Наукові публікації ст. викладача Шершун Г.Г.

 1. Принципові підходи до викладання біохімії у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського з огляду на вимоги компетентності // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька, П. Г. Лихацький // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 56–58.
 2. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, О. З. Яремчук // Медична освіта. – 2017. – № 2. – С. 28–32.
 3. Комп’ютерна програма «Загальні шляхи метаболізму в організмі людини». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63639 від 22.01.2016 р.
 4. Комп’ютерна програма «Тканинний і внутрішньо судинний метаболізм ліпопротеїнів». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63640 від 22.01.2016 р.
 5. Біологічна хімія. Лабораторний практикум: практикум / [М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька та ін.]; за ред. М. М. Корди. — 3-тє вид., випр. і допов. — Тернопіль: ТДМУ, 2015. — 216 с.
 6. Комп’ютерна програма «Біохімічний шлях гліколізу». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57786 від 23.12.2014 р.
 7. Комп’ютерна програма «Механізми вилучення аміаку з мозку і м’язів та його знешкодження». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57786 від 23.12.2014 р.
 8. Комп’ютерна програма «Обмін жовчних пігментів у нормі». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57786 від 23.12.2014 р.
 9. Комп’ютерна програма «Роль нирок в корекції кров’яного тиску при гіпотонії». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57786 від 23.12.2014 р.
 10. Комп’ютерна програма «Обмін і механізм впливу вітаміну D3 на фосфорно-кальцієвий обмін». Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.Є., Логін Т.І., Шершун Г.Г. // Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57786 від 23.12.2014 р.
 11. Шершун Г.Г., Корда М.М. Досвід розробки і впровадження віртуальних програм з біохімії в навчальний процес // Медична освіта. – 2014. - № 3. – С. 155-157.
 12. Корда М.М., Гонський Я.І., Підручна С.Р., Острівка О.І., Мудра А.Є., Лихацький П.Г., Яремчук О.З., Куліцька М.І., Кузьмак І.П., Палиця Л.М., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Шершун Г.Г. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 240.
 13. Корда М.М., Гонський Я.І., Підручна С.Р., Шершун Г.Г., Саюк Н.П., Яворська С.І., Рубіна Л.М., Острівка О.І., Суслова Н.О., Мудра А.Є., Яремчук О.З., Куліцька М.І. Досвід впровадження нових форм навчання на кафедрі медичної біохімії з огляду концепції сучасного освітнього простору // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – С. 323.
 14. Корда М.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Острівка О.І., Гонський Я.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // Медична освіта. – 2012. - № 1. – 151-154.
 15. Корда М.М., Гонський Я.І., Шершун Г.Г., Підручна С.Р, Острівка О.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». - Тернопіль, 2012. – С. 162-163.
 16. Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 222-225.
 17. Патогенетичне обгрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі / С.Р.Підручна, М.М.Корда, О.О.Кулянда, І.С.Кулянда, І.Р.Копитчак, О.І.Острівка, Г.Г.Шершун, І.П.Кузьмак, Н.О.Суслова, Т.Я.Ярошенко, Н.П.Саюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 116-119.
 18. Динаміка показників гуморальної ланки імунітету на тлі комбінованої травми / М.М.Корда, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак // Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. - Український біохімічний журнал. – 2010. – 82, № 4 (додаток 2). – С. 106-107.
 19. Результати впровадження кредитно-модульної системи (ECTS) навчання на кафедрі медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету / М.М.Корда, С.І.Яворська, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи». – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 58-59.
 20. Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра,І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Медична освіта. - 2009. - № 3. - С. 27-28.
 21. Основні напрямки впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі біохімії / М.М. Корда, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, С.І. Яворська, О.С. Покотило, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 92-93.
 22. Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра,І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 76-79.
 23. Корда М.М., Гонський Я.І., Саюк Н.П., Фіра Л.С., Рубіна Л.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Кубант Р.М. Методичні вказівки студентам до лабораторних і практичних занять з біологічної хімії. – Тернополь: “Укрмедкнига”, 2004. – 131 с.
 24. Деякі аспекти підвищення якості викладання іноземним студентам медичного факультету на кафедрі медичної хімії / Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, М.М. Корда, Л.М. Рубіна, Г.Г. Шершун, Л.С. Фіра, С.Р. Підручна, П.І. Трендовацький, Н.А. Василишин, Є.Б. Дмухальська, О.М. Матолінець // Мед. освіта. – 2002. - № 3. – С. 136-138.
 25. Гонський Я.І., Шершун Г.Г., Корда М.М. Впровадження сучасних технологій навчання студентів із біологічної хімії // Укр. біохім. журн. – 2002. - № 4а (додаток 1). – С. 202. (VIII Український біохімічний з’їзд: Тези доп. 1-3 жовтня 2002 р., м. Чернівці).
 26. Корда М.М., Саюк Н.П., Рубина Л.М., Шершун Г.Г., Фира Л.С. Методические указания студентам для практических занятий по биологической химии. – Тернополь: “Укрмедкнига”, 2002. – 256 с.
 27. Шляхи подальшого вдосконалення викладання біохімії у медичному ВНЗі / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Л.С. Фіра, С.Р. Підручна, Р.М. Кубант // Мед. освіта. – 2002. - № 4. – С. 17-19.
 28. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів факультету бакалаврату і молодших спеціалістів медицини / Я.І.Гонський, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Г.Г. Шершун, М.М. Корда, Л.С. Фіра, С.Р. Підручна, Н.А. Василишин, П.І. Трендовацький, Є.Б. Дмухальська // Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів: Матер. доп. навч.-метод. конф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - С. 13 - 15.
 29. Біологічна хімія: лабораторний практикум / Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Г.Г. Шершун, М.М. Корда, Л.С. Фіра. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2001. – 288 с.
 30. Особливості методів самостійної роботи студентів на кафедрі медичної хімії / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра, С.Р.Підручна // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі: Матер. доп. навч.-метод. конф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 46 - 49.
 31. Корекція трекрезаном показників ендогенної інтоксикації організму щурів за умов нітритного отруєння / Я.І.Гонський, Л.С.Фіра, М.М.Корда, Н.П.Саюк, Г.Г.Шершун, Л.М.Рубіна, С.Р.Підручна, С.С.Гранківська, О.М.Матолінець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 5. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 479 - 482.
 32. Інтеграція медико-біологічних і клінічних дисциплін - запорука підготовки лікаря / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра // Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі: Тези. доп. наук. - метод. конф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 161 - 162.
 33. Вплив комплексу вітамінів А, Е та С на перебіг енергозабезпечувального окиснення у щурів з тетрахлорметановим гепатитом різних вікових груп / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра, С.Р.Підручна, О.М.Матолінець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 4. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 389 - 392.
 34. Проблеми викладання біохімії у вищій медичній школі / Я.І. Гонський, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Л.С.Фіра // Медична освіта. - 1999. - № 1. - С. 65 - 67.
 35. Основні аспекти інтеграції викладання біологічної хімії з суміжними дисциплінами / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра, С.Р.Підручна // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації МОЗ України: Матер. доп. наук. - метод. конф. - Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 441 - 443.
 36. Ізольовані клітини печінки щурів як система для моделювання токсичного гепатиту / М.М.Корда, Г.Г.Шершун, Л.С.Фіра, С.Р. Підручна // VІІ Укр. біохім. з’їзд: Тези доп. - Ч. ІІІ. - Київ, 1997. - С. 41 – 42.
 37. Вплив галактозаміну на дихальну активність ізольованих гепатоцитів / М.М.Корда, Г.Г.Шершун, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 3. - Тернопіль, 1998. - С. 388 - 391.
 38. Наші погляди на виховання майбутнього спеціаліста-медика / Я.І.Гонський, Л.С.Фіра, Н.П.Саюк, Г.Г.Шершун, Л.М.Рубіна, М.М.Корда, І.М.Кліщ // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі: Тези доп. наук.-практ. конф. - Тернопіль, 1998. - С. 9 - 12.
 39. Впровадження результатів наукових досліджень кафедри медичної хімії в практику викладання біохімії / Я.І.Гонський, І.М.Кліщ, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, М.М.Корда, Г.Г.Шершун, Л.С.Фіра // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі: Тези доп. наук.-практ. конф. - Тернопіль, 1998. - С. 46 - 47.
 40. Сучасні методи організації навчального процесу з біохімії та їх оптимізація / Я.І.Гонський, Г.Г.Шершун, І.М.Кліщ, М.М.Корда, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Л.С.Фіра // Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні: Матер. доп. наук. - метод. конф., Полтава, 1998. - Київ-Полтава, 1998. - С. 115 - 116.
 41. Основна суть та завдання клінічної біохімії, актуальність її викладання у вищих медичних закладах / Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г.Шершун, Л.М.Рубіна, М.М.Корда, І.М.Кліщ, Л.С.Фіра // Матер. наук.-практ. конфер., присвяченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії ім. акад. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 1997. - С. 24.
 42. Корда М.М., Фіра Л.С., Шершун Г.Г. Метаболізм амінокислоти [U-14C]лейцину при експериментальному D-галактозаміновому гепатиті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 2. - Тернопіль, 1997. - С. 550 – 553.
 43. Викладання клінічної біохімії - нагальна потреба сучасної медичної освіти / Я.І.Гонський, Г.Г.Шершун, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, М.М.Корда, І.М.Кліщ // Актуальні проблеми медичної та фармацевтичної освіти в Україні: Тези доп. наук.-практ. конф. - Львів, 1996. - С. 151.
 44. Методичні вказівки студентам до лабораторних і практичних занять з біологічної хімії / Я.І. Гонський, Г.Г. Шершун, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, М.М. Корда, І.М. Кліщ // Тернопіль, 1995. – 104 с.