ПАЛИЦЯ ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА

У 2009 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет за спеціальністю «Хімія і біологія».

Кандидатська дисертація на тему: «Біохімічні ефекти С60 фулеренових наночастинок в біологічних системах» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – проф. М. М. Корда).

Напрями наукових досліджень та коло наукових інтересів:

  • дослідження біохімічних механізмів токсичності наночастинок різної природи в біологічних системах.

Є автором і співавтором 27 наукових публікацій.