ЛЕТНЯК НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

У 2008 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет за спеціальністю «Біологія і хімія».

Кандидатська дисертація на тему: «Біохімічні механізми токсичності карбонових одностінних та багатостінних нанотрубок в біологічних системах» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – проф. М. М. Корда).

Напрями наукових досліджень та коло наукових інтересів:

  • дослідження біохімічних механізмів токсичності вуглецевих наночастинок різної природи в біологічних системах.

Є автором і співавтором 20 наукових публікацій.