Наукові публікації доцента Лихацького П.Г.

 1. Лихацький П. Г. Спосіб застосування ентеросорбенту карболайн для зниження ступеня інтоксикації у щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом : декл. пат. на корисн. мод. 125659, Україна / Лихацький П. Г., Фіра Л. С.№ u201708090 ; заявл. 03.08.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. 4 с.
 2. Лихацький П.Г. Зміни запальних та біоенергетичних процесів у щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом, після застосування мілдронату. / Лихацький П.Г.// Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2018;1(72):102-110.
 3. Lykhatskyi P.H. Effect of Tobacco smoke on ROS production and inflammation in rats of different age. / Lykhatskyi P.H., Fira L.S., Lisnychuk N.Ye., Kulitska M.I.// Georgian Medical News 2018;2(275):150-157.
 4. Пида В.П. Вивчення протизапальної активності сухого екстракту з листя салату посівного. /Пида В.П., Фіра Л.С., Лихацький П.Г.// Медична та клінічна хімія 2018;3:57-62.
 5. Линда О.С., Фір Л.С., Лихацький П.Г. Застосування сухого екстракту з листя хости ланцетолистої для корекції метаболічних порушень за умов адреналінового ураження міокарда. / Линда О.С., Фір Л.С., Лихацький П.Г.// Медична та клінічна хімія 2018;3:5-12.
 6. Корда М.М., Шершун Г.Г., Куліцька М.І., Лихацький П.Г. Принципові підходи до викладання біохімії у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського з огляду на вимоги компетентності. / Корда М.М., Шершун Г.Г., Куліцька М.І., Лихацький П.Г.// Медична освіта 2018;4:56-58.
  1. Lykhatskyi P.H. Free radicals and inflammation in rats of different age in cases of sodium nitrites and tobacco smoke poisoning. / Lykhatskyi P.H., Fira L.S.// International Journal of Medicine and Medical Research. 2017;1(3):84-88.
  2. Лихацький П.Г. Біохімічні механізми розвитку стресу за умов ураження щурів різних вікових груп натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Грицишин Л.Є.// Біологія тварин. 2017;1(19):65-72.
  3. Лихацький П.Г. Динаміка маркерів запалення під впливом мілдронату за експериментального ураження щурів тютюновим димом та натрію нітритом. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С.//Sciences of Europe. 2017;1(20):10-15.
 7. Lykhatskyi P.Н. Experimental study of the toxic effects of tobacco smoke and nitrites on the body of immature and mature rats. / Lykhatskyi P.Н., Fira L.S.//Український біофармацевтичний журнал. 2017;1(48):12-16.
 8. Лихацький П.Г. Дослідження активності окиснювальних та запальних процесів у щурів різного віку, одночасно отруєних натрію нітритом та тютюновим димом. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С.// Фітотерапія. Часопис. 2017;2:53-58.
 9. Лихацький П.Г. Молекулярні механізми метаболічних порушень в органах щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Фіра Д.Б., Кузьмак І.П.// Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2017;2(8):259-264.
 10. Лихацький П.Г. Розвиток цитолітичного синдрому в організмі щурів різного віку, уражених тютюновим димом. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Бойко Л.А., Федорович У.М.// Укр.журн.клін. та лаб.медицини. 2017;2(12):12-19
 11. Лихацький П.Г. Застосування ентеросорбенту “Карболайн” для корекції окиснюв альних процесів у щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С.// Медична та клінічна хімія. 2017;2(19):45- 52.
 12. Лихацький П.Г. Динаміка змін маркерів біоенергетичних процесів та цитолізу у щурів після ураження нітритом натрію на тлі тютюнової інтоксикації. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Гонський Я.І.// Вісник проблем біології і медицини. 2017;2(136):147-152.
 13. Лихацький П.Г. Корекція вільнорадикальних процесів та мітохондріальної дисфункції в щурів, отруєних натрію нітритом і тютюновим димом, препаратом “Мілдронат”. / Лихацький П.Г.// Медична та клінічна хімія. 2017;3(19):93-102.
 14. Лихацький П.Г. Застосування мілдронату за умов окиснювального стресу у щурів, уражених натрію нітритом, на тлі інтоксикації тютюновим димом. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С.// Світ медицини та біології. 2017;3(61):128-134.
 15. Лихацький П.Г. Ендогенна інтоксикація у старечих щурів, одночасно уражених тютюновим димом та нітритом натрію. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С.// Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2017;3(70):158-163.
 16. Лихацкий П.Г. Особенности процессов липопероксидации и энергетического обмена у крыс разных возрастных групп после отравления их натрия нитритом на фоне интоксикации табачным дымом. / Лихацкий П.Г., Фира Л.С.// Проблемы биологии и медицины. 2017;3(96):145-152.
 17. Lykhatskyi P.H. Proteins oxidative modification and mitochondrial enzymes activity in rats of different ages under affection by sodium nitrites and tobacco smoke. / Lykhatskyi P.H., Fira L.S., Fedorovich U.M.// Український біофармацевтичний журнал. 2017;3(50):38-46.
 18. Лихацький П.Г. Можливість застосування сорбенту “Карболайн” для корекції порушень в організмі щурів, уражених натрію нітритом, на тлі тютюнової інтоксикації. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С.// Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2017;4:31-40.
 19. Лихацький П.Г. Розвиток нітрооксидативного стресу та запальних процесів у щурів різного віку, уражених тютюновим димом. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С.// Світ медицини та біології. 2017;4(62):145-149.
 20. Лихацький П.Г. Дослідження показників ендогенної антиоксидантної системи у щурів, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації. / Лихацький П.Г.// ScienceRise: Biological Science. 2017;5(8):18-23.
 21. Лихацький П.Г. Ендогенна інтоксикація та запальні процеси в оганізмі щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С.// Наукові доповіді НУБіП України. 2017;5(69):1-14.
 22. Lykhatskyi P.H. Activity of oxidative processes in the rats’ body of different age, affected by sodium nitrite, on the background of tobacco intoxication. / Lykhatskyi P.H., Fira L.S.// The Pharma Innovation. 2017;6(6):18-24.
 23. Шанайда М.І., Олещук О.М., Лихацький П.Г., Кернична І.З. Дослідження гепатопротекторної активності рідкого екстракту трави чаберу садового при тетрахлорметановому гепатиті. / Шанайда М.І., Олещук О.М., Лихацький П.Г., Кернична І.З.// Фармацевтичний часопис. 2017;2:91-97.
 24. Лихацький П. Г., Фіра Л. С. Окиснювальний стрес в організмі щурів різного віку, одночасно уражених натрію нітритом та тютюновим димом. 2017 : Матеріали Підсумкової LX наук.–практ.конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 14 червня 2017 р.). Тернопіль, 2017. С. 258.
 25. Lykhatskyi P. H, Fira L. S. Research of activity of oxidative and inflammation processes in the rat s of different ages after their affection by tobacco smoke. 8th Lviv-Lublin Conference of «Experimental and Clinical Biochemistry» (Lublin, 18–20 Sep. 2017 r.). Poland, AU. Lublin (AU), 2017. С.
 26. Лихацький П. Г., Фіра Л. С. Розвиток запальних процесів у щурів, отруєних натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації. Матеріали наук.–практ. конф. 4th international scientific conference current problems of «Biochemistry and cell Biology» (Дніпро, 5–6 жовтня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 158–160.
  1. Лихацький П. Г. Зміни показників антиоксидантної системи щурів, уражених натрію нітритом, на тлі тютюновї інтоксикації. Матеріали наук.–практ. конф. з міжнар.участю «Бабенківські читання» (Івано–Франківськ, 26–27 жовтня 2017 р.). Івано–Франківськ, 2017. С. 68.
  2. Lyhatskyy P.G. Age related oxidative processes and endogenous intoxication dynamics of rats arter tobacco smoke affect. / Lyhatskyy P.G., Rytsyk O.B., Fira L.S., Yaremchuk O.Z.// International Journal of Medicine and Medical Research. 2016;2(2):47-51.
  3. Лихацький П.Г. Показники енергозабезпечення в щурів за умов хронічного ураження тютюновим димом./ Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Качур О.І.// Медична та клінічна хімія. 2016;4(18):34-38.
  4. Lynda О.S. Підбір мінімально діючої дози настойки з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки. / Lynda О.S., Fira L.S., Lykhatskyi P.H.//Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 2. – С. 61-63.
  5. Lynda O.S. Intensity of oxidative processes in a rat’s organism, damaged by tetrachloromethane after using lancifolia hosta leaves tincture. / Lynda O.S., Ivanusa I.B., Fira L.S., Lykhatskyi P.H.// Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 58-62.
  6. Burmas N. I. Enzyme markers activity and bile formation function of liver in cases of tuberculostatics and hexavalent chromium compounds affection in rats / N. Burmas, L. Fira, P. Lyhackyy // International Journal of Medicine and Medical Research / – 2016. – Volume 2, Issue 1. – P. 32–38.
  7. Ганусевич М.І.Дослідження кардіопротекторних властивостей настойки з трави коров’яка звичайного. / Ганусевич М.І., Фіра Л.С., Лихацький П.Г.// Клінічна та медична хімія. – 2016. – № 1. – С. 56-60.
  8. Вінярська Г. Б Вплив селен-цинк-ліпідної субстанції із Chlorella vulgaris Biej. На оксидативний та енергетичний статус щурів / Г.Б.Вінярська, П. Г. Лихацький, О. І. Боднар, Л. С. Фіра, В. В. Грубінко // Медична та клінічна хімія. – 2015. - № 4. – С. 10 – 17.
  9. Фіра Л.С. Вікові аспекти біохімічної оцінки ступеня інтоксикації за умов нітритного отруєння / Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Інформ. лист. – 2015. - № 128. – 4 с.
  10. Бойко Л. А. Дослідження ступеня ураження гепатоцитів щурів в умовах одночасного впливу карбофосу та тетрахлорметану / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука); 17 червня 2015. – Тернопіль, 2015. – С. 187.
  11. Бойко Л. А. Застосування ентеросгелю за умов комбінованого ураження щурів карбофосом та тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» (29-30 жовтня 2015 р.) – Івано-Франківськ. 2015. – С. 20.
  12. Бойко Л. А. Использование мексидола в условиях токсического поражения крыс тетрахлорметаном и карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фира, П. Г. Лихацкий // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд, 2015. – №3 (84). – С. 82–87.
  13. Лихацький П.Г. Динаміка активності вільнорадикальних процесів в органах щурів різних вікових груп після інтоксикації нітритом натрію. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Підгірний В.В.// Актуальные проблемы транспортной медицины. 2014;3(37):139-145.
  14. Бурмас Н.И. Исследование антиоксидантных свойств тиотриазолина в условиях одновременного поражения животных изониазидом, рифампицином и соединениями шестивалентного хрома / Н.И. Бурмас, Л.С. Фира, П.Г. Лихацкий, И.И. Герасимец [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2014. – № 5. – С. 44–50.
  15. Бойко Л. А. Активність біоенергетичних процесів в органах щурів після ураження їх тетрахлорметаном і карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – №2(21). – С. 29–31.
  16. Алексевич К.О. Активність маркерних ферментів міокарду у щурів за умов ураження токсичними дозами адреналіну/ К.О.Алексевич, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький, О.Б.Рицик //Вісник проблем біології і медицини-2014-Вип.3,Том3(112).-с.65-69.
  17. Алексевич К.О. Динаміка процесів ліпопероксидації та стан клітинних мембран за умов адреналінової кардіопатії/ К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький, О.І. Грималюк //Актуальные проблемы транспортной медицины.- 2014. - №1(35)-С.75-79.
  18. Бойко Л. А. Динаміка активності антиоксидантної системи після застосування мексидолу в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Наукові записки. Біологія. - 2014. - №4 (61). - С. 128 - 132.
  19. Бойко Л. А. Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном /Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. – 2014. – №5 (2). – С. 125–130.
  20. Беднарчук Христина. Дослідження хімічного складу чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної протягом різних періодів заготівлі / Христина Беднарчук, Віктор Пида, Петро Лихацький, Ірина Герасимець // Матеріали XVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (28-30 квітня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 250.
  21. Бойко Л. А. Зміни показників вуглеводного обміну у тварин після ураження карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції (21 травня 2014). – Тернопіль, 2014. – С. 103–104.
  22. Бойко Л. А. Проникність плазматичних мембран гепатоцитів та еритроцитів в динаміці ураження щурів карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, Н. А. Василишин // Вісник проблем біології і медицини. - 2014. - Вип. 2, том 3 (109). - С. 285-287.
  23. Бойко Л. А. Розвиток ендогенної інтоксикації в організмі щурів, уражених карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький //Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – №1 (30). – С. 9–14.
  24. Корда М.М. Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії. / Корда М.М., Підручна С.Р, Острівка О.І., Лихацький П.Г., Яремчук О.З., Куліцька М.І., Палиця Л.М. Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р. – № 4. – С. 240-241.
  25. Лихацький П. Г., Фіра Л. С., Трохимчук Н. Б. Вміст активних форм кисню у щурів різних вікових груп за умов нітритного отруєння. Медична хімія. 2014 : Матеріали наук.-практ. конференції «Актуаль­ні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (Тернопіль, 910 жовтня 2014 р.). Тернопіль, 2014. № 3(16). С. 123.
  26. Лихацький П. Г., Фіра Л. С. Зміни деяких показників антиоксидантного захисту в органах старечих щурів за умов нітритної інтоксикації. Укр. біохім. журн. 2014. Т. спец. Вип. 4 : Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу (м. Київ, 610 жовтня 2014 р.). Київ, 2014. С. 96.
  27. Бурмас Н. І. Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Руснак Н. І.// Актуальні проблеми транспортної медицини : навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2013. – №4 (34). – С. 132–136.
  28. Штробля А.Л. Изучение гепатозащитных свойств сухого екстракта из листьев абрикоса обыкновенного на модели поражения печени тетрахлорметаном / А.Л. Штробля, Л.С. Фира, П.Г. Лихацький, В.П. Пыда и др. // Вестник российской академии медицинских наук – 2013. – №3. – С. 68-72.
  29. Fira L.S. Antioxidant properties of the extract from apricot leaves in the toxic myocardial / L.S. Fira, A.L., Shtroblia, P.G. Lyhatskiy [et al.] // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 99.
  30. Лихацький П.Г. Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Бурмас Н.І., Кернична І.З. // Мед.хім. – 2013 – № 11. – С. 74-77.
  31. Лихацький П.Г. Метаболічні порушення в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Герасимець, В.П. Пида, Н.І. Руснак // Укр. біофарм. журн. – 2013. - №4(27). – С. 98-103.
  32. Fira L. S. Researching of the hepatoprotective properties of Apricot leaves dry extract / L. S. Fira, A.L. Stroblya, P. G. Lyhatsky // 3-rd Inernational Conferense and Workshop “Plant – the sourse of research material”, 16 - 18 october, Lublin. – 2013. P. 104.
  33. Бурмас Н.І. Застосування сорбексу за умов одночасного ураження тварин ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому / Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра // Укр. біофармацевт. журнал. – 2013. - № 2 (25). – С. 88- 92.
  34. Штробля А.Л. Вплив сухого екстракту з листя абрикоса на гематологічні та імунологічні показники морських свинок / А.Л. Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів: Мат. конф.- Тернопіль, 2013. – С.403.
  35. Lyhatskiy P.G. Age-related changes in the protection systems of rats organism after the intoxication by sodium nitrite / P.G. Lyhatskiy, L.S. Fira, I.I. Medvid // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 99.
  36. Medvid I.I. Investigation of the hypoglycemic action of the black mulberry leaves tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira, P.G. Lyhatskiy // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 108.
  37. Medvid I.I. Studying of the hypoglycemic action of the black mulberry leaves tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira, P.G. Lyhatskiy [et al.] // International Interdisciplinary Scientific Conference “Biologically active substances and materials: fundamental and applied problems, May 27 – June 1. – Novy Svet, AR Crimea, Ukraine. – 2013. – P.310.
  38. Бурмас Н. І. Активність окиснювальних процесів за умов одночасного отруєння щурів сполук шестивалентного хрому, ізоніазиду та рифампіцину / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : біологія. – 2013. – Т.15, № 1 (54). – С.91–95.
  39. Кисличенко В.С. Якісне та кількісне визначення біологічно активних речовин екстракту абрикоса, що виявляє антиоксидантну активність / В.С. Кисличенко, Л.С. Фіра, Л.В. Ленчик, П.Г. Лихацький, А.Л. Штробля // К.: Укрмедпатентінформ, 2013. – №145 –2013. – 8 с. (інформаційний лист).
  40. Пида В.П. Вивчення гепатозахисних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі медикаментозного гепатиту / В.П.Пида, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». – 27-28 вересня 2013 року. – Тернопіль – 2013. – С. 377-378.
  41. Лихацький П.Г. Вплив нітриту натрію на розвиток вільнорадикальних процесів в організмі щурів різних вікових груп / П.Г.Лихацький, Л.С.Фіра // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю»Бабенківські читання», 24-25 жовтня, Івано-Франківськ. – 2013. – С.47.
  42. Бурмас Н. І. Дослідження метаболічних порушень у печінці щурів в умовах ураження туберкулостатиками та сполуками шестивалентного хрому / Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Укр.біофарм. журнал. – 2013. – №5(28). – С.83-86.
  43. Бойко Л. А. Дослідження показників тканинного дихання в умовах ураження щурів карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» (24-25 жовтня 2013). – Івано-Франківськ, 2013. – С. 18.
  44. Пида В.П. Встановлення гепатопротекторних властивостей екстракту з чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної на моделі тетрахлорметанового гепатиту / В.П. Пида, Л.С. Фіра, П.Г Лихацький. // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2012». – 19-21 листопада 2012 року. – Полтава – 2012. – Т.7, С. 221.
  45. Штробля А.Л. Стан плазматичних мембран кардіоцитів щурів за умов адреналінового ушкодження міокарду при застосуванні екстракту з листя абрикоса звичайного / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький, Е.М.Вашкеба // Укр. біофарм. журнал. – 2012. - № 5-6(22-23).- C. 26 – 29.
  46. Пида В.П. З’ясування імуномодуляторних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі хронічного комбінованого гепатиту у щурів /В.П.Пида, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». – 30-31 жовтня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – С. 91.
  47. Штробля А.Л. Дослідження антиоксидантних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса на моделі адреналінової кардіопатії / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Фарм. часопис. – 2012. – № 4(24). – С. 139-141
  48. Лихацький П. Г. Вікові особливості перебігу вільнорадикальних процесів у щурів, отруєних нітритом натрію. / Бюллетень ХІ чтений им. В.В. Подвысоцкого. – 24-25 мая 2012 года. – Одесса 2012. – С.81.
  49. Вашкеба Е.М. Пат. 76327 U. Україна, МПК А 61К 36/00 Спосіб корекції медикаментозних уражень печінки / Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. – 2012. – Бюл. № 5. від 12.03.2012.
  50. Штробля А.Л. Пат. 76327 Україна, МПК А61К31/00. Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді / А.Л. Штробля, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький – № 2012 09103; заявлено 24.07.2012; опубл. 25.12.2012. – Бюл. № 24. – 4 с.
  51. Лихацький П. Г. Перебіг процесів вільнорадикального окиснення у щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації / П.Г.Лихацький, Л.С.Фіра, Л.М.Іванець // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». – 30-31 жовтня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – С. 84.
  52. Лихацький П. Г. Показники антиоксидантної системи щурів різних вікових груп при ураженні нітритом натрію. / Лихацький П. Г., Фіра Л. С., Грималюк О. І.// Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 17 квітня 2012 року. – Тернопіль, 2012. – С. 191.
  53. Лихацький П. Г. Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Медвідь [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. – Харків. – № 5-6 (22-23). – 2012. – С. 20-25.
  54. Штробля А.Л. Підбір мінімально діючої дози сухого екстракту з листя абрикоса звичайного на моделі тетрахлорметанового ураження печінки / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Фарм. часопис. – 2012. - №3(23) – С. 132-135.
  55. Медвідь І. І. Підбір умовно терапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, П.Г. Лихацький // Фармацевтичний часопис. – № 4(24). – 2012. – С. 152-154.
  56. Лихацький П.Г. Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію. / Лихацький П.Г. Фіра Л.С., Бурмас Н.І., Кернична І.З.// Медична хімія. 2011;1(46):74-77.
  57. Медвідь І. І. Вивчення гепатопротекторної та антиоксидантної властивостей густого екстракту з листяшовковиці чорної. Інформацій лист //І.І. Медівдь, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький // Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». – 2011. – Вип. 28. – С. 163-165.
  58. Медвідь І. І. Вивчення глікоглікемічної дії 40 % настойки з листяшовковиці в умовах алоксановогодіабету у щурів / Медвідь І. І., Фіра Л. С.// Здобутки клін.і експерим. медицини. – 2011. - № 2. – С. 85-88.
  59. Штробля А. Л. Дослідження фармакологічних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса звичайного. /Штробля А. Л., Фіра Л. С., Кисліченко В. С., Пузак О. А., Упир Л.В. // Здобутки клін.і експерим. медицини. – 2011. - № 1. – С. 110-112.
  60. Бурмас Н. І. Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому / Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П.Г., Медвідь І.І. // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. - Т.15 , № 1. – С. 27–29.
  61. Вашкеба Е. М. Вивчення жовчегінної активності густого екстракту з листя хріну звичайного в умовах парацетамолового гепатиту.
  62. Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. // Мат. IV науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» - Тернопіль, 2011. – С. 169.
  63. Медвідь І. І. Дослідження гострої токсичності настойки з листя чорної шовковиці. / Медвідь І. І., Фіра Л. С. // Український біофармацевтичний журнал. – 2011. - № 3 (14). – С. 24-27.
  64. Вашкеба Е. М. Дослідження жовчогінної функції печінки за умов парацетамолового гепатиту / Е.М.Вашкеба, Фіра Л.С., Лихацький П.Г. та ін. // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 3. – С. 532-534.
  65. Вашкеба Е. М. Дослідження знешкоджувальної функцій печінки за умов парацетамолового її ураження та корекції екстрактом з хріну звичайного / Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Лозовий В.П.// Здобутки клін.і експеримент. медицини. – 2011. – Т.15. - № 2. – С. 28-30.
  66. Вашкеба Е. М. Використання екстракту з надземної частини хріну звичайного за умов парацетамолового гепатиту / Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. //Медична хімія. – 2011. – Т.13. - № 1. – С. 39-43.
  67. Пида В. П. Вивчення антиоксидантної активності густого екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної. Інформаційний лист / Пида В.П., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. // Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». – 2011.- № 202.
  68. Бурмас Н. І. Окиснювальні процеси в організмі тварин за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. Василишин Н.А. // Вісник Вінницького національного медичного університету – 2011. - Т.15, № 1. – С.1–3.
  69. Пида В. П. Пат. 6247. U. Україна, МПК А 61К 36/72 А 61 Р 1/16 Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Пида В.П., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Медвідь І.І. – 2011. – Бюл. № 16. від 25.08.2011.
  70. Пида В. П. Вивчення антиоксидантної активності густого екстракту з бруньок обліпихи крушино видної. Інформаційний лист № 202. – 2011. – 3 с.
  71. Фіра Л. С. Метаболічні процеси в печінці тварин, уражених нітритом натрію та терахлорметаном на тлі низькодозового ренгенопромінення /Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Український біохімічний журнал. – 2010. – № 4. – Том. 82. – С. 184-185.
  72. Лихацький П. Г. Перебіг процесів вільнорадикального окисиснення та стан антиоксидантної системи щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації // Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Василишин Н.А. // Здобутки клін. і експериментальної медицини – № 2. – 2010. – С. 59-62.
  73. Кліщ І.М. Вивчення впливу препарату ентеросгель на структурні компоненти нирки при тривалому введенні і його ефективності за експериментальної ниркової недостатності. /І. М. Кліщ, О. М. Олещук, Л. C., П. Г. Лихацький // Український журнал нефрології та діалізу. – 2009. – № 2. – С. 41-46.
  74. Шанайда М. І. Фітохімічні дослідження кори та листків Salix caprea L./ М. І. Шанайда, М. П. Палагнюк, П. Г. Лихацький // Фарм.часопис. – 2009. – № 2. – С. 19-23.
  75. Вашкеба Е. М. Вивчення хімічного складу надземної частини хрону звичайного / Вашкеба Е. М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. // Фарм. часопис. – 2009. - № 1(9). – С. 10 – 12.
  76. Лихацький П.Г. Вивчення антиоксидантних та імуностимулюючих властивостей екстракту з конюшини лучної за дії солей кадмію, кобальту та рентгенпроменів в експерименті. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С. // Здобутки клін. і експеримент. медицини. – 2009. – № 1. – С. 58-61.
  77. Лихацький П. Г. Механізми розвитку рентгено-хімічного ураження у щурів та корекція порушень за допомогою фітозасобів. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С. // Патологія. – 2008. – № 3. – Том 5. – С. 57.
  78. Лихацький П. Г. Застосування антиоксидантів та ентеросорбентів за умов хімічно-радіаційного ураження тварин. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С. // Медична хімія. – 2007. – № 4. – С. 59-64.
  79. Соколова Л.В. Сборник тестовых заданий для подготовки иностранных студентов к лицензионному тестовому экзамену „КРОК-1. Фармация” / Составители: Соколова Л.В., Шанайда М.И., Михалкив М.В., Лихацкий П.Г., Вронская Л.В., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б., Денефиль О.В., Хара М.Р., Творко М.С., Рега Н.И., Корда М.М., Ястремская С.А., Керничная И.З., Демид А.Є., Иванец Л.Н. – Тернополь: Укрмедкнига, 2007. – 369 с.
  80. Фіра Л. С. Фармакогнозія – практично-орієнтована дисципліна для студентів-провізорів / Л.С. Фіра, М.І. Шанайда, П.Г. Лихацький// Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 133-134
  81. Фіра Л.C., Острівка О.І., Содоренко О.Л., Лихацький П.Г. Чехія: погляд на систему освіти. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2006. – 100 с.
  82. Фіра Л.C., Острівка О.І., Содоренко О.Л., Лихацький П.Г. Організація навчання у Карловому університеті // Медична освіта. – 2006. – № 1.- С. 55-57.
  83. Лихацький П.Г. Стан імунної системи організму тварин за комплексної дії солей кобальту та кадмію на тлі низькодозованого Rg-опромінення. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Тези ІІ-ї Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (21-24 березня 2006 р., м. Львів). – Львів, 2006. – С. 201
  84. Лихацький П.Г. Метаболічні порушення в організмі щурів за умов Rg-хімічного токсикозу. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Екологія та ноосферологія. – 2006. - № 4. – С. 97-100.
  85. Лихацький П.Г. Біологічно активні речовини конюшини лучної як джерела нових лікарських засобів / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Мед.хімія. – 2006. - № 4. – С. 121-124.
  86. Лихацький П.Г. Дослідження вітамінного складу та вмісту флавоноїдів у надземній частині конюшини лучної / Лихацький П.Г., Фіра Л.C.// Медична хімія. – 2006. - № 4. – С. 121-124.
  87. Лихацький П.Г. Дослідження вмісту флавоноїдів у лікарській рослинній сировині. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів” (6-7 квітня 2006 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С.43.
  88. Лихацький П.Г. Застосування антиоксидантів та ентеросорбентів за умов ураження щурів солями кадмію, кобальту та рентген променями. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія. – 2006. - №3-4. – С. 126-131.
  89. Лихацький П.Г. Оцінка стану імунної системи та ступеня ендогенної інтоксикації організму тварин в умов рентген-хімічного токсикозу. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C.// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія БІОЛОГІЯ. – Випуск 19, 2006. – С. 32-34.
  90. Фіра Л.C. Створення сучасного підручника – запорука успіху в підготовці майбутнього фахівця. / Л.С. Фіра, М.І. Шанайда, П.Г. Лихацький // Проблема створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів” (24-25 листопада 2006 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2006. – С. 99-102.
  91. Лихацький П.Г. Показатели эндогенной интокикации и иммунной системы организма животных в условиях рентгено-химического токсикоза. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Материалы научно-практической конференции молодых ученых. – Пущино, 2006. – С. 289.
  92. Лихацький П.Г. Порівняльна характеристика вмісту вітаміну С в різних органах конюшини лугової (Trifolium pratense L.). / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Матеріали ІХ Міжнар. мед. конгресу студентів і молодих учених (Тернопіль, 21–22 квітня 2005 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 220.
  93. Лихацький П.Г. Вивчення елементного складу надземної частини конюшини лучної. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 4. – С. 58–60.
  94. Лихацький П.Г. Використання конюшини лугової як перпективного лікарського засобу. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Медична хімія. – 2005. – № 2. – С. 108-110.
  95. Лихацький П.Г. Мікроелементний склад деяких рослин Тернопільської області. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Матер. VI Національного з’їзду фармацевтів України “Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України” (28-30 вересня 2005 р. м. Харків) / Ред. кол.: В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 789-790.
  96. Фіра Л.C. Особливості викладання фармакогнозії для студентів-технологів парфумерно-косметичних-засобів. /Фіра Л.C., Лихацький П.Г. // Медична освіта. – 2008. - № 1. – С. 52-53.
  97. Лихацький П.Г. Вивчення вмісту аскорбінової кислоти в деяких видах лікарських рослин. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Тернопіль). – Укрмедкнига. – 2004. – С. 131-133.
  98. Лихацький П.Г. Вивчення вмісту біофлавоноїдів у деяких видах лікарських рослин. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C.// Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан і проблеми експериментальної та клінічної біохімії (11-12 листопада, м. Тернопіль) // Медична хімія. – 2004.– №3. – С. 176.
  99. Лихацький П.Г. Організація самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів із дисциплін хімічного циклу. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Науково-методична конференція «Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 11-14.
  100. Лихацький П.Г. Модульно-рейтингова технологія викладання хімічних дисциплін на фармацевтичному факультеті. Тези доповідей 2-ої Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні технології вищої освіти». – 25-27 вересня. – Одесса. – 2003. – С. 84.
  101. Тестовий контроль у підготовці майбутніх провізорів. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. // Медична освіта. – 2003. – №1.– С. 23-26.
  102. Лихацький П.Г. Вплив сруктурних порушень нейтрофілів крові на їх фагоцитарну активність. / Лихацький П.Г., Фіра Л.C. //Матераіли IV Міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених (11-13 травня 2000 р.) Тернопіль: Укрмедкнига , 2000. – С. 364.