Наукові публікації асистента Палиці Л.М.


  1. Dynamics of antioxidant status and nitrogen oxide systems in rats with metabolic syndrome after bariatric surgeries Dziubanovskyi, I.Y., Pidruchna, S.R., Prodan, A.M., Melnyk, N.A., Palytsya, L.M. Romanian Journal of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, 2021, 28(3), стр. 268–271.

  2. Pros and cons of distance learning for medical students under guarantine conditions. Медична освіта, 2021 (3), С. 72–76., І. А. Bandas, L.M. Palysia, O. A. Skobeieva.

  3. Л.М. Палиця, М.М. Корда, А.Є. Мудра, Л.Я.Федонюк Фулерени С60 посилюють токсичний ефект толуолу на стан ферментативної системи біотрансформації ксенобіотиків // Світ медицини та біології. 2019. № 1 (67) – 178-181.

  4. Палица Л.М., Корда М.М. Фуллерены усиливают токсический эффект толуола на состояние ферментативной системь биотрансформации ксенобиотиков.Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2018. Vol. 2. № 31. Р. 11–14.

  5. Палица Л.М., Корда М.М. Фуллерены усиливают токсический эффект толуола на состояние ферментативной системь биотрансформации ксенобиотиков.Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2018. Vol. 2. № 31. Р. 11–14.

  6. Палиця Л. М. Фулерени С60 підвищують викликаний толуолом рівень апоптично та некротично змінених нейтрофілів крові / Л. М. Палиця, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 1, № 135. – С. 161 – 165.

  7. Палиця Л. М. Карбонові наночастинки підсилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес / Л. М. Палиця, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2, № 136. – С. 308 – 311.

  8. Палица Л.М., Корда М.М. Фулерены С60 усиливают токсический эффект толуола на имунный статус организма // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд, 2016. - № 4 (91). – С. 150-154.

  9. Біологічна хімія. Лабораторний практикум / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, М.І. Куліцька, Я.І. Гонський, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, О.З. Яремчук, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Л.С. Фіра, А.Є. Мудра, І.П. Кузьмак, С.І. Яворська, Н.О. Суслова, П.Г. Лихацький, Т.Я. Ярошенко, Л.М. Палиця – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2015. – 216 с.

  10. Палиця Л.М., Ястремська С.О., Корда М.М. Дослідження впливу фулеренів С60 на гепетотоксичність толуолу // Медична хімія. – 2014. – 16, № 4. – С. 54-57.

  11. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Ястремська І.М., Коробчук В.М., Корда М.М. Роль оксидативного стресу в реалізації токсичного ефекту карбонових наночастинок // Медична хімія. – 2014. – 16, № 3. – С. 50-54

  12. Л.М. Палиця, С.О. Ястремська, М.М. Корда Фулерени С60 посилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес.// Науково-практичний журнал. Здобутки клінічної та експериментальної медицини:– Тернопіль: Укрмедкнига. –2014. – 21, № 2. – С.130-134.

  13. Л. М. Палиця, С. О. Ястремська, М. М. Корда. Токсичність фулеренів: оцінка ризику їх впливу на здоров’я людей. // Медична хімія. – 2013. - 15, № 3. – С. 67-74.

  14. Palytsia L., Matviiv N., Yastremska S., Korda M. Blood oxidative stress generation after intraperitoneal administration of functionalized carbon nanoparticles // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 137.

  15. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я. Ястремська І.М., Корда М.М. Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів // Медична хімія. – 2013. – 15, № 4. – С. 21-25.

  16. Корда М.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Острівка О.І., Гонський Я.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // Медична освіта. – 2012. - № 1. – 151-154.

  17. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О.З. Яремчук, К.А. Посохова, М.М.Корда, Я.І.Гонський, О.І.Острівка, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, С.І.Яворська, І.П.Кузьмак, Н.П.Саюк, Н.П.Матвіїв, Л.М.Палиця // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 162.

  18. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К.А.Посохова, М.М.Корда, М.Р.Хара, А.А.Гудима, М.І.Марущак, А.М.Пришляк, Д.Б.Коробко, О.М.Олещук, С.І.Яворська, І.Я.Криницька, Г.С.Сатурська, А.С.Вольська, О.З.Яремчук, О.О.Шевчук, О.В.Бакалець, Л.М.Палиця, В.А.Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 123-126.