Наукові публікації проф. Підручної С.Р.

 1. PATHOGENETIC ASPECTS OF METABOLIC SYNDROME IN EXPERIMENTAL ANIMALS Dziubanovskyi, I.Y., Prodan, A.M., Pidruchna, S.R., ...Dzhyvak, V.G., Nikitina, I.M. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2022, 75(2), стр. 514–519.

 2. Morphological characteristics of lungs with experimental peritonitis on the background of diabetes mellitus. Dziubanovskyi, I.Y., Pidruchna, S.R., Verveha, B.M., Zhulkevych I.V., Melnyk, N.A., Svan, O.B. Biointerface Research in Applied Chemistry, 2021, 11(1), pp. 7511–7518.

 3. Method development for the quantitative determination of captopril from Caco-2 cell monolayers by using LC-MS/MS. Logoyda, L., Piponski, M., Kovalenko, S., Dutchak O., Denefil O., Soroka Y., Pidruchna S., Popovych, D., Susla, O. Pharmacia, 2021, 68(1), pp. 61–67.

 4. Changes of pro- and antioxidant indicators in experimental animals under acute small bowel obstructions. Pidruchna, S.R., Benedyct, V.V., Piatnochka, V.I., Melnyk, N.A., Mykhailivna Zakharchuk, U. Journal of medicine and life, 2021, 14(1), pp. 32–36.

 5. HPLC MS/MS method development for the quantitative determination of verapamil hydrochloride from Caco-2 cell monolayers. Logoyda, L., Herasymiuk, M., Popovych, D., Pidruchna S., Hlushok V., Herasymiuk, N., Zarivna, N. Pharmacia, 2020, 67(2), pp. 63–69.

 6. Hutor N.S., Pidruchna S.R., Melnyk N.A., Avdeev O.V., Boykiv A.B., Kovtun N.Ya., Skochylo O.V., Tverdokhlib N.O., Goncharuk-Khomyn M.Y. The role of prooxidant-antioxidant system in the development of alveolitis after teeth extraction. J Int Dent Med Res, 2020; 13(2): 561-565.

 7. Dzyubanovskyi I.Ya., Vervega B.M., Pidruchna S.R., Melnyk N.A. Morphological changes in rat heart muscle in experimental peritonitis against the background of diabetes mellitus. Світ медицини та біології, 2020; 2(72): 156-159.

 8. Dziubanovskyi I.Y., Pidruchna S.R., Melnyk N.A., Verveha B.M., Hudyma A.A., Logoyda L.S. Status of cellular immunity in rats under conditions of acute widespread petitonitis in the setting of diabetes mellitus. Biointerface Research in Applied Chemistry, 2020; 2(10): 5243-5246.

 9. Logoyda L., Herasymiuk M., Popovych D., Pidruchna S., Hlushok V., Herasymiuk N., Zarivna N. HPLC MS/MS method development for the quantitative determination of verapamil hydrochloride from Caco-2 cell monolayers. Pharmacia, 2020; 67(2): 63–69.

 10. Dynamics of Cytokine Profile Indicators Changes in Animals with Acute Generalized Peritonitis on the Background of Diabetes Mellitus. Dzubanovsky I.Ya., Pidruchna S.R., Melnyk N.A., Andreychyn S.M., Vervega B.M., Nychyk N.A. Journal of Medicine and Life, 2020; 13(3): 404–409.

 11. Дзюбановський І.Я. Морфологічні зміни в печінці при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету / І.Я. Дзюбановський, Б.М. Вервега, С.Р. Підручна, Н.А. Мельник // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2019. – № 1 (18). – С. 21-26.

 12. Dzyubanovsky I.Ya. Status of the humoral link of immunity at experimental peritonitis on the background of diabetes mellitus / I.Ya. Dzyubanovsky, B.M. Vervega, S.R. Pidruchna1, N.A. Melnyk, A.M. Prodan // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 1 (21). – Р. 43-48.

 13. Дзюбановський І.Я. Cиндром ендогенної інтоксикації при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету / І.Я. Дзюбановський, Б.М. Вервега, С.Р. Підручна, Н.А. Мельник // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 1. – С. 135-139.

 14. Dziubanovskyi I.Ya. Morphological changes in the small intestine of rats with acute generalized peritonitis / I.Ya. Dziubanovskyi, B.M. Verveha, S.R. Pіdruchna, N.A. Melnyk // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 2. – Р. 110-113.

 15. Дзюбановський І.Я. Динаміка показників окиснювальної модифікації білків за умов експериментального перитоніту на тлі цукрового діабету / І.Я. Дзюбановський, Б.М. Вервега, С.Р. Підручна, Н.А. Мельник, А.А. Гудима // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 2 (21). – С. 49-54.

 16. Дзюбановський І.Я. Морфологічні зміни в нирках за умов гострого поширеного перитоніту на тлі цукрового діабету / І.Я. Дзюбановський, Б.М. Вервега, С.Р. Підручна, Н.А. Мельник // Шпитальна хірургія. – 2019. –№ 2. – С. 42-47.

 17. Дзюбановський І.Я. Морфологічна характеристика легенів тварин з експериментальним перитонітом / І.Я. Дзюбановський, Б.М. Вервега, С.Р. Підручна, Н.А. Мельник // Клінічна хірургія. – 2019, 86 (8). – С. 72-75.

 18. Дзюбановський І.Я. Особливості стану прооксидантної системи при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету / І.Я. Дзюбановський, Б.М. Вервега, С.Р. Підручна, Н.А. Мельник // Медична та клінічна хімія. – 2018. – № 4 (20). – С. 66-71.

 19. Дзюбановський І.Я. Стан антиоксидантної системи захисту при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету / І.Я. Дзюбановський, Б.М. Вервега, С.Р. Підручна, Н.А. Мельник // Шпитальна хірургія. – 2019. – № 1. – С. 31-36.

 20. Pidruchna S.R., Melnyk N.A., Mochulska O.M., Horishniy I.M., Sheremet M.I. Dynamics of indicators of cellular immunity in conditions of acute generalized peritonitis in rats. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2019. Vol. 9, Issue 6: 4663 – 4666 (SCOPUS).

 21. Підручна С. Р., Степанова Г. М. Взаємозв'язок показників калікреїн-кінінової системи та ендогенної інтоксикації у щурів різного віку в умовах ранньої і пізньої політравми. Наукові доповіді НУБіП України.2018. № 2

 22. Pidruchna, S. R., Stepanova, H. M., Zakcharchuk, U. M., Fedonyuk, L. Y., Nychyk, N. A., & Krytskyi, T. I. (2018). Сhanges in the kallikrein-kinin system in rats of different ages under conditions of polytrauma. World of Medicine and Biology, 14(65), 173-176.

 23. Pidruchna, S. R., Zakharchuk, U. M., Babinets, L. S., & Adamiv, H. V. (2018). Changes of indicators of kinin-kallikrein system and endotoxicosis in patients with chronic pancreatitis with concomitant diabetes mellitus. Medical and Clinical Chemistry, (1).

 24. Бабінець, Л. С., Захарчук, У. М., Підручна, С. Р., Шевченко, Н. О., Сасик, Г. М., Земляк, О. С., & Адамів, Г. В. (2018). Патогенетические аспекты хронического панкреатита в коморбидности с сахарным диабетом (калликреин-кининовый дисбаланс и эндотоксикоз). Семейная медицина, (1), 91-94.

 25. Степанова Г. М., Підручна С. Р. Політравма: визначення, класифікація та віковий аспект // Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Черкаси, 17 березня 2017 року. Черкаси, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, 2017. С. 198–199.

 26. Підручна С. Р., Степанова Г. М. Зміни ендогенного індексу інтоксикації у тварин різних вікових груп в умовах множинної травми // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»: матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 червня 2017 року). Тернопіль: ТДМУ, 2017. С. 346.

 27. Степанова Г. Н., Пидручная С. Р. Исследование содержания показателей перекисного окисления липидов и активности ферментов антиоксидантной защиты у животных разного возраста в ранний и поздний период политравмы // Вестник Ивановской медицинской академии. 2017. Т. 22. №3. С. 9–12.

 28. Степанова Г. М., Підручна С. Р., Ярошенко Т. Я. Активність ферментів антиоксидантного захисту у щурів різного віку в ранній та пізній період після моделювання політравми // Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19. № 3 (72). С. 120–126.

 29. Підручна С. Р., Степанова Г. М. Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації у лабораторних щурів різних вікових груп в умовах політравми // Вісник проблем біології та медицини. 2017. Вип. 4, Т. 3. С. 199–202.

 30. Степанова Г. Н., Пидручная С. Р. Активизация антиоксидантной защиты у крыс разного возраста в результате моделирования политравмы // Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: сб. ст. по матер. V междунар. науч.-практ. конф. № 5(5). Новосибирск: СибАК, 2017. С. 6–10.

 31. Взаимозависимость процессов липопероксидации и антиоксидантной защиты у животных разного возраста в условиях ранней и поздней политравмы / С. Р. Пидручная, Г. Н. Степанова, Н. Е. Лисничук, У. М Захарчук // Биология ва тиббиёт муаммолари (Problems of Biology and Medicine). 2017. № 4. С. 162–172.

 32. Захарчук У. М. Зміни показників калікреїн-кінінової системи у хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом / У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець, С. Р. Підручна // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. –№ 2 (30). – С. 49–52.

 33. Youden’s test of the chromatographic determination of cartopril in pharmaceuticals /L.Logoyda, Y. Kondratova, D. Korobko, O. Susla, Y. Soroka, R. Tsytsiura, S. Pidruchna // International Journal of Green Pharmacy – 2017 – 11(3) P. 188-191.

 34. Підручна С. Р. Активність ферментів антиоксидантного захисту в щурів різного віку в ранній та пізній періоди після моделювання політравми / С. Р. Підручна, Г. М. Степанова, Т. Я. Ярошенко // Медична та клінічна хімія. – 2017. –№ 3 (72). – С. 120–126.

 35. The state of endogenous intoxication in animals of different age groups in case of multiple trauma / S. R. Pidruchna, H. M. Stepanova, B. O. Pereviznik, N. A. Vasilichin, A. A. Hudyma, L. S. Donchenko // International journal of medicine and medical research. 2016. Vol. 3., Issue 2. P. 63–66.

 36. Підручна С. Р. Морфологічні зміни у нирках на першу добу в умовах політравми // Вісник наукових досліджень. 2015. № 1 (78). С. 100-102.

 37. Підручна С. Р. Морфологічні зміни мозкового та кіркового шару нирок у щурів з тяжкою та комбінованою травмою після корекції препаратами ксеношкіри // Шпитальна хірургія. 2015. № 1 (69). С. 38-41.

 38. Підручна С. Р., Бабинець Л. С., Захарчук У. М. Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині // Вестник Клуба Панкреатологов. 2015. № 3(28). С. 4-6.

 39. Підручна С. Р. Вплив субстрату ліофілізованої ксеношкіри на морфологічні зміни міокарду в умовах тяжкої скелетної та комбінованої травми // Літопис травматології та ортопедії. 2014. № 1-2 (29-30). С. 108-115.

 40. Підручна С. Р., Бабінець Л. С., Захарчук У. М. Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині // Сімейна медицина. 2014. № 1 (51). С. 70-73.

 41. Підручна С. Р., П’ятницький Ю. С., Куліцька М. І. Метаболічні зміни у печінці при комбінованій травмі. Шпитальна хірургія. 2014. № 2 (66) С. 23-25.

 42. Підручна С. Р., П’ятницький Ю. С., Кравчук Л. О. Вплив кріоксенодерми на показники перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи за умов алергічного дерматматиту // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2014. № 2 (60). 117-120.

 43. Підручна С. Р. Цитокіновий профіль за умов політравми // Медична хімія. 2014. № 3 (60). С. 104-107.

 44. Підручна С. Р. Морфологічні зміни нирок за умов тяжкої та комбінованої травми у ранній пост травматичний період до та після корекції подрібненим субстратом ліофілізованої ксеношкіри // Вісник наукових досліджень. 2014. № 4. С. 123-126.

 45. Pidruchna S. R., Zakharchuk U. M., Babinets L. S. The effect of the presense of diabetes mellitus on clinical course of chronic pancreatitis by M-ANNHEIM scoring system // Sanatate publica economie si management in medicina. 2014. № 5 (56). Р. 162-165.

 46. Підручна С. Р., Кравчук Л. О. Рівень активності каталази і відновленого глутатіону на тлі тяжкої та комбінованої травми // «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології»: Тези матеріалів науково-практичної конференції, Тернопіль, 9-10 жовтня 2014 р. // Медична хімія. 2014. № 3. С. 131.

 47. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / С. Р. Підручна, М. М. Корда, Я. І. Гонський та ін. // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч. -наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. Ч. 1. С. 240.

 48. Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / С. Р. Підручна, М. М. Корда, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч. -наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. Ч. 1. С. 240-241.

 49. Підручна С. Р. Активність глутатіонової ланки ферментативної антиоксидантової системи в патогенезі тяжкого травматичного ураження // Літопис травматології та ортопедії. 2013. № 1–2 (25–26). С. 15–17.

 50. Підручна С. Р. Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації у тварин за тяжкої та комбінованої травми після корекції з використанням ксеноімплантантів // Клінічна хірургія. 2013. № 2 (840). С. 71–74.

 51. Підручна С. Р. Вплив ксеноімплантантів на метаболічні зміни у печінці щурів за комбінованої травми // Клінічна хірургія. 2013. № 3 (841). С. 59–62.

 52. Підручна С. Р. Динаміка вмісту відновленого глутатіону в різних тканинах при тяжкій та комбінованій травмі // Фізіологічний журнал. 2013. Т. 59. № 2. С. 92–95.

 53. Підручна С. Р., Куліцька М. І., Говда Р. В. Морфологічні зміни у печінці при тяжкій і комбінованій травмі в ранньому посттравматичному періоді. // Вісник наукових досліджень. 2013. № 1 (70). С. 108–111.

 54. Вплив ліофілізованих ксеноімплантатів на активність лужної фосфатази у тварин з комбінованою травмою / О. І. Острівка, І. П. Кузьмак, М. І. Каліцька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 18 червня 2013 р.: зб. матеріалів конф. Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. С. 172.

 55. Підручна С. Р. Морфофункціональний стан легеневої і серцевої тканини при моно- та політравмі // Експериментальна і клінічна медицина. 2013. № 4 (61). С. 39-43.

 56. Підручна С. Р., Кулянда О. О., Кулянда І. С. Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. 2013. № 4. С. 59-62.

 57. Підручна С. Р. Дослідження функціонального стану печінки при тяжкій та комбінованій травмі // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2012. № 2 (17). С. 102–105.

 58. Підручна С. Р., Захарчук У. М., Кулянда О. О. Зміни показників неспецифічної резистентності організму при тяжкій і комбінованій травмі // Медична хімія. 2012. Т. 14. № 3(52). С. 56-59.

 59. Підручна С. Р. Патогенетичне використання ксенодермотрансплантації в корекції порушень процесів ліпопероксидації на тлі тяжкої комбінованої травми // Шпитальна хірургія. 2012. № 3(59). С. 89–93.

 60. Підручна С. Р. Особливості активності антиоксидантних ферментів на тлі тяжкої та комбінованої травми // Вісник ортопедії, травматології та протезування. 2012. № 3 (74). С. 56–58.

 61. Підручна С. Р., Гонський Я. І., Соколова Л. В. Метаболічні зміни в серцевому м’язі при тяжкій і комбінованій травмі після корекції ліофілізованими ксеноімплантантами // Медична хімія. 2012. Т. 14, № 4 (53). С. 71–75.

 62. Підручна С. Р. Дослідження активності кардіоспецифічних маркерів за умов тяжкої та комбінованої травми // Вісник наукових досліджень. 2012. № 4 (69). С. 66–68.

 63. Підручна С. Р. Вплив ліофілізованих ксеноімплантантів на показники гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі // Шпитальна хірургія. 2012. № 4 (60). С. 68–72.

 64. Підручна С. Р. Зміни цитокінового статусу у плазмі крові щурів за умов тяжкої та комбінованої травми // Медицина транспорту України. 2012. № 4 (44). С. 35–39.

 65. Підручна С. Р. Зміни показників ендогенної інтоксикації при тяжкій і комбінованій травмі // Інфекційні хвороби. 2012. № 4 (70). С. 78–81.

 66. Підручна С. Р. Процеси вільнорадикального окиснення білків плазми крові щурів на фоні полі травми, обтяженої механічним дефектом та опіком шкіри // Вісник ортопедії, травматології та протезування. 2012. № 4 (75). С. 58–60.

 67. Коригувальний вплив ксенодермопластики на показники ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі / С. Р. Підручна, Н. А. Василишин, О. О. Кулянда, І. С. Кулянда //Медична хімія. Т. 13. № 1. 2011. С. 58-62.

 68. Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики / І. М. Кліщ, І. Я. Криницька, М. І. Марущак, Г. Г. Габор, О. Я. Зятковська, М. М. Корда, О. І. Острівка, С. І. Яворська, С. Р. Підручна, А. Є Мудра, І. П. Кузьмак, О. З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кретидно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівня акредитації», Тернопіль, 12-13 травня 2011 року. Тернопіль, 2011. С. 255.

 69. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з аманіта-фалоїдиновим токсикозом / І. П. Кузьмак, І. М. Кліш, М. М. Корда, О. І. Острівка, С. І. Яворська, С. Р. Підручна, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів конференції, Тернопіль, 9 червня 2011 року. Тернопіль, 2011. С. 141.

 70. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О. З. Яремчук, К. А. Посохова, М. М. Корда, О. І. Острівка, С. Р. Підручна, А. Є. Мудра, С. І. Яворська, І. П. Кузьмак, Н. П. Саюк, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів конференції, Тернопіль, 9 червня 2011 року. Тернопіль, 2011. С. 162.

 71. Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті / К. А. Посохова, О. З. Яремчук, М. І. Коваль, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, Г. Г. Шершун, Н. І. Бронецька // Медична хімія. 2011. Т. 13. № 4. С. 222.

 72. Особливості перекисного окиснення ліпідів та активності антиоксидантних ферментів на тлі комбінованої травми // М. М. Корда, С. Р.Підручна, О. О. Кулянда, І. С. Кулянда, О. І. Острівка, У. М. Захарчук, І. Р. Копитчак // Медична хімія. Т. 12. 2010. № 2. С. 77-81.

 73. Підручна С. Р. Зміна показників гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі // Шпитальна хірургія. 2010. № 2. С. 55-58.

 74. Патогенетичне обґрунтування ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі / С. Р. Підручна, М. М. Корда, О. О. Кулянда, І. С. Кулянда, І. Р. Копитчак, О. І. Острівка, Г. Г. Шершун, І. П. Кузьмак, Н. О. Суслова, Т. Я. Ярошенко, Н. П. Саюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2010. № 1. С. 117-119.

 75. Динаміка показників гуморальної ланки імунітету на тлі комбінованої травми / С. Р. Підручна, М. М. Корда, О. І. Острівка, Г. Г. Шершун, І. П. Кузьмак // Х Український біохімічний з’їзд. Одеса, 13-17 вересня 2010 р.: тези доп. Український біохімічний журнал. 2010. Т. 82. № 5. С. 106.

 76. Стан плазматичних мембран та вміст молекул середньої маси у статевозрілих щурів при аманіто-фалоїдиновій інтоксикації / І. П. Кузьмак, М. М. Корда, І. М. Кліщ, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції, 17 червня 2010 року. Тернопіль, 2010. № 1. С. 148-149.

 77. Результати впровадження кредитно-модульної системи (ECТS) навчання на кафедрі медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету / М. М. Корда, С. І. Яворська, Н. О. Суслова, О. І. Острівка, С. Р. Підручна, Т. Я. Ярошенко, А. Є. Мудра, Я. І. Гонський, Н. П. Саюк, Г. Г. Шершун, І. П. Кузьмак, І. Я. Криницька, М. І. Марущак // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи. Тернопіль. 20-21 травня 2010 р. С. 58-59.

 78. Підручна С. Р., Копитчак І. Р., Кулянда О. О. Патогенетична роль ксенодермопластики в корекції порушень процесів ліпопероксидації і активності антиоксидантових ферментів на тлі комбінованої травми // Експериментальна і клінічна медицина. 2010. № 4(49). С. 35-40.

 79. Динаміка ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі / О. О. Кулянда, С. Р. Підручна, І. С. Кулянда, У. М. Захарчук, О. І. Острівка // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. 2010. № 2. С. 54-58.

 80. The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction nanomedical approach / S. Pidruchna, M. Korda, S. Yavorska, T. Yaroshenko et al. // 6th Lviv–Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry. Lublin, Poland, Ann. Univers. Mariae Curie–Sklodowska. 2010. Vol. XXІІІ. № 2(33). P. 221-226.

 81. Доказова медицина як науковий напрямок / Я. І. Гонський, М. М. Корда, С. Р. Підручна, О. С. Покотило, О. І. Острівка, Н. П. Саюк, Г. Г. Шершун, С. І. Яворська, Н. О. Суслова, Т. Я. Ярошенко, Н. В. Папарига, І. П. Кузьмак, Л. С. Каліновська, М. І. Марущак, А. Є. Мудра, І. Я. Криницька // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конференц. «Сучасний стан та перстпективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я», Тернопіль, 28–29 травня 2009 р. С. 76-79.

 82. Гонський Я. І., Острівка О. І., Підручна С. Р. Використання гістидинату міді для корекції метаболічних порушень за умов гострого токсичного ураження організму // Медична хімія. Т. 11. 2009. № 1. С. 103-108.

 83. Патогенетичне обґрунтування застосування ліофілізованих ксенодерматотрансплантатнтів у корекції опіків на тлі політравми / С. Р. Підручна, І. С. Кулянда, О. І. Острівка, У. М. Захарчук, С. О. Ястремська, М. І. Куліцька, О. М. Сопель, Г. Г. Шершун. // Медична хімія. Т. 11. 2009. № 3. С. 148-151.

 84. Доказова медицина як науковий напрямок. / С. Р. Підручна, Я. І. Гонський, М. М. Корда, О. С. Покотило та ін. // Матер. Всеукраїнської наук. практ. конференц. «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я», Тернопіль, 28–29 травня 2009 р. Тернопіль, 2009. С. 76–79.

 85. Особливості життєдіяльності організму в умовах тяжкої травми / А. А. Гудима, С. Р. Підручна, Т. Я. Секела, О. Я. Зятковська // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»: підсумкова наук.–прак. конференція, Тернопіль 13 червня 2008 р.: тези. Тернопіль, 2008. С. 115.

 86. Біофармацевтичне і фізико-хімічне дослідження назальних гелів на основі рослинних настоянок і ефірних олій / О. І. Павх, С. Р. Підручна, Л. В. Соколова, Д. Б. Коробко // Медична хімія. Тернопіль. 2006. № 1. С. 5-10.

 87. Коригуючий вплив харчової добавки «Фібрабет» на показники ліпідного та білкового обміну у хворих з цукровим діабетом та хронічним гломеронефритом / Я. І. Гонський, О. Й. Бакалюк, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, Г. Г. Шершун, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. Я. Криницька, Є. Б. Дмухальська, С. О. Ястремська // Матер. 1-ї Міжнар. Наук.-практ. конференц. «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»: Тернопіль, 6-7 квітня 2006 р. С. 151.

 88. Стан детоксикуючої системи та процесів ліпопероксидації за умов токсичного ураження тварин різного віку / Я. І. Гонський, Є. Б. Дмухальська, О. І. Острівка, С. О. Ястремська, І. Я. Криницька, С. Р. Підручна, І. Р. Бекус // Матеріали XVIII підсумкової наук.-практ. конф. "Здобутки клінічної і експериментальної медицини". Тернопіль, 2005. С. 168-169.

 89. Гонський Я. І., Підручна С. Р., Кліщ І. М. Вплив ізольованих гепатоцитів на перебіг процесів вільнорадикального окиснення у тварин різних вікових груп з гострим токсичним гепатитом // Трансплантологія. Т. 4. № 1. 2003. С. 71-73.

 90. Деякі аспекти підвищення якості викладання іноземним студентам медичного факультету на кафедрі медичної хімії / Я. І. Гонський, Н. П. Саюк, М. М. Корда, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун, Л. С. Фіра, С. Р. Підручна, П. І. Трендовацький, Н. А. Василишин, Є. Б. Дмухальська, О. М. Матолінець // Мед. освіта. 2002. № 3. С. 136-138.

 91. Шляхи подальшого вдосконалення викладання біохімії у медичному ВНЗі / Г. Г. Шершун, М. М. Корда, Я. І. Гонський, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Л. С. Фіра, С. Р. Підручна, Р. М. Кубант // Мед. осв. 2002. № 4. С. 17-19.

 92. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів факультету бакалаврату і молодших спеціалістів медицини / Підручна С. Р. Гонський Я. І., Саюк Н. П., Рубіна Л. М. та ін. Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів: матер. доп. навч.-метод. конф. Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. С. 13-15.

 93. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів факультету бакалаврату і молодших спеціалістів медицини / Я. І. Гонський, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун, М. М. Корда, Л. С. Фіра, С. Р. Підручна, Н. А. Василишин, П. І. Трендовацький, Є. Б. Дмухальська // Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів: матер. доп. навч.-метод. конф. Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. С. 13-15.

 94. Особливості методів самостійної роботи студентів на кафедрі медичної хімії / Я. І. Гонський, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун, М. М. Корда, Л. С. Фіра, С. Р. Підручна // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі: матер. доп. навч.-метод. конф. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. С. 46-49.

 95. Корекція трекрезаном показників ендогенної інтоксикації організму щурів за умов нітритного отруєння / Я. І. Гонський, Л. С. Фіра, М. М. Корда, Н. П. Саюк, Г. Г. Шершун, Л. М. Рубіна, С. Р. Підручна, С. С. Гранківська, О. М. Матолінець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Вип. 5. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. С. 479-482.

 96. Вплив тетрахлорметану на перебіг процесів ліпопероксидації в ізольованих гепатоцитах щурів різного віку / С. Р. Підручна, О. М. Матолінець, С. С. Гранківська, С. О. Ястремська // І Всеукраїнська конференція студентів і молодих вчених з питань трансплантології "Трансплантологія сьогодні": тези доп. Донецьк, 2000. С. 44-45.

 97. Особливості методів самостійної роботи студентів на кафедрі медичної хімії / Підручна С. Р. Гонський Я. І., Саюк Н. П., Рубіна Л. М. та ін. Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі: матер. доп. навч.–метод. конф. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. С. 46-49.

 98. Вплив комплексу вітамінів А, Е та С на перебіг енергозабезпечувального окиснення у щурів з тетрахлорметановим гепатитом різних вікових груп / Я. І. Гонський, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун, М. М. Корда, Л. С. Фіра, С. Р. Підручна, О. М. Матолінець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Вип. 4. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. С. 389-392.

 99. Основні аспекти інтеграції викладання біологічної хімії з суміжними дисциплінами / Я. І. Гонський, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун, М. М. Корда, Л. С. Фіра, С. Р. Підручна // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації МОЗ України: матер. доп. наук. метод. конф. Київ-Тернопіль, 1999. С. 441-443.

 100. Основні аспекти інтеграції викладання біологічної хімії з суміжними дисциплінами / Підручна С. Р. Гонський Я. І., Саюк Н. П., Рубіна Л. М. та ін. Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації МОЗ України: матер. доп. наук. метод. конф. Київ–Тернопіль, 1999. С. 441-443.

 101. Гонський Я. І., Фіра Л. С., Підручна С. Р. Зміни імунної системи щурів за умов токсичного отруєння нітритом натрію і тетрахлорметаном // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Вип. 3. Тернопіль, 1998. С. 382-385.

 102. Підручна С. Р. Порушення процесів енергозабезпечуючого окиснення з урахуванням віку (огляд літератури) // Вісник наукових досліджень. 1998. № 3-4. С. 12-15.

 103. Підручна С. Р. Вільнорадикальне окислення у щурів різних вікових груп за умов хімічного ураження тетрахлорметаном та шляхи його корекції // Вісник наукових досліджень. 1998. № 5-6. С. 40-43.

 104. Гонський Я. І., Фіра Л. С., Підручна С. Р. Зміни імунної системи щурів за умов токсичного отруєння нітритом натрію і тетрахлорметаном // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Вип. 3. Тернопіль, 1998. С. 382-385.

 105. Вікові особливості ліпідного статусу печінки щурів за умов токсичного ураження тетрахлорметаном / Я. І. Гонський, І. М. Кліщ, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, С. Р. Підручна // Здобутки клін. та експерим. медицини. Вип. 2. Тернопіль, 1997. С. 539-542.

 106. Підручна С. Р. Вікова залежність вільнорадикального окислення в печінці щурів, уражених ССІ4 та його корекція комплексом вітамінів С, А та Е // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: тези доп. Тернопіль, 1997. С 7.

 107. Ізольовані гепатоцити: використання в експериментальній і клінічній гепатології (огляд літератури) / Я. І. Гонський, М. М. Корда, Л. С. Фіра та ін. // Журн. акад. мед. наук Укр. 1997. № 1. С. 33-44.

 108. Ізольовані клітини печінки щурів як система для моделювання токсичного гепатиту / М. М. Корда, Г. Г. Шершун, Л. С. Фіра, С. Р. Підручна // VІІ Укр. біохім. з’їзд: тези доп. Ч. ІІІ. Київ, 1997. С. 41-42.

 109. Гонський Я. І., Підручна С. Р. Вікові особливості вмісту продуктів ПОЛ у крові та гомогенаті печінки здорових і уражених ССІ4 тварин // Актуальні проблеми морфології. Тернопіль, 1996. С. 182.

 110. Підручна С. Р., Коморовський Р. П. Зміна активності ферментів антиоксидної системи у щурів з токсичним ураженням печінки в залежності від віку // ХХХІХ підсумкова наукова конференція молодих вчених медінституту. Тернопіль, 1996. С. 103-105.