КУЛІЦЬКА МАРІЯ ІВАНІВНА

У 1999 році закінчила хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія».

Кандидат біологічних наук з 2010 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Особливості прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у щурів за дії важких металів і нітриту натрію та корекція порушень» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – проф. Я. І. Гонський).

Вчене звання доцента присвоєно у 2018 році.

Напрями наукових досліджень та коло наукових інтересів:

  • дослідження біохімічних механізмів токсичності наночастинок різної природи в біологічних системах;

  • дослідження патогенезу хімічного ураження печінки;

  • розробка експериментальних моделей гострого й хронічного гепатиту, панкреатиту, холестазу в щурів й морських свинок.

Є автором і співавтором понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, 7 деклараційних патентів України на корисну модель, 3 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, посібника «Біологічна хімія. Лабораторний практикум».