МУДРА АЛЛА ЄВГЕНІВНА

В 1992 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Біологія і хімія».

Кандидат біологічних наук з 2008 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • вивчення стану системи антиоксидантного захисту та гострофазної відповіді в печінці за дії токсичних чинників.

Є автором і співавтором близько 50 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 посібник.