ЛИХАЦЬКИЙ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ

У 2002 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія».

Кандидат біологічних наук з 2007 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Поєднаний вплив солей кобальту, кадмію, та Rg-променів на організм тварин та шляхи корекції виявлених порушень» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – проф. Л. С. Фіра).

Вчене звання доцента присвоєно у 2010 році.

Доктор біологічних наук з 2018 року.

Докторська дисертація на тему: «Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів різного віку за умов ураження натрію нітритом та тютюновим димом та шляхи корекції виявлених порушень» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий консультант – проф. Л. С. Фіра).

Вчене звання професора присвоєно у 2020 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • дослідження порушень метаболізму в організмі тварин за умов ураження печінки та міокарду хімічними, фізичними та біологічними токсикантами, шляхи корекції виявлених порушень антиоксидантними, протизапальними, гепато- та кардіопротекторними властивостями, фармакокорекція токсичних уражень печінки, кардіопатій ішемічного ґенезу.

Є автором і співавтором більше 221 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 7 патентів на корисну модель, 5 інформаційних листи, 1 монографії та 1 посібника.