КУЗЬМАК ІРИНА ПЕТРІВНА

У 2003 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Біологія і хімія».

У 2004 році закінчила з відзнакою навчання в магістратурі Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія».

Кандидат біологічних наук з 2013 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Вікові особливості обміну білків у щурів за умов отруєння токсинами блідої поганки» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Вчене звання доцента присвоєне у 2017 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • вивчення вікових особливостей патогенезу ураження печінки токсинами блідої поганки;
  • нанотехнології.

Є автором і співавтором 60 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель, 1 лабораторний практикум.