Наукові публікації асистента Палиці Л.М.


  1. Л.М. Палиця, М.М. Корда, А.Є. Мудра, Л.Я.Федонюк Фулерени С60 посилюють токсичний ефект толуолу на стан ферментативної системи біотрансформації ксенобіотиків // Світ медицини та біології. 2019. № 1 (67) – 178-181.

  2. Палица Л.М., Корда М.М. Фуллерены усиливают токсический эффект толуола на состояние ферментативной системь биотрансформации ксенобиотиков.Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2018. Vol. 2. № 31. Р. 11–14.

  3. Палица Л.М., Корда М.М. Фуллерены усиливают токсический эффект толуола на состояние ферментативной системь биотрансформации ксенобиотиков.Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2018. Vol. 2. № 31. Р. 11–14.

  4. Палиця Л. М. Фулерени С60 підвищують викликаний толуолом рівень апоптично та некротично змінених нейтрофілів крові / Л. М. Палиця, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 1, № 135. – С. 161 – 165.

  5. Палиця Л. М. Карбонові наночастинки підсилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес / Л. М. Палиця, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2, № 136. – С. 308 – 311.

  6. Палица Л.М., Корда М.М. Фулерены С60 усиливают токсический эффект толуола на имунный статус организма // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд, 2016. - № 4 (91). – С. 150-154.

  7. Біологічна хімія. Лабораторний практикум / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, М.І. Куліцька, Я.І. Гонський, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, О.З. Яремчук, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Л.С. Фіра, А.Є. Мудра, І.П. Кузьмак, С.І. Яворська, Н.О. Суслова, П.Г. Лихацький, Т.Я. Ярошенко, Л.М. Палиця – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2015. – 216 с.

  8. Палиця Л.М., Ястремська С.О., Корда М.М. Дослідження впливу фулеренів С60 на гепетотоксичність толуолу // Медична хімія. – 2014. – 16, № 4. – С. 54-57.

  9. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Ястремська І.М., Коробчук В.М., Корда М.М. Роль оксидативного стресу в реалізації токсичного ефекту карбонових наночастинок // Медична хімія. – 2014. – 16, № 3. – С. 50-54

  10. Л.М. Палиця, С.О. Ястремська, М.М. Корда Фулерени С60 посилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес.// Науково-практичний журнал. Здобутки клінічної та експериментальної медицини:– Тернопіль: Укрмедкнига. –2014. – 21, № 2. – С.130-134.

  11. Л. М. Палиця, С. О. Ястремська, М. М. Корда. Токсичність фулеренів: оцінка ризику їх впливу на здоров’я людей. // Медична хімія. – 2013. - 15, № 3. – С. 67-74.

  12. Palytsia L., Matviiv N., Yastremska S., Korda M. Blood oxidative stress generation after intraperitoneal administration of functionalized carbon nanoparticles // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 137.

  13. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я. Ястремська І.М., Корда М.М. Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів // Медична хімія. – 2013. – 15, № 4. – С. 21-25.

  14. Корда М.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Острівка О.І., Гонський Я.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // Медична освіта. – 2012. - № 1. – 151-154.

  15. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О.З. Яремчук, К.А. Посохова, М.М.Корда, Я.І.Гонський, О.І.Острівка, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, С.І.Яворська, І.П.Кузьмак, Н.П.Саюк, Н.П.Матвіїв, Л.М.Палиця // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 162.

  16. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К.А.Посохова, М.М.Корда, М.Р.Хара, А.А.Гудима, М.І.Марущак, А.М.Пришляк, Д.Б.Коробко, О.М.Олещук, С.І.Яворська, І.Я.Криницька, Г.С.Сатурська, А.С.Вольська, О.З.Яремчук, О.О.Шевчук, О.В.Бакалець, Л.М.Палиця, В.А.Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 123-126.