: Тези. доп. наук. - метод. конф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 161 - 162.

 25. Вплив комплексу вітамінів А, Е та С на перебіг енергозабезпечувального окиснення у щурів з тетрахлорметановим гепатитом різних вікових груп / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра, С.Р.Підручна, О.М.Матолінець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 4. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 389 - 392.

 26. Проблеми викладання біохімії у вищій медичній школі / Я.І. Гонський, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Л.С.Фіра // Медична освіта. - 1999. - № 1. - С. 65 - 67.

 27. Основні аспекти інтеграції викладання біологічної хімії з суміжними дисциплінами / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра, С.Р.Підручна // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації МОЗ України: Матер. доп. наук. - метод. конф. - Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 441 - 443.

 28. Ізольовані клітини печінки щурів як система для моделювання токсичного гепатиту / М.М.Корда, Г.Г.Шершун, Л.С.Фіра, С.Р. Підручна // VІІ Укр. біохім. з’їзд: Тези доп. - Ч. ІІІ. - Київ, 1997. - С. 41 – 42.

 29. Вплив галактозаміну на дихальну активність ізольованих гепатоцитів / М.М.Корда, Г.Г.Шершун, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 3. - Тернопіль, 1998. - С. 388 - 391.

 30. Корда М.М., Фіра Л.С., Шершун Г.Г. Метаболізм амінокислоти [U-14C]лейцину при експериментальному D-галактозаміновому гепатиті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 2. - Тернопіль, 1997. - С. 550 – 553.

 31. Викладання клінічної біохімії - нагальна потреба сучасної медичної освіти / Я.І.Гонський, Г.Г.Шершун, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, М.М.Корда, І.М.Кліщ // Актуальні проблеми медичної та фармацевтичної освіти в Україні: Тези доп. наук.-практ. конф. - Львів, 1996. - С. 151.

 32. Методичні вказівки студентам до лабораторних і практичних занять з біологічної хімії / Я.І. Гонський, Г.Г. Шершун, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, М.М. Корда, І.М. Кліщ // Тернопіль, 1995. – 104 с.