ПІДРУЧНА СВІТЛАНА РОМАНІВНА

У 1992 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 2000 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Вікові особливості перебігу процесів вільнорадикального та енергозабезпечувального окиснення за умов гострого токсичного ураження печінки та шляхи їх корекції» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (науковий керівник – проф. Я. І. Гонський).

Вчене звання доцента присвоєно у 2006 році.

Доктор медичних наук з 2014 року.

Докторська дисертація на тему: «Патогенетичне обгрунтування ксенодермотрансплантації у системній корекції морфо-функціональних змін внутрішніх органів на тлі комбінованої (механічної і термічної) травми» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Напрямки наукових досліджень:

  • дослідження гуморальної ланки імунітету, активності цитозольних ферментів, стану процесів ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації при множинній травмі.

Є автором понад 80 робіт та навчально-методичних та наукових публікацій, серед яких 4 патенти на корисну модель, 1 посібник.

Є науковим керівником однієї дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук.