Наукові публікації проф. Корди М.М.

 1. Tokarska-Rodak M., Shkilna M., Krajewska M., Panczuk A., Weiner M., Pawlowicz E., Korda M., Klisch I., Andreychyn M. Ocena wiedzy mysliwych i lesnikow w zakresie mozliwosci zapobiegania infekcjom Borrelia burgdorferi //Medycyna Pracy. – 2020. – 71(1) – Р. 59-68.

 2. Zukow W., Gozhenko O. ., Zavidnyk Y. ., Korda M. M., Mysula I.R., Klishch I.M., Zhylkevych I.V., Popovych I.L., Muszkieta R., Napierala M., Hagner-Derengowska M., Skaliy A. // Role of Organic Carbon and Nitrogen of Mineral Waters in Their Neuro-Endocrine Effects at Female Rats // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. - № . – P. 20-26.

 3. Yaremchuk O.Z., Posokhova K.A., Kuzmak I.P., Kulitska M.I., Klishch I.M., Korda M.M. // Indexes of nitric oxide system in experimental antiphospholipid syndrome // Ukrainian Biochemical Journal. – 2020. – Vol.92, №1. – P. 75-83.

 4. Shcherba V., Havrylenko Y., Krynytska I., Marushchak M., Korda M. // A comparative study of oral microbiocenosis structure in experimental comorbidity-free periodontitis and in periodontitis combined with thyroid dysfunction // Pol Merkur Lekarski. – 2020. – XLVIII(283). – P. 32 - 38.

 5. Nechyporuk V., Korda M., Pentiuk L., Dmytrenko I., Bulko I. // The impact of B vitamins on the functioning of methylation cycle in the liver and kidneys of hyper- and hypothyroid rats // Pol Merkur Lekarski. – 2020. – XLVIII(283). – P. 55-59.

 6. Bilous I., Korda M., Krynytska I., Kamyshnyi A. // Nerve impulse transmission pathway-focused genes expression analysis in patients with primary hypothyroidism and autoimmune thyroiditis // Endocrine Regulations. – 2020. – Vol.54, №2. – P.109 - 118.

 7. Шкільна М.І., Копча В.С., Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Корда М.М., Кліщ І.М. Спосіб діагностики без еритемної форми хвороби Лайма // Інфекційні хвороби. – 2020. - №1(99). – С. 16 – 19.

 8. Щерба В.В., Корда М.М. Зміни показників ендогенної інтоксикації у щурів з пародонти том на тлі гіпер- та гіпотиреозу // Експериментальна і клінічна медицина. – 2020. - №2(83). – С. 4 – 11.

 9. Лясковський Є.М., Ковальчук А.О., Кліщ І.М., Корда М.М. Оптимізуючі технології хірургічного лікування посттромбофлебітичних виразок нижніх кінцівок // Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції « Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 2020. - С. 39 – 40.

 10. Гапоненко Я.Ю., Летняк Н.Я., Корда М.М. Дозозалежний ефект токсичності наночастинок оксиду цинку і гліфосату // Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції « Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 2020. - С. 57.

 11. Нечипорук В.М., Корда М.М. Корекція рівня гомоцистеїну вітамінами групи В при гіпофункції щитоподібної залози // Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції « Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 2020. - С. 66.

 12. Палиця Л.М., Корда М.М. Фулерени С60 посилюють викликаний толуолом рівень апоптично- та некротично змінених нейтрофілів крові // Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції « Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 2020. - С. 69.

 13. Худан Р.І., Корда М.М. Зміни вмісту гідроген сульфіду за умови експериментального пародонти ту // Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції « Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 2020. - С. 71.

 14. Яцух Ю.С., Корда М.М. Метаболічні процеси в сполучній тканині пародонтиту щурів з ліпополісахаридним пародонтитом на фоні хронічної алкогольної інтоксикації // Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції « Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 2020. - С. 74 - 75.

 15. Шкільна М.І., Шах Д.С., Андрейчин М.А., Круз І.Д., Івахів О.Л., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й. Лайм-бореліоз та кліщові поворотні гарячки у лісівників Тернопільщини // Інфекційні хвороби. - 2020. - №2. – С. 22 – 30.

 16. Нечипорук В.М., Корда М.М. Корекція вітамінами групи порушень обміну цистеїну при гіпер- і гіпофункції щитоподібної залози // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. №3 (157). – С. 127 – 132.

 17. Палиця Л.М., Корда М.М., Мудра А.Є., Федонюк Л.Я. Фулерени С60 посилюють токсичний ефект толуолу на стан ферментативної системи біотрансформації ксенобіотиків // Світ медицини та біології. – 2019. - № 1(67). – С.178-181.

 18. Shkilna M., Tokarska-Rodak M., Panczuk A., Smiyan S., Andreychyn M., Klishch I., Korda M. The use of anti-C6V1sE IgG in the aasesment of the effectiveness of Lyme disease treatment – a preliminary report // Health Problems of Civilization. – 2019. – 13, N 1. – P. 83-91.

 19. Loi H., Boal F., Tronchere H., Cinato M., Kramar S., Oleshchuk O., Korda M., Kunduzova O. Metformin protects the heart against hypertrophic and apoptotic remodeling after myocardial infartction // Frontiers in Pharmacology. – 2019. – 10. – 154.

 20. Shcherba V., Vydoinyk O., Posolenyk L., Korda M. The influence of thyroid hormones on mitochondrial mechanisms of blood neutrophils’ apoptosis in case of experimental periodontitis // Archives of the Balkan Medical Union. – 2019. – 54, N 1. – P. 64-71.

 21. Нечипорук В.М., Заїчко Н.В., Мельник А.В., Струтинська О.Б., Корда М.М. Особливості впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм сірковмісних амінокислот у печінці щурів з різною функцією щитоподібної залозин // Медична та клінічна хімія. – 2019. – 21, № 1. – С. 103-112.

 22. Нечипорук В.М., Заїчко Н.В., Мельник А.В., Остренюк Р.С., Корда М.М. Вплив хронічної гіпергомоцистеїнемії на метаболізм сірковмісних амінокислот амінокислот у нирках щурів при гіпер- та гіпотиреозі // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 1. – С. 97-102.

 23. Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й. Двохетапна діагностика лайм-бореліозу в працівників лісових господарств // Журнал НАМН України. – 2019. – 25, № 1. – С. 71-76.

 24. Корда М.М., Гудима А.А., Шульгай А.Г., Запорожан С.Й. Освітньо-професійна програма та технологія підготовки парамедиків у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського МОЗ України // Медична освіта. – 2019. - № 3. – С. 6-14.

 25. Корда М.М., Шульгай А.Г., Пасяка Н.В., Петренко Н.В., Галіяш Н.Б., Бількевич Н.А. Об’єктивний структурований клінічний іспит як вимір практичної підготовки майбутнього лікаря // Медична освіта. – 2019. - № 3. – С. 19-24.

 26. Щерба В.В., Корда М.М. Зміни співвідношення цитокінів з прозапальною та протизапальною активністю у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2019. - С. 101-102.

 27. Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Гук М.Т. Термосеміотика шкірної форми лайм-бореліозу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2019. - С. 31-32.

 28. Подобівський С.С., Федонюк Л.Я., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Подобівський В.С., Никитюк С.І. Впровадження медичної геоінформаційної системи при дослідженні іксодових кліщів і інфекцій в Україні // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2019. - С. 21-23.

 29. Корда М.М., Шульгай А.Г., Запорожан С.Й., Гудима А.А., Крилюк В.О., Цимбалюк Г.Ю. Становлення та перспенктиви розвитку симуляційної медицини в системі додипломної та післядипломної освіти // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці лікарів»: Тези доповіді. - Тернопіль, 2019. - С. 20-22.

 30. Щерба В.В., Криницька І.Я., Корда М.М. Зміни цитокінового профілю в щурів з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу // Медична та клінічна хімія. – 2019. – 21, № 2. – С. 36-43.

 31. Шкільна М.І., Корда М.М., Гуменна Р.О., Андрейчин М.А., Мельник Л.М., Кліщ І.М., Штокайло К.Б., Запорожан С.Й., Гук М.Т. Аналіз обізнаності пацієнтів тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма // Метеріали першого міжнародного україно-німецького симпозіуму з гпрормадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку»: Тези доповіді. – Тернопіль, 2019. – С. 64-65.

 32. Корда М.М. Іван Горбачевський – видатний вчений, громадський і політичний діяч // Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу: Тези доповіді. - «Медична та клінічна хімія». – 2019. – Т.21, №3(80). – С. 8-9.

 33. Дмухальська Є.Б., Корда М.М., Кліщ І.М. Вплив пептиду цистеїн-гістидил-тирозил-гілтидил-ізолейцин на ліпідний обмін щурів уражених важкими металами і пестицидом // Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу: Тези доповіді. - «Медична та клінічна хімія». – 2019. – Т.21, №3(80). – С. 88-89.

 34. Бандас І.А., Куліцька М.І., Корда М.М. Наночастинки діоксину кремнію посилюють викликаний ацетатом свинцю рівень апоптично та некротично змінених нейтрофілів крові // Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу: Тези доповіді. - «Медична та клінічна хімія». – 2019. – Т.21, №3(80). – С. 156.

 35. Беденюк О.С., Корда М.М. Біохімічні механізми розвитку пародонтиту, асоційованого з атрофічним гастритом // Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу: Тези доповіді. - «Медична та клінічна хімія». – 2019. – Т.21, №3(80). – С. 157.

 36. Гапоненко Я.Ю., Летняк Н.Я., Корда М.М. Вплив наночастинок оксиду цинку на функціональний стан печінки щурів // Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу: Тези доповіді. - «Медична та клінічна хімія». – 2019. – Т.21, №3(80). – С. 172-173.

 37. Корда М.М., Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Бойчук А.В., Якимчук Ю.Б., Гук М.Т. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики трансмісивних інфекцій у жителів Тернопільщини // Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу: Тези доповіді. - «Медична та клінічна хімія». – 2019. – Т.21, №3(80). – С. 197-198.

 38. Нечипорук В.М., Корда М.М., Струтинська О.Б. Аналіз впливу тиреоїдних гормонів на показники метаболізму сірковмісних амінокислоту різних органах // Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу: Тези доповіді. - «Медична та клінічна хімія». – 2019. – Т.21, №3(80). – С. 223-224.

 39. Худан Р.І., Корда М.М. Стан кісткового метаболізму за умови експериментального парадонтиту // Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу: Тези доповіді. - «Медична та клінічна хімія». – 2019. – Т.21, №3(80). – С. 249.

 40. Щерба В.В., Корда М.М. Оцінка метаболічної активності остеобластів за умови експериментального парадонтиту на тлі тиреоїдної дисфункції // Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу: Тези доповіді. - «Медична та клінічна хімія». – 2019. – Т.21, №3(80). – С. 255-256.

 41. Tokarskyy O., Korda M. Microbiological comparison of visibly dirty and visibly clean mature green tomatoes before and after treatments with deionized water or chlorine in model overhead spray brush roller system // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2019. – 13, N 1. – P. 779-783.

 42. Корда М.М., Шкільна М.І., Андрейчин С.М., Верещагіна Н.Я. Скринінгове дослідження сироваток крові пацієнтів Тернопільщини із захворюваннями серцево-судинної системи на наявність антитіл до борелій // Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів». – Тернопіль, 2019. – С. 84-85.

 43. Shah J.S., Liu S., Cruz I.D., Poruri A., Maynard R., Shkilna M., Korda M., Klishch I., Zaporozhan S., Shtokailo K., Andreychyn M., Stricker R.B., Ramasamy R. Line Immunoblot Assay for Tick-Borne Relapsing Fever and Findings in Patient Sera from Australia, Ukraine and the USA // Healthcare. – 2019. – 7 (4), pii E 121; doi:10.3390/healthcare7040121.

 44. Tokarskyy O., Korda M. Influence of suspension liquid total solids on E. coli O157:H7 survival and transfer efficacy between green tomatoes and cardboard // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2019. – 13, N 1. – P. 941-949.

 45. Щерба В.В., Корда М.М. Особливості мікробіоценозу ротової порожнини у щурів із пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу // Клiнiчна стоматологія. - 2019. - № 2. - С. 65-71.

 46. Щерба В.В., Мачоган В.Р., Небесна З.М., Корда М.М. Мікроскопічні зміни структурних компонентів пародонту щурів за умови пародонти ту на тлі гіпотиреозу // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. - № 3(152). - С. 314-319.

 47. Щерба В.В., Ярошенко Т.Я., Бандас І.А., Корда М.М. Зміни процесів енергозабезпечення нейтрофілів у щурів з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу // Медична та клінічна хімія. - 2019. – 21, № 3(81). - С. 28 - 36

 48. Щерба В.В., Корда М.М. Зміни показників ендогенної інтоксикації у щурів з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу // Експериментальна і клінічна медицина. - 2019. - № 2(83). - С. 4 – 11.

 49. Щерба В.В., Небесна З.М., Усинський Р.С., Корда М.М. Ультраструктурні зміни компонентів пародонту за умови експериментального пародонтиту на тлі гіпертиреозу // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. - № 2. - С. 43 – 49.

 50. Нечипорук В.М., Корда М.М. Корекція вітамінами групи В порушень обміну сірковмісних амінокислот при гіпер- і гіпофункції щитоподібної залози // Медична та клінічна хімія. - 2019. – 21, № 4. - С.134 – 139.

 51. Подобівський С.С., Федонюк Л.Я., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Подобівський В.С., Никитюк С.О. Впровадження медичної геоінформаційної системи при дослідженнях іксодових кліщів і кліщових інфекцій в Україні // Інфекційні хвороби. -2019. - №3(97). – С.38 - 45.

 52. Zukow W., Gozhenko O., Zawidnyuk Y., Korda M., Mysula I., Klishch I., Zhulkvych I., Popovych I., Muszkieta R., Napierala M., Hagner-Derengowska M., Ostrowska M., Smolenska O. Role of organic carbon and nitrogen of mineral waters in their neuro-endocrine effects at female rats // International Journal of Applied Exercise Phisiology. – 2019. – N 8(4). – P. 1-10.

 53. Nechiporuk V., Mel`nyk A., Korda M., Pentiuk N., Kachula S. Influence of chronic hyperhomocysteinemia on metabolism of sulfur containing amino acids in the rats’ heart and brain on the background of hyperthyreosis and hypothyreosis // Georgian Medical News. - 2019. – N 10(295). – P. 127-132.

 54. Boyarchuk O., Volokha A., Hariyan T., Kinash M., Volyanska L., Birchenko I., Habor H., Korda M. The impact of combining educational program with the improving of infrastructure to diagnose on early detection of primary immunodeficiencies in children // Immunol. Res. – 2019. - 67(4-5). – P. 390-397.

 55. Гапоненко Я.Ю., Летняк Н.Я., Корда М.М. Наночастинки оксиду цинку посилюють гепатотоксичний ефект гербіциду гліфосату // Медична та клінічна хімія. – 2019. – 21, №4. – С. 32 – 36.

 56. Беденюк О.С., Корда М.М. Патоморфологічні особливості розвитку ліпополісахаридного пародонтиту на фоні хронічного атрофічного гастриту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2019. - №4. – С. 27 – 35.

 57. Беденюк О.С., Корда М.М. Застосування анти оксидної та іNOS моделюючої терапії при ліпополісахаридному пародонтиті на фоні атрофічного гастриту // Клінічна стоматологія. – 2019. - №4. – С. 63 – 73.

 58. Лой Г.Я., Олещук О.М., Корда М.М. Вплив метформіну на експресію α- та β- МНС генів після інфаркту міокарда у мишей // Вісник наукових досліджень. – 2019. - №2. – С.90 – 94.

 59. Щерба В.В., Мачоган В.Р., Лучинський В.М., Корда М.М., Делибашвили Д.Г., Сванишвили Н.З. Correlations between connective tissue metabolism and thyroid dysfunction in rats with periodontitis // Georgian Medical News. – 2019. - №12(297). – С.145 – 149.

 60. Лой Г.Я., Павлюк Б.В., Крамар С.Б., Олещук О.М., Корда М.М. Metformin exerts cardioprotection in isoproterenol-induced cardiomyopathy in rats // Медична та клінічна хімія. – 2019. – 21, №4. – С. 169 – 177.

 61. Мінченко О.Г., Мінченко Д.О., Корда М.М. Обгрунтування необхідності вивчення молекулярної біології в медичних університетах // Медична освіта. – 2019. - №4. – С. 24 – 31.

 62. Беденюк О.С., Корда М.М. Качественный состав микробиома и частота колонизации ротовой полости у крыс с липополисахаридным пародонти том на фоне атрофического гастрита // Проблемы биологии и медицины. – 2019. - №4(113). – С.148 – 155.

 63. Shcherba V., Krynytska I., Marushchak M., Korda M. The qualitative and quantitative structure of oral microbiocenosis in rats with periodontitis in a

 64. Setting of hyper- and hypothyroidism // Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases. – 2019. – Vol.26, №3. – P. 293-304.

 65. Щерба В.В., Криницька І.Я., Черкашин С.І., Мачоган В.Р., Стойкевич Г.В., Корда М.М. Стан пероксидного окислення ліпідів у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу // Світ медицини та біології. – 2018. - № 2 (64). – С. 185-189.

 66. Щерба В.В., Корда М.М. Функціональний стан системи антиоксидного захисту у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу // Буковинський медичний вісник. – 2018. – 23, №2 (86). – С. 129-137.

 67. Щерба В.В., Корда М.М. Фагоцитарна і метаболічна активність нейтрофілів крові у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – 2, №1. – С. 373-378.

 68. Федонюк Л.Я., Корда М. М., Бабак Л. Д., Наконечна С.С. Стратегія розвитку Балтійської Університетської Програми в рамках концепції сталого розвитку в співпраці з ТДМУ // «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія». – 2018. – № 2 (73). – C. 233–238.

 69. Popovych I.L., Zavidniuk Y.V., Korda M.M., Mysula I.R., Klishch I.M., Zukow W. Role of organic carbon and nitrogen of mineral waters in their metabolic effects at female rats // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – 8, N 12. – P. 793-802.

 70. Щерба В.В., Корда М.М. Роль дисфункції щитоподібної залози у патогенезі генералізованого пародонтиту // Клінічна стоматологія. – 2018. - №1 (22). – С. 60-71.

 71. Корда М.М., Швед М.І., Мартинюк Л.П., Геряк С.М., Мартинюк Л.П., Левицька Л.В. Методика підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги // Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». – Дніпро-Гельсінкі. – 2018. – С. 117-124.

 72. Пасєчко Н.В., Лой Г.Я., Корда М.М., Олещук Л.М. Роль експресії гена Foxo 1 у механізмі антигіпертрофічної дії метморфіну в кардіоміоцитах. – 2018. – 14, № 7. – С. 705-711.

 73. Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Гук М.Т. Хвороба Лайма та інші трансмісивні інфекції: діагностика, лікування, профілактика // Матеріали конференції «актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики». – Актуальна інфектологія. – 2018 – Т.6, №5. – С. 129-130.

 74. Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й. Морочковський Р.С. Частота серопозитивних осіб до борелій серед працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей // Інфекційні хвороби – 2018 – 3(93). – С.18-25.

 75. Принципові підходи до викладання біохімії у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського з огляду на вимоги компетентності // М.М. Корда, Г.Г. Шершун, М.І. Куліцька, П.Г. Лихацький // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 56–58.

 76. Корда М.М., Дмухальська Є.Б., Ярошенко Т.Я. Вплив пептидів на стан імунної системи організму та вміст білкових фракцій крові щурів, уражених солями важких металів і раундапом // Медична та клінічна хімія – 2018 – Т.20, 3(76). – С.70-75.

 77. Летняк Н.Я., Корда М.М. Вплив комбінованої дії нанотрубок і тетрахлорметану на стан гуморальної ланки імунної системи // Медична та клінічна хімія – 2018 – Т.20, 2(75). – С. 27-32.

 78. Weiner M., Zukiewicz-Sobczak W., Tokarska-Rodak M., Plewik D., Panczuk A., Siluch M., Zagorski J., Sobczak P., Chmielieski T., Tylewska-Wierzbanowska S., Shkilna M., Korda M., Klishch I., Andreychyn M., Pavliuk M. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from the Ternopil region in Ukraine // Journal of Veterenary Research. – 2018. – 62. – P. 275-280.

 79. Gozhenko O.A., Zavidniuk Y.V., Korda M.M., Mysula I.R., Klishch I.M., Zukow W., Popovych I.L. Features of neuro-endocrine and immune reactions to various water-salt loads in female rats // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – 8, N 9. – P. 11-31.

 80. Худан-Цільо І. І. Терапевтичні можливості модуляції активності NO-синтази при контактних дерматитах / І.І. Худан-Цільо, О.О. Шевчук, М.М. Корда // Sciences of Europe. – 2018. - 2, N 28. – P. 46-55.

 81. Khudan-Tsilo I.I. Cytokines profile in experimental contact allergic dermatitis and use of nanoencapsulated preparations / I.I. Khudan-Tsilo, O.O. Shevchuk, M.M. Korda // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2018. – 4, N 1. – P. 71-77.

 82. Беденюк О.С., Корда М.М. Біохімічна характеристика стану сполучної тканини при ліпополісахаридному пародонтиті на тлі хронічного гастриту // Science of Europe. – 2018. - 2, N 27. – C. 18-22.

 83. Худан-Цільо І.І., Шевчук О.О., Корда М.М. Наноінкапсульовані препарати для топічного лікування контактного нікелевого дерматиту // Science of Europe. – 2018. - 2, N 27. – C. 46-55.

 84. Gozhenko A.I., Zavidnyuk Y.V., Sydliaruk N.I., Mysula I.R., Klishch I.M., Zukov W., Popovych I.L., Korda M.M. Features of metabolic reactions to various water-salt loads in female rats // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – N 8(4). – P. 496-518.

 85. Zavidnyuk Y.V., Mysula I.R., Klishch I.M., Zukov W., Popovych I.L., Korda M.M. General non-specific metabolic, neuroendocrine and immune reactions to various water-salt loads in female rats // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – N 8(3). – P. 513-524.

 86. Корда М.М., Гудима А.А., Шульгай А.Г., Запорожан С.Й. Філософія симуляційного навчання в медицині // Медична освіта. – 2018. - № 2(78). – С. 41-46.

 87. Летняк Н.Я., Корда М.М. Зміни цитокінового профілю крові щурів за умов комбінованої дії вуглецевих нанотрубок та тетрахлорметану // Science of Europe. – 2018. - 1, N 26. – C. 3-7.

 88. Щерба В.В., Корда М.М. Стан системи нітроген (ІІ) оксиду в щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу // Медична та клінічна хімія. – 2018. – 20, № 1(740. – С. 59-64.

 89. Летняк Н.Я., Корда М.М. Вплив вуглецевих наночастинок на гепатотоксичність тетрахлорметану // Медична та клінічна хімія. – 2018. – 20, № 1(74). – С. 26-31.

 90. Щерба В.В., Криницкая И.Я., Корда М.М. Показатели дисбиоза и воспаления у крыс с пародонтитом на фоне гипер- и гипотиреоза // Проблемы биологии и медицины. – 2018. - № 1 (99). – С. 177-182.

 91. Федонюк Л.Я., Подобівський С.С., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Шкільна М.І. Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів родів Ixodes Latr. та Dermacetor Fabr. – ектопаразитів людини і тварин у Західній Україні // Світ медицини та біології. – 2018. - № 1 (63). – С. 173-177.

 92. Летняк Н.Я., Корда М.М. Нанотрубки посилюють викликаний тетрахлорметаном оксидативний та нітрооксидативний стрес // Вісник проблем біології і медицини. — 2018. — Вип. 1, Т. 1 (142). — С. 140–144.

 93. Tokarska-Rodak M., Shkilna M., Plewik D., Pańczuk A., Korda M., Klishch I., Paszkiewicz J., Andreychyn M. Serological research towards Lyme borreliosis in hunters and forestry workers in selected areas of Poland and Ukraine // Health Problems of Civilization. – 2017. – 11, N 4. – P. 287-292.

 94. Худан-Цільо І. І., Корда М. М., Шевчук О.О., Волков К.С. Ультраструктурні зміни шкіри за умов корекції контактного нікелевого дерматиту наноінкапсульованими препаратами // Експериментальна і клінічна медицина. – 2017. – № 4. – С. 55-62.

 95. Худан-Цільо І. І., Шевчук О.О., Корда М. М. Порівняльна характеристика ефективності вільної та наноформи препарату бетаметазону при контактному нікелевому дерматиті // Здобутки клінічної і експреиментальної медицини. – 2017. – № 4. – С. 23-30.

 96. Худан-Цільо І. І., Шевчук О.О., Корда М. М. Топічне лікування контактного нікелевого дерматиту: потенціал наноінкапсульованої супероксиддисмутази // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 4. – С. 140–152.

 97. Щерба В.В., Криницька І.Я., Мізь А.В., Корда М.М. Зміни концентрації С-реактивного білка у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу // Експериментальна і клінічна медицина. – 2017. – № 4. – С. 22-28.

 98. Щерба В.В., Криницька І.Я., Мачоган В.Р., Корда М.М. Показники кісткового метаболізму у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу // Здобутки клінічної і експрериментальної медицини. – 2017. – № 4. – С. 31-38.

 99. Щерба В.В., Криницька І.Я., Лучинський В.М., Корда М.М. Показники метаболізму в щурів з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу // Медична та клінічна хімія. – 2017. – 19, № 4. – С. 65-72.

 100. Нечипорук В.М., Корда М.М. Метаболізм цистеїну при експериментальному гіпер- і гіпотиреозі у щурів // Медична та клінічна хімія. – 2017. – 19, № 4. – С. 32-40.

 101. Федчишин М. П., Корда М. М. Токсична дія наночастинок оксиду марганцю за умов гострого експерименту // Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 4. – С. 140-142.

 102. Корда М.М., Шульгай А.Г., Запорожан С.Й., Кліщ І.М. Досвід застосування телемедичних технологій на первинному рівні медичної допомоги // Медична освіта. – 2017. - № 4. – С. 29-33.

 103. Letniak N.Ya., Kuzmak I.P., Korda M.M. Nanotubes increase tetrachlormethane induced oxidative stress // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2017. – 3, N 2. – P. 54-58.

 104. Shcherba V., Miz A., Kyryliv M., Bekus I., Krynytska I., Korda M. Correlative linkages between indices of bone metabolism and thyroid hormones in rats with periodontitis. - Journal of Education, Health and Sport. - 2017. – 7, N 12. – P. 184-196.

 105. Худан-Цільо І. І., Корда М. М. Структурні зміни шкіри при контактному нікелевому дерматиті // Вісник морфології. – 2017. – 23, № 2. – С. 198–202.

 106. Худан-Цильо И.И., Корда М.М. Характеристика структурной реорганизации кожи при коррекции никелевого дерматита наноформой бетаметазона // Проблемы биологии и медицины. – 2017. - № 3 (96). – С. 171-176.

 107. Бандас І. А., Куліцька М. І., Корда М. М. Вплив наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю на імунний статус організму // Бабенківські читання: наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвячена пам’яті академіка Г. О. Бабенка. - Івано-Франківськ, 2017. – С. 18.

 108. Худан-Цільо І. І., Корда М. М. Структурні зміни шкіри при контактному нікелевому дерматиті за умов пригнічення INOS // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – С. 165–169.

 109. Худан-Цільо І. І., Корда М. М. Наноформа препарату супероксиддисмутази – перспективний метод лікування контактного дерматиту // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3 (88). – С. 144–148.

 110. Зміни цитокінового профілю сироватки крові щурів за умов спільної дії наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю / І. А. Бандас, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, М. М. Корда // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3 (88). – С. 114–118.

 111. Наночастинки діоксиду кремнію посилюють викликаний свинцем оксидативний та нітрооксидативний стрес / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, Т. Я. Ярошенко, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 3 (72). – С. 48–56.

 112. Andreychyn M., Panzhuk A., Shkilna M., Tokarska-Rodak M., Korda M., Koziol-Montevka M., Klishch I. Epidemiological situation of Lyme boreliosis and diagnosis standards in Poland and Ukraine // Health Problems of Civilization. – 2017. – 11, N 3. – P. 190-194.

 113. Popovych D., Berger J., Korda M., Klishch I., Sopel O., Tsybulskaya L. Evaluation of physical activity, body mass index and self-assessment of physical fitness in female students and pupils of Ternopil, Western Ukraine // Health Problems of Civilization. – 2017. – 11, N 3. – P. 163-172.

 114. Nechiporuk V., Zaichko N., Korda М., Melnyk A., Koloshko O. Sulfur-containing amino acids metabolism in experimental hyper- and hypothyroidism in rats // Georgian Medical News. – 2017. - № 2 (263). – С. 96-102.

 115. Щерба І.А., Корда М.М. Активність кислої фосфатази у крові та пародонті щурів з пародонтитом без супутньої патології і на фоні гіпер- та гіпотиреоїдизму // Матеріали Х науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». – Тернопіль, 2017. – С. 50-51.

 116. Бандас І.А., Корда М.М. Наночастинки діоксиду кремнію посилюють токсичний ефект свинцю на стан гуморальної ланки імунітету // Матеріали Х науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». – Тернопіль, 2017. – С. 4.

 117. Влияние наночастиц диоксида кремния на прооксидантный и проапоптический эффекты ацетата свинца / И. А. Бандас, М. И. Кулицкая, И. Я. Криницкая, М. М. Корда // Проблемы биологии и медицины. – 2017. – № 3 (96). – С. 133–138.

 118. Бандас І. А. Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. — 2017. — Вип. 3, Т. 2 (138). — С. 122–126.

 119. Бандас І. А. Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Вісник проблем біології і медицини. — 2017. — Вип. 1, Т. 2 (135). — С. 322–327.

 120. Nykytyuk Svitlana, Panczuk Anna, Shkilna Mariia, Tokarska-Rodak Malgorzata, Szepeluk Adam, Melnyk Larysa, Korda Mykhailo. Awareness of tick-borne bacterial infection in the students of non-medical universities in Ternopil region (Western Ukraine) // Health Problems of Civilization. – 2017. – 11, N 2. – P. 99-102.

 121. Shkilna Mariia, Andreychyn Mykhailo, Klishch Ivan, Korda Mykhailo, Rogalskyy Igor. Risk of tick-borne bacterial diseases in forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine) // Health Problems of Civilization. – 2017. – 11, N 2. – P. 93-98.

 122. Палиця Л.М., Корда М.М. Карбонові наночастинки підсилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. - № 2. – С. 308-313.

 123. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, О. З. Яремчук // Медична освіта. – 2017. – № 2. – С. 28–32.

 124. Shkilna Mariia, Korda Mykhailo, Klishch Ivan, Andreychyn Mykhailo, Vasylieva Natalya, Pavliuk Mariana. Lyme boreliosis among forestry workers of Ternopil region, Ukraine // ILADS 2017 European Conference. – Paris, France, 2017. - P. 20.

 125. Shkilna Mariia, Andreychyn Mykhailo, Korda Mykhailo, Klishch Ivan, Vasylieva Natalya, Pokryshko Olena. Seroprevalence of Lyme boreliosis in forestry workers from Ternopil region // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я». – Тернопіль, 2017. - С. 224-225.

 126. Худан-Цільо І.І., Корда М.М. Хітозанові наночастинки з бетаметазоном знижують рівень імунологічни медіаторів при контактному дерматиті // Матеріали підсумкової LX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2017. - С. 373-374.

 127. Федчишин М.П., Корда М.М. Токсичний вплив наночастинок марганцю за умов гострого експерименту // Матеріали підсумкової LX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2017. - С. 368.

 128. Беденюк О.С., Корда М.М. Активність кислої і лужної фосфатаз при пародонтиті на фоні хронічного гастриту // Матеріали підсумкової LX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2017. - С. 267-268.

 129. Бандас І.А., Куліцька М.І., Корда М.М. Морфологічні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію // Матеріали підсумкової LX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2017. - С. 266-267.

 130. Корда М.М., Шульгай А.Г., Гудима А.А., Запорожан С.Й. Організація симуляційного навчання у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» // Медична освіта. – 2017. – № 3. – С. 22-26.

 131. Нечипорук В.М., Заїчко Н.В., Корда М.М. Вплив тиреоїдних гормонів на процеси реметилування та транссульфування сірковмісних амінокислот в органах щурів // Медична та клінічна хімія. – 2017. – 19, № 1. – С. 12-18.

 132. Korda M., Meretskyi V., Meretska I. Immunological distress in experimental cranial trauma combined with insulin dependent diabetes (experimental study) // Georgian Medical News. – 2017. - № 2 (263). – С. 111-118.

 133. Палиця Л.М., Корда М.М. Фулерени С60 підвищують викликаний толуолом рівень апоптично та некротично змінених нейтрофілів крові // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. - № 1 (135). – С. 161-165.

 134. Popovych D., Korda M., Klishch I., Sopel O., Tsybulskaya L. Comparison of different physical activity levels in male and female students of Ternopil State Medical University // Bezpoieczenstwo Zdrowotne – Ujecie Interdyscyplinarne. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bezpieczenstwa. - Poznan, 2016. – P. 157-164.

 135. Popovych D.V., Bergier J., Sopel O.M., Tsybulska L.S., Korda M.M. Physical activity levels in female students of Ternopil State Medical University // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – 2, N 2. – P. 37-41.

 136. Беденюк О.С., Корда М.М. Роль оксидативного і нітрооксидативного стресу в патогенезі генералізованого пародонтиту на фоні хронічного гастриту // Медична та клінічна хімія. – 2016. – 18, № 4. – С. 11-15.

 137. Панасюк Я.В., Волков К.С., Корда М.М. Використання комбінації наноаквахелатів металів і наночастинок ловастатину для стимуляції репаративного остеогенезу у щурів // Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. - XV, N 2 (56), Ч. 2. - С. 53-59.

 138. Палица Л.М., Корда М.М. Фулерены С60 усиливают токсический эффект толуола на имунный статус организма // Проблемы биологии и медицины. – 2016. - № 4 (91). – С. 150-154.

 139. Kozak D., Korda M., Bergier J. Place of origin and place of residence versus level of physical activity of students of the medical university in Ternopil, Ukraine // Health Problems of Civilization. – 2016. – 10, N 4. – P. 26-30.

 140. Шкільна М.І., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Яворська К.Б. Лайм-бореліоз на Тернопільщині // Матеріали підсумкової LІX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2016. - С. 219-220.

 141. Шкільна М.І., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А. Лайм-бореліоз – актуальна проблема для працівників лісових господарств Тернопільщини // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої щорічним читанням пам’яті академіка Л.В.Громашевського «Інфекційні хвороби сучасності. Біологічна безпека та біозахист». – Київ, 2016. – С. 162-163.

 142. Корда М.М. Рецензія на монографію “Основи глікобіології” / Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова, І. В. Бродяк, І. Ю. Письменецька; за ред. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 492 с. // Медична та клінічна хімія. – 2016. – 18, № 3. – С. 101-102.

 143. Летняк Н. Я., Корда М. М. Вуглецеві нанотрубки – перспективи застосування та ризики для здоров’я // Медична та клінічна хімія. – 2016. – 18, № 3. – С. 96-100.

 144. Федчишин М. П., Корда М. М. Токсичні ефекти марганцю // Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 3. – С. 4-6.

 145. Нечипорук В.М., Корда М.М. Обмен гомоцистеина, цистеина и образование гидроген сульфида при гипер- и гипотиреозе // Проблемы биологии и медицины. – 2016. - № 3 (89). – С. 148-152.

 146. Панасюк Я.В., Корда М.М. Эффект применения наночастиц ловастатина для оптимизации остеорегенерации в условиях костного дефекта у крыс // Проблемы биологии и медицины. – 2016. - № 3 (89). – С. 153-158.

 147. Nechyporuk V.M., Zaichko N.V., Korda М.М. Effect of thyroid gland functional state on the functioning of homocysteine remethylation cycle in rat organs // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2016. – N 4. – P. 45-48.

 148. Shkilna M., Korda M., Klishch I., Andreychyn M., Vasylyeva N., Svan O. Tick-borne diseases exposure and preventive methods usage of forestry workers of Ternopil region, Ukraine // International Lyme and Associated Diseases Society: 6th European Conference. – Helsinki, 2016. – P. 21.

 149. Бандас І.А., Куліцька М.І., Корда М.М. Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю // Медична та клінічна хімія. – 2016. – 18, № 2. – С. 17-21.

 150. Корда М.М., Загричук А.Г., Лиснычук Н.Е., Шульгай А.Г. Особенности организации учебного процесса в условиях Европейской кредитно-трансферной накопительной системы // Проблемы биологии и медицины. – 2016. - № 2.1(88). – С. 71-74.

 151. Корда М.М., Шульгай А.Г., Гудима А.А., Запорожан С.Й. Розвиток практично орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». – Тернопіль, 2016. - С. 54-57.

 152. Корда М.М., Шульгай А.Г., Гудима А.А., Запорожан С.Й. Розвиток практично орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського // Медична освіта. – 2016. - № 2. – С.54-57.

 153. Корда М.М., Шульгай А.Г. Організація комплексного оцінювання знань студентів // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи». – Київ, 2016. – С. 303.

 154. Корда М.М., Бліхар Є.В., Запорожан С.Й., Шульгай А.Г. Досвід роботи Тернопільської університетської лікарні // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи». – Київ, 2016. – С. 111-116.

 155. Нечипорук В.М., Корда М.М., Заїчко Н.В. Вміст в сироватці крові гомоцистеїну і гідроген сульфіду при гіпер- і гіпотиреозі // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання лабораторної діагностики та медицини сьогодення» – Вінниця: «Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Вінницький медичний коледж імені академіка Д.К. Заболотного», 2016. – С. 70-72.

 156. Федчишин М.П., Корда М.М. Токсичність марганецьвмісних наночастинок // Медична та клінічна хімія. – 2015. – 17, № 4. – С. 101-106.

 157. Корда М.М., Кулянда О.О., Габрусєв В.Ю. Оцінка ефективності комплексної корекції ураження печінки при експериментальній політравмі // Вісник наукових досліджень. – 2015. - № 2 (79). – С. 89-92.

 158. Корда М.М., Шульгай А.Г., Кічаєва Т.М., Загричук Г.Я. Анкетування випускників університету як один із засобів вивчення ефективності діяльності вищого навчального закладу // В кн.: Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2015. – ІІ (62). – С.445-455.

 159. Нечипорук В.М., Корда М.М. Метаболізм при гіпо- та гіпертиреозі // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 4-7

 160. Бандас І.А., Криницька І.Я., Куліцька М.І., Корда М.М. Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині, токсичність // Медична хімія. – 2015. – 17, № 3. – С. 123-129.

 161. Біологічна хімія. Лабораторний практикум: практикум / [М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька та ін.]; за ред. М. М. Корди. – 3-тє вид., випр. і допов. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 216 с.

 162. Нечипорук В.М., Корда М.М. Сучасні погляди на біосинтез і механізм дії тиреоїдних гормонів // Медична хімія. – 2015. – 17, № 2. – С. 87-93.

 163. Нечипорук В.М., Корда М.М. Диагностическая ценность определения уровня сероводорода при гипер- и гипотиреозе // Материалы научно-роактической конференции с международным участием «Актуальные вопросы клинико-лабораторной и функциональной диагностики с клинической патофизиологией». – Самарканд, 2015. - В журн. «Проблемы биологии и медицины». – 2015. - № 4. - С. 110.

 164. Корда М.М., Шульгай А.Г., Кліщ І.М. Шляхи імплементації закону України «Про вищу освіту» в Тернопільському державному медичному університеті // Медична освіта. – 2015. - № 2. – С. 34-38.

 165. Korda M. M. Nitric oxide and allyl alcohol induced hepatotoxicity // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2015. – 1, N 1. – P. 54-57.

 166. Нечипорук В.М., Корда М.М. Обмен белков, углеводов и липидов при гипер- и гипотиреозе у крыс // Материали научной конференции «Вопросы современной медицинской науки». - Самарканд. – 2015. –– С. 178.

 167. Худан-Цільо І.І., Іванюк А.С., Корда М.М. Вплив наноінкапсульованої ПЕГ-СОД на цитокіновий профіль у щурів з контактним дерматитом // Матеріали VII науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». - Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 278.

 168. Нечипорук В.М., Корда М.М. Вміст цистеїну в органах при гіпер- і гіпотиреоїдизмі // Матеріали VII науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». - Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 255.

 169. Бандас І.А., Корда М.М. Дослідження механізмів токсичних ефектів наноструктурного діоксиду кремнію – важливе завдання біохімії і токсикології // Матеріали VII науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». - Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 220.

 170. Палиця Л.М., Ястремська С.О., Корда М.М. Фулерени С60 посилюють викликаний толуолом оксидативний і нітрооксидативний стрес // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 130-135.

 171. Шершун Г.Г., Корда М.М. Досвід розробки і впровадження віртуальних програм з біохімії в навчальний процес // Медична освіта. – 2014. - № 3. – С. 155-157.

 172. Щерба В.В., Беденюк О.А., Корда М.М. Активність фосфатаз при пародонтиті на тлі хронічного гепатиту // Матеріали VI науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології». – Клінічна стоматологія. – 2014. - № 3. – С. 29.

 173. Худан-Цільо І.І., Корда М.М. Застосування інгібітора iNOS при контактному дерматиті // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології». – Медична хімія. – 2014. – 16, № 4. – С. 107.

 174. Панасюк Я.В., Корда М.М. Вплив лов астатину на регенерацію кісткової тканини в щурів // Медична хімія. – 2014. – 16, № 4. – С. 36-40.

 175. Палиця Л.М., Ястремська С.О., Корда М.М. Дослідження впливу фулеренів С60 на гепатотоксичність толуолу // Медична хімія. – 2014. – 16, № 4. – С. 54-57.

 176. Нечипорук В.М., Корда М.М. Вміст відновленого глутатіону в органах при гіпер- і гіпотиреоїдизмі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології». – Медична хімія. – 2014. – 16, № 3. – С. 120.

 177. Бандас І.А., Корда М.М. Взаємодія наночастинок оксиду кремнію з традиційними контамінантами – потенційний синергізм токсичних ефектів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології». – Медична хімія. – 2014. – 16, № 3. – С. 123.

 178. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Ястремська І.М., Коробчук В.М., Корда М.М. Роль оксидативного стресу в реалізації токсичного ефекту карбонових наночастинок // Медична хімія. – 2014. – 16, № 3. – С. 50-54.

 179. Korda M.M. Mechanisms of β-blockers and angiotensin-converting enzyme inhibitors effects on nitric oxide bioavailability in normal and sclerotic endothelium // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2014. – Vol. 86, N 5. - Supplem. 2. – P. 17-18 (XI Ukrainian Biochemical Congress. - Kyiv, October 6-10, 2014).

 180. Hudan-Tsilio I.I., Korda M.M. Higly selective iNOS inhibitor N-(3-(Aminomethyl)benzyl)acetamidine prevents oxidative stress in experimental contact dermatitis // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2014. – Vol. 86, N 5. - Supplem. 2. – P. 148-149 (XI Ukrainian Biochemical Congress. - Kyiv, October 6-10, 2014).

 181. Панасюк Я.В., Корда М.М. Нові можливості оптимізації відновлення кісткової тканини при переломах із використанням наноматеріалів // Український біохімічний журнал. – 2014. – Т. 86, N 5. - Додаток. 2. – С. 122-123 (XI Український біохімічний конгрес. – Київ, 6-10 жовтня 2014 р.).

 182. Palytsia L.M., Matviiv N.Y., Yastremska S.O., Korda M.M. Influence of carbon nanoparticles on chemically induced hepatotoxicity // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2014. – Vol. 86, N 5. - Supplem. 2. – P. 121-122 (XI Ukrainian Biochemical Congress. - Kyiv, October 6-10, 2014).

 183. Боярчук О.Р., Гребеник М.В., Корда М.М. Безперервний професійний розвиток лікарів у Грузії // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами». – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 88-91.

 184. Гребеник М.В., Боярчук О.Р., Корда М.М. Організація післядипломної освіти в Грузії // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами». – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 81-87.

 185. Мисула І.Р., Корда М.М., Ястремська С.О. Характерні особливості післядипломної освіти в Канаді // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами». – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 73-80.

 186. Корда М.М., Підручна С.Р., Острівка О.І., Лихацький П.Г., Яремчук О.З., Куліцька М.І., Палиця Л.М. Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 240-241.

 187. Корда М.М., Гонський Я.І., Підручна С.Р., Острівка О.І., Мудра А.Є., Лихацький П.Г., Яремчук О.З., Куліцька М.І., Кузьмак І.П., Палиця Л.М., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Шершун Г.Г. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 240.

 188. Худан-Цільо І.І., Корда М.М. Використання наноінкапсульованої СОД при контактному дерматиті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 136-137.

 189. Панасюк Я.В., Корда М.М. Наноаквахелати металів стимулюють відновлення кісткового дефекту у щурів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 128.

 190. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Карбонові наночастинки посилюють проапоптичний ефект хімічних токсикантів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 128.

 191. Нечипорук В.М., Заїчко Н.В., Мельник А.В., Корда М.М. Роль тиреоїдних гормонів в обміні гомо цистеїну // Медична хімія. – 2014. – 16, № 1. – С. 81-88.

 192. Худан-Цільо І.І., Корда М.М. Перспективи застосування нанотехнологій для лікування дерматитів // Здобутки експериментальної і клінічної медицини: Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів». – 2013. - № 2. – С. 292-293.

 193. Колодницька Г.Б., Щерба В.В., Корда М.М. Роль порушень цитокінового профілю у патогенезі пародонтиту, індукованого ендотоксином грам негативної мікрофлори // Здобутки експериментальної і клінічної медицини: Матеріали науково- практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів». – 2013. - № 2. – С. 252.

 194. Щерба В.В., Колодницька Г.Б., Корда М.М. Ліпополісахаридне запалення тканин пародонта – зручна і патогенетично обґрунтована модель пародонтиту // Здобутки експериментальної і клінічної медицини: Матеріали науково- практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів». – 2013. - № 2. – С. 293-294.

 195. Мерецький В.М., Корда М.М. Взаємозв’язок між оксидативним стресом і інтенсивністю апоптозу нейтрофілів при черепно-мозковій травмі і цукровому діабеті // Світ медицини та біології. – 2013. – № 4(41). – С. 75-78.

 196. Щерба В.В., Калинский Н.И., Корда М.М. Особенности метаболизма соединительной ткани при пародонтите на фоне хронического гепатита // Вестник врача. – 2013. - № 4. – С. 193-197.

 197. Щерба В.В., Корда М.М. Морфологічні зміни тканин пародонта щурів з ліпополісахаридним пародонтитом на фоні гепатиту // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 4. – С. 91-94.

 198. Щерба В.В., Корда М.М. Модулювання NO-синтаз при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. - № 3. – С. 29-34.

 199. Щерба В.В., Корда М.М. Вплив інгібіторів NO-синтази на експресію цитокінів і стан сполучної тканини при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту // Ліки України. – 2013. - № 5. – С. 55-58.

 200. Ястремська С.О., Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я. Ястремська І.М., Корда М.М. Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів // Медична хімія. – 2013. – 15, № 4. – С. 21-25.

 201. Колодницька Г.Б., Калинський М.І., Корда М.М. Застосування інгібіторів прозапальних цитокінів лікопіду при пародонти ті на фоні цукрового діабету // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. - 12, № 3. – С. 75-78.

 202. Колодницкая Г.Б., Корда М.М. Применение модуляторов системы оксида азота при липополисахаридном пародонтите на фоне сахарного диабета // Вестник врача. – 2013. - № 3. – С. 94-98.

 203. Мерецький В.М., Корда М.М. Динаміка показників імунного статусу за умови черепно-мозкової травми на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в експерименті // Клінічна хірургія. – 2013. – № 6. – С. 69-72.

 204. Мерецкий В.Н., Корда М.М. Особенности нейроэндокринных изменений в условиях черепно-мозговой травмы на фоне сахарного диабета // Казанский медицинский журнал. – 2013. – 94, № 4. – С. 560-565.

 205. Палиця Л.М., Ястремська С.І., Корда М.М. Токсичність фулеренів: оцінка ризику їх впливу на здоров’я людей // Медична хімія. – 2013. – 15, № 3. – С. 67-74.

 206. Щерба В.В., Калинський М.І., Корда М.М. Гуморальний імунітет при пародонтиті на фоні хронічного гепатиту // Медична хімія. – 2013. – 15, № 2. – С. 43-47.

 207. Мерецький В.М., Корда М.М. Особливості цитокінового статусу при експериментальній черепно-мозковій траві на тлі цукрового діабету // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 1. – С. 96-98.

 208. Мерецький В.М., Корда М.М. Особливості ліпідного обміну у тварин з експериментальною черепно-мозковою травмою на тлі цукрового діабету // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 1. – С. 56-60.

 209. Мерецький В.М., Корда М.М. Морфологічні зміни у внутрішніх органах у пероді ранніх проявів після черепно-мозкової травми за умов цукрового діабету // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2013. - №1. - C. 96-99.

 210. Щерба В.В., Колодницька Г.Б., Корда М.М. Показники стану сполучної тканини при пародонтиті на фоні хронічного гепатиту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – С. 185-186.

 211. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Детальне дослідження механізмів токсичної дії наночастинок – нагальна вимога сьогодення // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – С. 171.

 212. Колодницька Г.Б., Щерба В.В., Корда М.М. Активність фосфатаз при пародонтиті на фоні цукрового діабету // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – С. 156-157.

 213. Колодницька Г.Б., Коропчук В.М., Корда М.М. Патогенетичне обгрунтування доцільності інгібування iNOS при запаленні тканин пародонта на фоні цукрового діабету // Медична хімія. – 2013. – 15, № 1. – С. 90-95.

 214. Мерецький В.М., Корда М.М. Особливості вуглеводного і білкового обміну за умов черепно-мозкової травми та експериментального цукрового діабету // Медична хімія. – 2013. – 15, № 1. – С. 45-49.

 215. Meretsky V., Korda M. Serum cytokines profile after trauma on diabetes background // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 109.

 216. Palytsia L., Matviiv N., Yastremska S., Korda M. Blood oxidative stress generation after intraperitoneal administration of functionalized carbon nanoparticles // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 137.

 217. Shcherba V., Kolodnytska H., Korda M. Systemic use of selective and non-selective NOS inhibitors differently affects the periodontal connective tissue in rats with lipopolisaccharide periodontitis // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and clinical Biochemistry. – Lviv, 2013. – P. 157.

 218. Корда М.М. Нові підходи до навчання іноземних студентів в тернопільському державному медичному університеті ім.. І.Я.Горбачевського // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – С. 324-328.

 219. Корда М.М., Гонський Я.І., Підручна С.Р., Шершун Г.Г., Саюк Н.П., Яворська С.І., Рубіна Л.М., Острівка О.І., Суслова Н.О., Мудра А.Є., Яремчук О.З., Куліцька М.І. Досвід впровадження нових форм навчання на кафедрі медичної біохімії з огляду концепції сучасного освітнього простору // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2013. – С. 323.

 220. Сопотницька В.В., Корда М.М. Корекція ліпофлавоном порушень окислювальних процесів при пародонтиті // Медична хімія. – 2012. – 14, № 4. – С. 44-48.

 221. Щерба В.В., Колодницька Г.Б., Сопотницька В.В., Корда М.М. Застосування N-нітро-L-аргініну рот ліпополісахаридному запаленні тканин пародонта на фоні соматичної патології // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – 2, № 7. – С. 226.

 222. Корда М.М., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Інтраперитонеальне введення карбонових наночастинок викликає оксидативний стрес у щурів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Способи захисту та збереження здоров’я людини в сучасних умовах». – Одеса, 2012. – С. 99-102.

 223. Щерба В.В., Колодницька Г.Б., Корда М.М. Використання NOC-7 при ліпополісахаридному пародонтиті на фоні соматичної патології // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Способи захисту та збереження здоров’я людини в сучасних умовах». – Одеса, 2012. – С. 115-117.

 224. Нечипорук В.М., Корда М.М. Корекція вітамінами В9, В12, В6 і бетаїном порушень процесів метилування та транссульфування при тривалому підвищенні рівня глюкокортикоїдів у крові // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2012. - № 3. – С. 21-26.

 225. Щерба В.В., Корда М.М. Застосування інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту N-(3-(амінометил)бензил)ацетамідину при ліпополісахаридному запаленні тканин пародонту // Медична хімія. – 2012. - 14, № 3. – С. 76-79.

 226. Щерба В.В., Колодницька Г.Б., Сопотницька В.В., Корда М.М. Використання субстратів, коферментів та інгібіторів NO-синтаз при пародонтиті // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології». – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 12.

 227. Сопотницька В.В., Колодницька Г.Б., Щерба В.В., Корда М.М. Імуномодулятор ербісол: доцільність його використання при ураженні пародонту ендотоксином грамнегативної мікрофлори // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології». – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 49-50.

 228. Щерба В.В., Корда М.М. Патогенетичні особливості перебігу пародонтиту на фоні хронічного гепатиту // Медична хімія. – 2012. - 14, № 2. – С. – 64-68.

 229. Shcherba V.V., Korda M.M. Role of nitric oxide in toxic hepatitis pathogenesis // 4th International Scientific Conference “Advances in Pharmacology & Pathology of the Digestive Tract. – Kiev, 2012. – P.64.

 230. Нечипорук В.М., Корда М.М. Корекція вітамінами В9, В12, В6 і бетаїном процесів метаболізму цистеїну при тривалому підвищенні вмісту глюкокортикоїдів в крові // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – ХІ, № 2. – С. 108-112.

 231. Korda M., Nechyporuk V. Glucocorticoids suppress hydrogen sulfide production in liver and kidneys // Nitric Oxide. - 2012. - 27, Suppl. 2. – P. S21.

 232. Нечипорук В.М., Корда М.М. Піридоксин запобігає пригніченню утворення гідрогену сульфіду глюкокортикоїдами // Матеріали III Міжнародної науково-практичної, присвяченої 25-річчю біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, екології та хімії». – Запоріжжя, 2012. – С. 285.

 233. Корда М.М., Гонський Я.І., Шершун Г.Г., Підручна С.Р, Острівка О.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». - Тернопіль, 2012. – С. 162-163.

 234. Колодницька Г.Б., Щерба В.В., Сопотніцька В.В., Корда М.М. Деякі аспекти патогенезу пародонтиту, викликаного грамнегативними мікроорганізмами // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я». – Тернопіль, 2012. – С. 165-166.

 235. Нечипорук В.М., Корда М.М. Вплив дексаметазону на метаболізм метіоніну // Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні питання біологічної фізики і хімії». – Севастополь, 2012. – С. 165-166.

 236. Колодницька Г.Б., Щерба В.В., Сопотніцька В.В., Корда М.М. Роль оксидативного і нітрооксидативного стресів у механізмах реалізації токсичного ефекту ендотоксину грамнегативних бактерій на тканини пародонту // Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні питання біологічної фізики і хімії». – Севастополь, 2012. – С. 247-248.

 237. Колодницька Г.Б., Корда М.М. Патогенетичне обгрунтування місцевого застосування пегильованої супероксиддисмутази при пародонтиті // Медична хімія. – 2012. – 14, № 1. – С. 87-90.

 238. Корда М.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Острівка О.І., Гонський Я.І., Яворська С.І., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Рубіна Л.М., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // Медична освіта. – 2012. - № 1. – 151-154.

 239. Корда М.М. Навчання іноземних студентів в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського: історія і перспективи // Медична освіта. – 2012. - № 1. – 113-119.

 240. Щерба В.В., Корда М.М. Вплив N-(3-(амінометил)бензил)ацетамідину на гепатотоксичність алілового спирту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 219.

 241. Панасюк Я.В., Корда М.М. Можливі механізми стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами металів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 201.

 242. Палиця Л.М., Матвіїв Н.Я., Ястремська С.О., Корда М.М. Впровадження в життя нанотехнологій вимагає детального вивчення токсичності наночастинок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 200.

 243. Нечипорук В.М., Корда М.М. Процеси синтезу глутатіону при гіперглюкокортикоїдемії // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 197.

 244. Колодницька Г.Б., Сопотницька В.В., Щерба В.В., Корда М.М. Вплив антиоксидантної терапії на імунологічні показники при пародонтиті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 118.

 245. Щерба В.В., Колодницька Г.Б., Сопотніцька В.В., Корда М.М. Модуляція NO-синтаз – ефективний метод корекції запального процесу у пародонті // Матеріали Х міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2012: Біологічні науки». – Київ, 2012. – С. 339.

 246. Нечипорук В.М., Корда М.М. Процеси транссульфування у тканинах щурів з моделлю гіперглюкокортикоїдемії // Матеріали Х міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2012: Біологічні науки». – Київ, 2012. – С. 227-228.

 247. Колодницька Г.Б., Корда М.М. Роль оксиду азоту у механізмах реалізації прозапального ефекту ліпополісахариду на тканини пародонта // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології». – Тернопіль, 2011. – С. 6-7.

 248. Колодницька Г.Б., Корда М.М. Метаболічний гомеостаз у динаміці ліпополісахаридного запалення тканин пародонта // Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції». – Тернопіль, 2011. – С. 194.

 249. Нечипорук В.М., Корда М.М. Можливий механізм кардіоваскулярних ускладнень при хворобі Іценко-Кушинга // Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції». – Тернопіль, 2011. – С. 195.

 250. Колодницька Г.Б., Корда М.М. Перебіг ліпополісахаридного запалення ясен при інсулінозалежному цукровому діабеті // Медична хімія. – 2011. – 13, № 3. – С. 91-91.

 251. Нечипорук В.М., Корда М.М. Корекція вітамінами порушень метаболізму сірковмісних амінокислот при гіперглюкокортикоїдемії // Вісник морської медицини. – 2011. - № 3(53). – С. 162-164.

 252. Нечипорук В.М., Корда М.М. Порушення процесів реметилування та транссульфування при гіперглюкокортикоїдемії // Вісник морфології. – 2011. – 17(1). – С. 99-103.

 253. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О.З. Яремчук, К.А. Посохова, М.М.Корда, Я.І.Гонський, О.І.Острівка, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, С.І.Яворська, І.П.Кузьмак, Н.П.Саюк, Н.П.Матвіїв, Л.М.Палиця // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 162.

 254. Нечипорук В.М., Корда М.М. Гіпергомоцистеїнемія при хімічній адреналектомії // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 144.

 255. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з амоніта-фалоїдиновим токсикозом / І.П.Кузьмак, І.М.Кліщ, М.М.Корда, Я.І.Гонський, С.І.Яворська, О.І.Острівка, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, Н.П.Саюк, Н.Я.Матвіїв, Л.М.Палиця // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 141.

 256. Колодницька Г.Б., Корда М.М. Використання інгібітора індуцибельної NO-синтази при ліпополісахаоидному запаленні тканин ясен // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 138-139.

 257. Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики / І.М.Кліщ, І.Я.Криницька, М.І.Марущак, Г.Г.Габор, О.Я.Зятковська, М.М.Корда, О.І.Острівка, С.І.Яворська, С.Р.Підручна, А.Є.Мудра, І.П.Кузьмак, О.З.Яремчук // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах україни ІІІ-IV рівнів акредитації: Матеріали наукової навчально-методичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 255-256.

 258. Нечипорук В.М., Корда М.М. Обмін сірковмісних амінокислот та утворення гідроген сульфіду при гіперглюкокортикоїдемії // Медична хімія. – 2011. – 13, №1. - С. 19-25.

 259. Сопотницька В.В., Корда М.М. Теоретичні аспекти патогенетичних особливостей розвитку запальних захворювань пародонту на фоні хронічного гепатиту // Актуальні питання стоматології сьогодення: Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 140-141.

 260. Томченко О.О., Корда М.М. Порушення системи синтезу оксиду азоту при дії ендотоксину грамнегативної мікрофлори на тканини пародонту // Актуальні питання стоматології сьогодення: Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 139-140.

 261. Колодницька Г.Б., Корда М.М. Використання пегільованої супероксиддисмутази для корекції змін окислювальних процесів в тканинах ясен при їх ліпополісахаридному запаленні // Актуальні питання стоматології сьогодення: Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 138-139.

 262. Нечипорук В.М., Корда М.М. Вплив глюкокортикоїдів на вміст гомоцистеїну в крові // Медична хімія. – 2010. – 12, №3. - С. 35-38.

 263. Korda M., Yavorska S., Yaroshenko T., Ostrivka O., Pidruchna S., Suslova N., Kuz’mak I. The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction – nanomedical approach // Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. – 2010. – 23, N 2. – P. 221-227.

 264. Результати впровадження кредитно-модульної системи (ECTS) навчання на кафедрі медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету / М.М.Корда, С.І.Яворська, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи». – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 58-59.

 265. Динаміка показників гуморальної ланки імунітету на тлі комбінованої травми / М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак // Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. - Український біохімічний журнал. – 2010. – 82, № 4 (додаток 2). – С. 106-107.

 266. Механізми впливу лептину на біодоступність оксиду азоту в ендотеліальних клітинах судин / М.М. Корда, С.І. Яворська, Т.Я. Ярошенко, Н.О. Суслова // Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. - Український біохімічний журнал. – 2010. – 82, № 4 (додаток 2). – С. 21.

 267. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К.А. Посохова, М.М. Корда, М.Р. Хара, А.А. Гудима, М.І. Марущак, А.М. Пришляк, Д.Б. Коробко, О.М. Олещук, С.І. Яворська, І.Я. Криницька, Г.С. Сатурська, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, О.О. Шевчук, О.В. Бакалець, Л.М. Палиця, В.А. Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 123-126.

 268. Патогенетичне обгрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі / С.Р. Підручна, М.М. Корда, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда, І.Р. Копитчак, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.П. Саюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - №1. – С. 116-119.

 269. Ковальчук Л.Я., Корда М.М., Галайчук І.Й. Перспективи співпраці між Тернопільським державним медичним університетом імені І.Я.Горбачевського і Університетом Клемсона (США) в галузі онкології // Мед. освіта. – 2010. – № 1. – С. 5-15.

 270. Особливості перекисного окиснення ліпідів та активності антиоксидних ферментів на тлі комбінованої травми / М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда, О.І. Острівка, У.М. Захарчук, І.Р. Копитчак // Мед. хім. – 2010. – 12, № 2. – С. 77-81.

 271. Нечипорук В.М., Корда М.М. Сучасні аспекти обміну сірковмісних амінокислот // Мед. хім. – 2010. – 12, № 2. – С. 126-131.

 272. Korda M. The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction – nanomedical approach // 6th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry: Abstract. - Lublin, Poland, 2010. – P. 41.

 273. Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра,І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 76-79.

 274. Основні напрямки впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі біохімії / М.М. Корда, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, С.І. Яворська, О.С. Покотило, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 92-93.

 275. Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра,І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Медична освіта. - 2009. - № 3. - С. 27-28.

 276. Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Самборська С.М., Корда І.В. Вплив лептину на уворення NO, O2 – і ONOO- в ендотеліальних клітинах // Мед. xім. – 2009. – 11, № 3. – С. 13 – 17.

 277. Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Самборська С.М., Корда І.В. Вплив лептину на експресію NO-синтази в ендотеліальних клітинах // Мед. xім. – 2009. – 11, № 1. – С. 135 – 138.

 278. Мисула І.Р., Шульгай А.Г., Загричук Г.Я., Корда М.М., Вадзюк С.Н., Шульгай О.М. Досвід запровадження практично-орієнтованого навчання для студентів медичного факультету // Медична освіта. - 2009. - № 1. - С. 14-17.

 279. Korda M., Pokotylo O., Yaroshenko T., Yavorska S., Ostrivka O. Effect of β-blockers on aging endothelium // Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. – 2008. – 21, N 2. – P. 281-284.

 280. Korda M, Kubant R, Patton S, Malinski T. Leptin-induced endothelial dysfunction in obesity // Am. J. Physiol. Heart Circ Physiol. – 2008. - 295(4). - H1514-21.

 281. Funovic P, Korda M, Kubant R, Barlag RE, Jacob RF, Mason RP, Malinski T. Effect of beta-Blockers on Endothelial Function During Biological Aging: A Nanotechnological Approach // J. Cardiovasc. Pharmacol. – 2008. - 51(2). – P. 208-215.

 282. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії / М.М.Корда, Н.О.Суслова, О.І.Острівка, Т.Я.Ярошенко, С.І.Яворська, О.С.Покотило, І.П.Кузьмак // Медична освіта. - 2008. - № 3. - С. 49.

 283. Корда М.М., Ярошенко Т.Я. Ефект поєднаного застосування інгібітора індуцибельної NO-синтази 1400W і субстрату синтази оксиду азоту L-аргініну на гепатотоксичність алілового спирту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2008. - С. 122.

 284. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії / М.М.Корда, Н.О.Суслова, О.І.Острівка, Т.Я.Ярошенко, С.І.Яворська, О.С.Покотило, І.П.Кузьмак // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2008. - С. 139.

 285. Ярошенко Т.Я., Корда М.М. Корекція викликаного аліловим спиртом ураження печінки за допомогою поєднаного застосування інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту 1400W і субстрату синтази оксиду азоту L-аргініну // Мед. xім. – 2007. – 9, № 4. – С. 24 – 27.

 286. Yaroshenko T., Korda M. Role of nitric oxide in chemically induced hepatotoxicity // Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. – 2006. – 19, N 3. – P. 143-146.

 287. Корда М.М., Ярошенко Т.Я. Роль оксиду азоту в патогенезі ураження печінки ксенобіотиками // Мед. xім. – 2005. – 7, № 3. – С. 74 – 80.

 288. Корда М.М., Ярошенко Т.Я. Вплив інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту N-(3-(Aмінометил)бензил)ацетамідину на гепатотоксичність алілового спирту // Мед. хім. – 2004. – 6, № 3. – С. 114 – 116.

 289. Korda M., Malinski T. Leptin increases NO bioavailability in human vascular endothelial cells via phosphatidylinositol 3-kinase-independent pathway // International Vascular Biology Meeting: Abstract. – Toronto, Canada, 2004. – P. 256.

 290. Korda M., Malinski T. Leptin increases NO bioavailability in human vascular endothelial cells via phosphatidylinositol 3-kinase-independent pathway Cardiovascular Pathology, Vol. 13, Issue: 3, May - June, 2004. pp. 148

 291. Korda M., Liu F. Age related structural and functional disorders of mitochondrial membranes of hepatocytes in a toxic hepatitis // European Journal of Biochemistry. – 2004. – Vol. 271, Supplem. 1. – P. 176. (29th FEBS Congress: Abstract. - Warsaw, Poland, 26 June – 1 July 2004).

 292. Корда М.М., Гонський Я.І., Саюк Н.П., Фіра Л.С., Рубіна Л.М., Шершун Г.Г., Підручна С.Р., Кубант Р.М. Методичні вказівки студентам до лабораторних і практичних занять з біологічної хімії. – Тернополь: “Укрмедкнига”, 2004. – 131 с.

 293. Korda M.M., Usinska O.S., Krinicka I.Ya. Methodical instructions for practical lessons on biochemistry for 2nd year students (in English). Ternopil: Ukrmedknyga, 2004; Parts I:160 p.; Part II:158 p.

 294. Madajka M, Korda M, White J. Malinski T. Effect of aspirin on constitutive nitric oxide synthase (cNOS) and the biovailability of NO // FASEB J. – 2004. - 18 (5): A1319-A1319 Suppl. S. – Mar. 24, 2004.

 295. Korda M., Madajka M., Malinski T. Leptin increases the bioavailability of NO in human vascular endothelial cells // 3rd International Symposium on Obesity and Hypertension: Abstract. - Berlin, Germany, 2003. – P. 1603. (October 23-25, 2003. - Berlin, Germany) // International Journal of Obesity. – 2003. – 27. – P. 1603.

 296. Madajka M., Korda M., White J., Malinski T. Effect of aspirin on constitutive nitric oxide synthase and the bioavailability of NO // Thromb. Res. – 2003. - 110. – Р. 317-321.

 297. Кліщ І.М., Корда М.М., Посохова К.А., Шкробот С.І. Вікові особливості ліпідного статусу печінки щурів за умов токсичного ураження тетрахлорметаном // Мед. хім. – 2003. – 5, № 1. – С. 44-47.

 298. Korda M. Protection of hepatocytes from galactosamine toxicity by cresacin // Free Radic Biol Med. – 2002. – 33 (Suppl. 1). – S 228.

 299. Шляхи подальшого вдосконалення викладання біохімії у медичному ВНЗі / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Л.С. Фіра, С.Р. Підручна, Р.М. Кубант // Мед. освіта. – 2002. - № 4. – С. 17-19.

 300. Кліщ І.М., Корда М.М. Застосування ентеросорбенту “Силард П” та ліпосом з метою корекції окислювальних процесів у мітохондріях щурів різного віку з токсичним ураженням солянокислим гідразином // Мед. хім. – 2002. – 4, № 4. – С. 36-39.

 301. Корда М.М., Саюк Н.П., Рубина Л.М., Шершун Г.Г., Фира Л.С. Методические указания студентам для практических занятий по биологической химии. – Тернополь: “Укрмедкнига”, 2002. – 256 с.

 302. Гонський Я.І., Шершун Г.Г., Корда М.М. Впровадження сучасних технологій навчання студентів із біологічної хімії // Укр. біохім. журн. – 2002. - № 4а (додаток 1). – С. 202. (VIII Український біохімічний з’їзд: Тези доп. 1-3 жовтня 2002 р., м. Чернівці).

 303. Korda M., Sardar A. Oxidized LDL and vitamin E level in lipoproteins as an markers for ischemic heart disease // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (The 18th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). – Kyoto, Japan. – 20-25 October, 2002). - P. S 282.

 304. Кліщ І.М., Корда М.М., Олещук О.М. Вплив солянокислого гідразину на енергетичні процеси в ізольованих гепатоцитах // Мед. хім. – 2002. – 4, № 3. – С. 57-59.

 305. Кліщ І.М., Гонський Я.І., Корда М.М. Вплив солянокислого гідразину на активність НАДФН- та аскорбатзалежного ПОЛ у мікросомах печінки щурів різного віку // Мед. хім. – 2002. - № 2. – С. 15-18.

 306. Покотило О.С., Корда М.М., Яковенко М.Я. Синтез ліпідів у скелетних м’язах тканин за різного фізіологічного стану в умовах in vitro // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 7. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 136-137.

 307. Korda M. The role of oxidative processes in pathogenesis of liver failure // 2-nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease “The role of oxidants and antioxidants in the regulation of chronic diseases”: Abstracts. – Istanbul, 2002. – P. P-31 (May 8-12, 2002. - Istanbul, Turkey).

 308. Мисула І.Р., Боднар Я.Я., Корда М.М. Вплив сальмонельозного ендотоксину на окиснювальний метаболізм арахідонату, гемостаз і фібриноліз у білих щурів // Буковинський мед. вісн. – 2002. - № 1. – С. 154-157.

 309. Кліщ І.М., Бойчук А.В., Корда М.М. Вираженість окиснювальної модифікації білків та стан антиоксидної системи у щурів різного віку з токсичним ураженням тетрахлоретаном // Вісн. наук. досл. – 2002. - № 1. – С. 39-42.

 310. Особливості викладання медичної біології іноземним студентам / М.М. Корда, Н.А. Кулікова, С.М. Марчишин, М.Я. Яковенко, Р.Є. Нечай, Т.В. Бігуняк, Л.Т. Виклюк, О.С. Покотило, М.І. Шанайда // Мед. освіта. – 2002. - № 3. – С. 154-156.

 311. Деякі аспекти підвищення якості викладання іноземним студентам медичного факультету на кафедрі медичної хімії / Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, М.М. Корда, Л.М. Рубіна, Г.Г. Шершун, Л.С. Фіра, С.Р. Підручна, П.І. Трендовацький, Н.А. Василишин, Є.Б. Дмухальська, О.М. Матолінець // Мед. освіта. – 2002. - № 3. – С. 136-138.

 312. Кліщ І.М., Корда М.М., Бойчук А.В. Використання холінфосфатидних ліпосом для корекції порушень функціонального стану мітохондрій печінки щурів різного віку, уражених тетрахлорметаном // Мед. хім. – 2002. – 4, № 1. – С. 17-20.

 313. Корекція унітіолом порушень вільнорадикальних та енергозабезпечувальних процесів у щурів з токсичним ураженням печінки / Я.І. Гонський, Р.М. Кубант, М.М. Корда, О.В. Шуліга // Мед. хім. – 2002. - № 1. – С. 46-49.

 314. Застосування комп’ютерних технологій при викладанні медичної паразитології / М.М. Корда, Н.А. Кулікова, С.М. Марчишин, М.Я. Яковенко, Р.Є. Нечай, Т.В. Бігуняк, Л.Т. Виклюк, О.С. Покотило, М.І. Шанайда // Мед. осв. – 2002. - № 2. – С. 53-54.

 315. Біологічна хімія: лабораторний практикум / Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Г.Г. Шершун, М.М. Корда, Л.С. Фіра. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2001. – 288 с.

 316. Ефективність використання цеоліту з метою корекції порушень мікросомального окислення у тварин різного віку з токсичним ураженням печінки тетрахлорметаном / І.М. Кліщ, М.М. Корда, Л.С. Фіра, В.В. Дем’яненко, О.В. Гриців, Л.М. Головатюк // Вісн. наук. досл. – 2001. - № 3. – С. 114-116.

 317. Особливості впливу карнітину хлориду на енергетичні процеси у печінці тварин різних вікових груп за умови інтоксикації солянокислим гідразином / Я.І. Гонський, І.М. Кліщ, М.М. Корда, Н.В. Банадига // Мед. хім. – 2001. – 3, № 3. – С. 29-35.

 318. Korda M., Sardar A. Prevention of oxidative LDL modification by antioxidants // The 48th National Congress of the Japanese Society of Laboratory Medicine and The 41st Annual Meeting of the Japan Society of Clinical Chemistry. – Yokohama (Japan), 2001. – P. E-6.

 319. Фіра Л.С., Гонський Я.І., Корда М.М. Порушення метаболічних процесів у тварин з експериментальним токсикозом на фоні рентгенівського опромінення // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 6. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - С. 16-19.

 320. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів факультету бакалаврату і молодших спеціалістів медицини / Я.І.Гонський, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Г.Г. Шершун, М.М. Корда, Л.С. Фіра, С.Р. Підручна, Н.А. Василишин, П.І. Трендовацький, Є.Б. Дмухальська // Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів: Матер. доп. навч.-метод. конф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - С. 13 - 15.

 321. Гнатюк М.С., Сливка Ю.І., Зоря Л.В., Корда М.М. Вплив електромагнітних хвиль міліметрової довжини на динаміку процесів утворення енергії в мітохондріях серця щурів при харчовій депривації і адреналіновій міокардіодистрофії // Одеський медичний журнал. – 2001. - № 1(63). – С. 11-13.

 322. Korda M.M. Lipid peroxidation is a prerequisite for galactosamine-induced damage // Current Topics in Biophysics. - 2000. - Vol. 24, N 2. – P. 83-87.

 323. Морфометрична оцінка структурної перебудови серця при адреналіновій міокардіодистрофії на фоні харчової депривації / М.С. Гнатюк, Ю.І. Сливка, Л.А. Гнатюк, Н.О. Белікова, В.Т. Павлов, А.М. Пришляк, М.М. Корда // Одеський медичний журнал. - 2000. - № 6(62). - С. 5-7.

 324. Корда М.М. Роль процессов липопероксидации в патогенезе галактозаминового гепатита // Биологически активные соединения в регуляции метаболического гомеостаза: Материалы международной научной конференции. - Гродно (Беларусь), 2000. - 265-268. (28-29 сентября 2000 г).

 325. Korda M. The role of antioxidants in oxidative modification of low density lipoproteins // The Sixth Asian Conference of Clinical Pathology. – Pusan (Korea), 2000. – P. 76-82. (The Sixth Asian Conference of Clinical Pathology, October 11-14, 2000. – Pusan, Korea).

 326. Корда І.В., Маланчук Л.М., Корда М.М. Профілактика порушень окислювальних процесів у жінок після операції кесаревого розтину за допомогою поєднаного застосування зинацефу і флуренізиду // Мед. хімія. – 2000. - № 3. – С. 37-40.

 327. Korda M.M. Age-related changes in liver plasma membrane lipid composition and phospholipase A2 activity of rats with D-galactosamine hepatitis // Chem. and Phys. of Lipids. – 2000. – 107, N 1. – P. 52. (41-st International Conference of the Biochemistry of Lipids: Abstracts; September 13-16, 2000, Germany).

 328. Korda M. Mitochondrial respiratory chain disorders in galactosamine intoxication // Europ. Biophys. J. – 2000. – 29, N 4. – P. 367. (3-rd European Biophysics Congress: Abstracts; September 9-18, 2000, Germany).

 329. Корда І.В., Петрух Л.І., Корда М.М. Вплив флуренізиду на активність окислювальних процесів у жінок після операції кесарського розтину // VІІІ Конгрес світової федерації українських лікарських товариств: Тези доп. – Львів, 2000. – С. 159.

 330. Korda M. Oxidized LDL and vitamin E level in lipoproteins of patients with coronary heart disease // Biochem. Med. 2000. - 10, N 1-2. – P. 70 (6-th Alps-Adria Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: Abstracts; June 15-17, 2000, Croatia).

 331. Korda M.M. Lipid peroxidation is a prerequisite for galactosamine-induced damage // 5-th Symposium “Free Radicals in Biology and Medicine”: Abstracts. – Lodz, 2000. – P. 163. (7-10 June 2000).

 332. Корда М.М., Петрух Л.І., Корда І.В. Вивчення антиоксидних властивостей флуренізиду // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 5. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 502 - 505.

 333. Корекція трекрезаном показників ендогенної інтоксикації організму щурів за умов нітритного отруєння / Я.І. Гонський, Л.С. Фіра, М.М. Корда, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, Л.М. Рубіна, С.Р. Підручна, С.С. Гранківська, О.М. Матолінець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 5. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 479 - 482.

 334. Антирадикальна й антиоксидна активність N-(9-флуореніліден)-N’-ізонікотиногідразиду (флуренізиду) / М.М. Корда, Л.І. Петрух, І.В. Корда, В.В. Кубацький, В.Р. Юревич // Медична хімія. – 2000. – 2, № 2. – С. 15-18.

 335. Особливості методів самостійної роботи студентів на кафедрі медичної хімії / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра, С.Р.Підручна // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі: Матер. доп. навч.-метод. конф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 46 - 49.

 336. Korda M. Inhibition of low density lipoproteins (LDL) oxidation by cresacin // Atherosclerosis. – 1999. - Vol. 147 (Suppl. 2). - P. 19. (10 International Dresden Symposium Lipoproteins and Atherosclerosis: Abstracts. – Dresden, 9-11 December 1999).

 337. Основні аспекти інтеграції викладання біологічної хімії з суміжними дисциплінами / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра, С.Р.Підручна // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації МОЗ України: Матер. доп. наук. - метод. конф. - Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 441 - 443.

 338. Єпішин А.В., Баб’як Н.І., Корда М.М. Вплив ізопринозину на рівень ліпопероксидації і стан антиоксидантного захисту організму у хворих на хронічний бронхіт, поєднаний із HBV-інфекцією // Медична хімія. - 1999. - 1, № 1. - С. 90 - 92.

 339. Проблеми викладання біохімії у вищій медичній школі / Я.І. Гонський, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Л.С.Фіра // Медична освіта. - 1999. - № 1. - С. 65 - 67.

 340. Вплив комплексу вітамінів А, Е та С на перебіг енергозабезпечувального окиснення у щурів з тетрахлорметановим гепатитом різних вікових груп / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра, С.Р.Підручна, О.М.Матолінець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 4. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 389 - 392.

 341. Інтеграція медико-біологічних і клінічних дисциплін - запорука підготовки лікаря / Я.І.Гонський, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Г.Г.Шершун, М.М.Корда, Л.С.Фіра // Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі: Тези. доп. наук. - метод. конф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 161 - 162.

 342. Сучасні методи організації навчального процесу з біохімії та їх оптимізація / Я.І.Гонський, Г.Г.Шершун, І.М.Кліщ, М.М.Корда, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна, Л.С.Фіра // Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні: Матер. доп. наук. - метод. конф., Полтава, 1998. - Київ-Полтава, 1998. - С. 115 - 116.

 343. Korda M.M. Cresacin inhibits oxidation of low density lipoproteins in vitro // Pathophysiology. - 1998. - Vol. 5 (Suppl. 1). - P. 47. (III International Congress of Pathophysiology, Lahti, Finland, 28 June - 3 July, 1998).

 344. Впровадження результатів наукових досліджень кафедри медичної хімії в практику викладання біохімії / Я.І. Гонський, І.М. Кліщ, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, М.М. Корда, Г.Г. Шершун, Л.С. Фіра // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі: Тези доп. наук.-практ. конф. - Тернопіль, 1998. - С. 46 - 47.

 345. Наші погляди на виховання майбутнього спеціаліста-медика / Я.І.Гонський, Л.С.Фіра, Н.П.Саюк, Г.Г.Шершун, Л.М.Рубіна, М.М.Корда, І.М.Кліщ // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі: Тези доп. наук.-практ. конф. - Тернопіль, 1998. - С. 9 - 12.

 346. Вплив галактозаміну на дихальну активність ізольованих гепатоцитів / М.М.Корда, Г.Г.Шершун, Н.П.Саюк, Л.М.Рубіна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 3. - Тернопіль, 1998. - С. 388 - 391.

 347. Влияние пищевой депривации на развитие адреналиновой миокардиодистрофии в эксперименте / М.С.Гнатюк, П.П.Кузив, Ю.И.Сливка, А.А.Гудима, М.М.Корда, И.Н.Клищ, Л.В.Зоря, Н.З.Ярема, Л.Н.Приступа, М.А.Погорила, З.П.Мандзий, Т.Г.Бакалюк // Вісник наукових досліджень. - 1998. - № 6 - 7. - С. 30–31.

 348. Корда М.М. Гепатопротекторні властивості крезацину за умов токсичної дії галактозаміну // Ліки. - 1998. - № 1. - С. 44-46.

 349. Корда М.М. Захисна дія крезацину за гострого експериментального гепатиту, індукованого D-галактозаміном // Укр. біохім. журн. - 1998. - № 1. - С. 69 - 75.

 350. Корда М.М. Трис(2-оксиэтил)аммоний ортокрезоксиацетат ингибирует окислительную модификацию липопротеинов низкой плотности // Эксперим. и клин. фармакол. - 1997. - № 6. - С. 37 - 39.

 351. Використання ліпосом у клінічній медицині / М.М. Корда, С.В. Бродін, Я.С. Стравський, Я.Й. Крижанівський // Ліки. - 1997. № 5. - С. 67 - 72

 352. Корекція фосфатидилхоліновими ліпосомами і ліпосомами з інкорпорованим крезацином метаболічних порушень у печінці при інтоксикації D-галактозаміном / М.М. Корда, С.В. Бродін, Я.І. Гонський, Я.Й. Крижанівський // Ліки. - 1997. - № 3. - С. 24 - 27

 353. Вплив ентеросорбції на окислювальні процеси у щурів за гострих хімічних отруєнь / Л.С. Фіра, М.М. Корда, І.М. Кліщ, Л.М. Рубіна // VІІ Укр. біохім. з’їзд: Тези доп. - Ч. ІІІ. - Київ, 1997. - С. 90 - 91

 354. Ізольовані клітини печінки щурів як система для моделювання токсичного гепатиту / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, Л.С. Фіра, С.Р. Підручна // VІІ Укр. біохім. з’їзд: Тези доп. - Ч. ІІІ. - Київ, 1997. - С. 41 – 42.

 355. Ізольовані гепатоцити: використання в експериментальній і клінічній гепатології (огляд літератури) / Я.І.Гонський, М.М.Корда, Л.С.Фіра та ін. // Журн. акад. мед. наук Укр. - 1997. - № 1. - С. 33 - 44

 356. Корда М.М. Репарація мембран мітохондрій ураженої галактозаміном печінки за допомогою фосфатидилхолінових ліпосом // Вестн. пробл. биол. и мед. - 1997. - № 11. - С. 117 - 119

 357. Корда М.М. Захисна дія фосфатидилхолінових ліпосом при експериментальному галактозаміновому гепатиті // Вестн. пробл. биол. и мед. - 1997. - № 11. - С. 114 - 116

 358. Корда М.М. Фосфатидилхолінові ліпосоми як імуномодулятор при токсичному ураженні печінки // Тези доп.: 1 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 18 - 22 травня 1997 р. - Тернопіль, 1997. - 343 с.

 359. Корда М.М., Фіра Л.С., Шершун Г.Г. Метаболізм амінокислоти [U-14C]лейцину при експериментальному D-галактозаміновому гепатиті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 2. - Тернопіль, 1997. - С. 550 - 553

 360. Вплив галактозаміну на функціональну активність ізольованих гепатоцитів / Я.І. Гонський, М.М. Корда, І.М. Кліщ і ін. // Щорічник наук. записок Укр. акад. наук нац. прогр. - Київ, 1997. - С. 56 - 57

 361. Основна суть та завдання клінічної біохімії, актуальність її викладання у вищих медичних закладах / Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г.Шершун, Л.М.Рубіна, М.М.Корда, І.М.Кліщ, Л.С.Фіра // Матер. наук.-практ. конфер., присвяченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії ім. акад. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 1997. - С. 24

 362. Корда М.М. Вивчення антиоксидних властивостей трис-(2-оксиетил)-амоній ортокрезоксиацетату // Фармац. журн. - 1996. - № 5 - 6. - С. 92 - 93

 363. Корда М.М. Біохімічні механізми розвитку галактозамінового гепатиту // Депон. в ДНТБ України 12.12.1996. - № 2389 - Ук 96

 364. Корда М.М. Вплив печінки на імунологічну реактивність організму // Депон. в ДНТБ України 12.12.1996. - № 2390 - Ук 96

 365. Викладання клінічної біохімії - нагальна потреба сучасної медичної освіти / Я.І. Гонський, Г.Г. Шершун, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, М.М. Корда, І.М. Кліщ // Актуальні проблеми медичної та фармацевтичної освіти в Україні: Тези доп. наук.-практ. конф. - Львів, 1996. - С. 151

 366. Корда М.М., Фіра Л.С., Кліщ І.М. Корекція порушень енергетичного метаболізму при токсичному гепатиті за допомогою гастроінтестінальної детоксикації // Укр. наук.-мед. молод. журн. - 1996. - № 1. - С. 8 - 10

 367. Коррекция диметилсульфоксидом и альфа-токоферолом нарушений окислительных процессов при остром химическом поражении печени / Я.И.Гонский, М.М.Корда, И.Н.Клищ, Л.С.Фира // Вопр. мед. химии. - 1996. - 42, № 1. - С. 30 – 34.

 368. Роль антиоксидантной системы в патогенезе токсического гепатита / Я.И.Гонский, М.М.Корда, И.Н.Клищ, Л.С.Фира // Пат. физиол. и эксперим. тер. - 1996. - № 2. - С. 43 – 45.

 369. Korda M. Interaction of Oxygen-Dependent Processes and Immunological Activity in D-galactosamine Hepatitis // 24-th Meetings of the Federation of European Biochemical Societies: Abstracts. - Barcelona, 1996. - P. 222.

 370. Вивчення токсичності полімерного сорбенту “Оксісорб” в експерименті / Я.І.Гонський, Л.С.Фіра, М.М.Корда, І.М.Кліщ // Депон. в ДНТБ України 18.06.1996. - № 1458 - Ук 96.

 371. Корда М.М. Взаємозв’язок між вмістом середньомолекулярних пептидів, циркулюючих імунних комплексів та функціональним станом антиоксидної системи організму при гострому хімічному ураженні печінки // Депон. в ДНТБ України 29. 05. 1996. - № 1285 - Ук 96.

 372. Корда М.М. Роль порушень функціонального стану антиоксидної системи в патогенезі галактозамінового гепатиту // Депон. в ДНТБ України 02.04.1996. - № 865 - Ук 96.

 373. Корда М.М. Корекція порушень енергетичного метаболізму при токсичному гепатиті за допомогою гастроінтестінальної детоксикації // Депон. в ДНТБ України 02.04.1996. - № 864 - Ук 96.

 374. Корда М.М. Стан антиоксидової, монооксигеназної та гуморальної імунної систем організму при D-галактозаміновому гепатиті // Укр. біохім. журн. - 1996. - № 1. - С. 72 - 75

 375. Врублевський А.К., Корда М.М. На основі хімічних знань // В. кн.: Тернопілля 95. Регіональний річник. - Тернопіль: Збруч, 1995. - С. 296 – 298.

 376. Корда М.М., Фіра Л.С. Роль порушення функціонального стану антиоксидантної системи в патогенезі галактозамінового гепатиту // Укр. наук.-мед. молод. журн. - 1995. - № 3. - С. 31 – 33.

 377. Коррекция ацетилцистеином нарушений окислительных процессов при токсическом поражении печени / Я.И.Гонский, М.М. Корда, И.Н.Клищ, Л.С.Фира // Эксперим. и клин. фармакол. - 1995. - № 6. - С. 64 – 66.

 378. Антиокислювальні властивості ацетилцистеїну / Я.І.Гонський, М.М.Корда, І.М.Кліщ, Л.С.Фіра // Фармац. журн. - 1995. - № 5. - С.75 – 76.

 379. Корда М.М. Кисеньзалежні процеси в печінці та імунологічна реактивність організму при токсичному ураженні печінки // Збірн. тез кращих студ. робіт. - Тернопіль, 1995. - С. 79 – 81.

 380. Korda M.M. Enteroabsorbo - la perspectiva metodo por corecto de homeostaro // 10 Internatia medicina esperanto-konferenco. - Ternopil, 1995. - P. 75 – 76.

 381. Застосування тимогену для лікування гострого токсичного ураження печінки / Я.І.Гонський, М.М.Корда, Л.С.Фіра, І.М.Кліщ // Фізіологія і патологія перекисного окислення ліпідів, гемостазу та імуногенезу: Тези доп. наук.-практ. конф. - Полтава, 1995. - С. 13 - 14.

 382. Корда М.М. Взаємодія імунної системи і монооксигеназної системи печінки за гострого хімічного гепатиту // Фундаментальные и клинические аспекты современной реабилитации: Тез. докл. респ. научн.-практ. конф. - Полтава, 1995. - С. 45 – 46.

 383. Корда М.М. Ензимна система дисмутації активних форм кисню при гострому хімічному ураженні печінки // І - st International Congress of Integrative Antropology - Ternopil, 1995. - P. 186 – 187.

 384. Гонський Я.І., Корда М.М., Кліщ І.М. Взаємозв’язок між імунною та антиоксидною системою при токсичному ураженні печінки // Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини: Тези доп. наук. конф. - Тернопіль, 1995. - С. 372 – 373.

 385. Методичні вказівки студентам до лабораторних і практичних занять з біологічної хімії / Я.І. Гонський, Г.Г. Шершун, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, М.М. Корда, І.М. Кліщ // Тернопіль, 1995. – 104 с..

 386. Корекція тимогеном порушень імунної системи та окисного метаболізму за галактозамінового гепатиту / Я.І. Гонський, І.М. Кліщ, М.М. Корда та ін. // Новое в диагностике и лечении заболеваний органов пищеварения: Тези доп. наук.-практ. конф. - Харьков, 1994. - С. 69.

 387. Корекція ентеросорбцією порушень окислювальних процесів при токсичному ураженні печінки / Я.І.Гонський, О.П.Баган, М.М. Корда та ін. // Укр. біохім. журнал. - 1994. - № 2. - С. 112 – 116.

 388. Корда М.М. Хемiлюмiнесцентне визначення загальноі антиоксидноі активностi тканин при гострому гепатитi // Тези доп. 1 Укр.з'ізду бiофiз.тов. - Киів, 1994. - С. 122 – 123.

 389. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Бiолюмiнесцентне визначення вмiсту АТФ при експериментальному токсичному гепатитi // Тези доп. 1 Укр. з'ізду бiофiз. тов. - Киів, 1994. - С. 70 – 71.

 390. Вплив сорбенту "Оксисорб" на бiохiмiчнi показники щурiв з експериментальним нiтритним отруєнням / Я.I.Гонський, Л.С. Фiра, О.I.Калиняк, М.М.Корда // Актуальнi питання експериментальноі та клiнiчноі медицини: Тези доп. обл. наук.-практ. конф. - Тернопiль, 1994. - С. 297 – 299.

 391. Ацетилцистеін - ефективний засiб корекцiі окислювальних процесiв при гострому токсичному ураженнi печiнки / Я.I. Гонський, М.М. Корда, I.М. Клiщ та iн. // Актуальнi питання клiнiчноі та експериментальноі медицини: Тези доп. обл. наук.-практ. конф. - Тернопiль, 1994. - С. 229 – 300.

 392. Корда М.М. Визначення антиоксидного статусу кровi для оцiнки ступеня важкостi i фази протiкання токсичного гепатиту // Школа академiка О.I.Черкеса: iдеі, розвиток, перспективи: Тези доп. наук. конф. - Київ, 1994. - С. 161 – 162.

 393. Гонский Я.И., Клищ И.Н., Корда М.М. Нарушения биоэнергетических процессов в митохондриях и их взаимосвязь с состоянием перекисного окисления липидов при токсическом поражении печени в эксперименте // Нарушения биоэнергетики в патологии и пути их восстановления: Сборн. матер. симп. - Москва, 1993. - С. 105 – 109.

 394. Корда М.М. Ентеросорбцiя - перспективний метод корекцiі гомеостазу // Тези доп. 36 пiдс. студ. наук. конф. з участю молодих вчених - Тернопiль, 1993. - С. 31-32.

 395. Посiбник до лабораторних робiт з бiологiчноі хiмiі / Я.I.Гонський, О.П.Баган, А.К.Врублевський, М.М.Корда та iн. // Тернопiль, 1993. - 220 с.

 396. Корда М.М., Клiщ I.М. Комбiноване використання альфа-токоферолу з диметилсульфоксидом при токсичному ураженнi печiнки // Актуальнi проблеми клiнiчноі фармакологiі: Тези доп. 1 Укр. наук. конф. за участю краін СНД - Вiнниця, 1993. - С. 106.

 397. Корекцiя ентеросорбцiєю порушень НАДФН- i аскорбатзалежного перекисного окислення лiпiдiв в мiкросомах печiнки щурiв з токсичним гепатитом / Я.I.Гонський, М.М.Корда, I.М.Клiщ та iн. // Фiзiологiя i патологiя ПОЛ, гемостазу та iмуногенезу: Тези доп. респ. наук.-практ. конф. - Полтава, 1993. - С. 112.

 398. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Застосування ентеросорбцiі для корекцiі метаболiчних порушень при гострому токсичному гепатитi // Нове у дiагностицi та лiкуваннi органiв травлення: Тези доп. респ. наук. конф. гастроентерологiв. - Вiнниця, 1993. - С. 64 -65.

 399. Гонский Я.И., Корда М.М., Клищ И.Н. Антиокислительное действие диметилсульфоксида при остром поражении печени тетрахлорметаном // Вопр. мед. химии. - 1992. - № 2. - С. 43 – 44.

 400. Бех М.Д., Басистюк I.I., Корда М.М. Перекисне окислення лiпiдiв i порушення властивостей еритроцитiв у хворих на виразкову хворобу до i пiсля операцiі // Клiнiч. хiрургiя. - 1992. - № 11. - С. 23 -26.

 401. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Поєднання ентеросорбцiі з антиоксидантами - ефективний засiб лiкування вiльнорадикальноі патологiі // Тези доп. 4 Конгр. свiтової федерації укр. лiкарських товариств - Харкiв, 1992. - С. 107 - 108.

 402. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Вплив ентеросорбцiі на функцiонування мiкросом при токсичному ураженнi печiнки // Тези доп. 6 Укр. бiохiм. з'ізду - Киів, 1992. - ч. 2. - С. 124-125.

 403. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Поєднання ентеросорбцiі з антиоксидантами - перспективний метод терапiі токсичних уражень печiнки // Антиоксиданти i сорбенти в медицинi: Тез. доп. обл. наук.-практ. конф. - Тернопiль, 1992. - С. 100 – 101.

 404. Гонский Я.И., Клищ И.Н., Корда М.М. Коррекция метаболических нарушений при экспериметальном токсическом поражении печени путем воздействия волнами миллиметрового диапазона // Миллиметровые волны нетепловой интенсивности в медицине: Сборн. докл. Междунар. симп. - Москва, 1991. - С. 387 - 392.

 405. Корда М.М., Клищ И.Н. Влияние ентеросорбции на состояние антиоксидантной системы при токсическом гепатите // Серия: Новости спортивной и медицинской антропологии: Ежеквартальный научно-информативный сборник. - 1991. - № 2 (6). - Москва, 1991 - С. 105.

 406. Гонский Я.И., Корда М.М., Клищ И.Н. Влияние ацетилцистеина на антиоксидантную систему при экспериментальном токсическом поражении печени // Фармакол. и токсикол. - 1991. - № 5. - С. 44 – 46.

 407. Гонский Я.И., Корда М.М., Клищ И.Н. Влияние энтеросорбции на перекисное окисление липидов и антиоксидантную систему при экспериментальном токсическом гепатите // Эксперим. и клин. мед. - 1991. - № 2. - С. 184 – 188.

 408. Гонський Я.I., Корда М.М., Клiщ I.М. Стан вiльнорадикального окислення i антиоксидантовоі системи у щурiв з токсичним ураженням печiнки: вплив токоферолу i диметилсульфоксиду // Укр. бiохiм. журн. - 1991. - № 5. - С. 112 – 116.

 409. Корда М.М., Клищ И.Н., Фира Л.С. Влияние энтеросорбции на интенсивность НАДФН и аскорбатзависимого ПОЛ в микросомах печени крыс с токсическим гепатитом // Физиология и патология ПОЛ, гомеостаза и иммуногенеза: Тез. докл. 7 Всесоюз. конф. молодых ученых. - Полтава, 1991. - С. 33 – 34.

 410. Вплив ентеросорбцiі на вмiст атерогенних факторiв у плазмi кровi / М.М.Корда, I.М.Клiщ, Л.С.Фiра, О.С.Калиняк // Новi методи дiагностики, лiкування i профiлактики серцево-судинних захворювань: Тези доп. обл. наук.-практ. конф. - Тернопiль, 1991. - С. 66 – 67.

 411. Бех Н.Д., Басистюк И.И., Корда М.М., Мартинюк А.Е. Функциональное состояние еритроцитов у больных с осложненной язвенной болезнью // Врач. дело. - 1989. - № 10. - С. 25-28.

 412. Гонский Я.И., Корда М.М., Клищ И.Н. Сравнительная характеристика эффективности ацетилцистеина и унитиола при токсическом поражении печени // Фармакология: состояние и перспективы исследований: Тез. докл. 6 съезда фармакологов УССР - Харьков, 1990. - С. 72 – 73.

 413. Корекцiя метаболiчних порушень при експериментальному токсичному гепатитi мiкрохвильовою резонансною терапiєю / Я.I.Гонсьий, А.К.Врублевський, М.М.Корда i iн.// Новi методи дiагностики, лiкування i профiлактики захворювань органiв травлення: Тези доп. обл. наук. конф. - Тернопiль, 1990. - С. 35 – 38.

 414. Корда М.М. Антиоксидантна система гепатоцитiв при хiмiчному ураженнi печiнки // Новi методи дiагностики, лiкування i профiлактики захворювань органiв травлення: Тез доп. обл. наук. конф. - Тернопiль, 1990. - С. 71 - 73.

 415. Гонский Я.И., Клищ И.Н., Корда М.М. Влияние энтеросорбции на активность процессов липидной пероксидации при токсическом поражении печени // Актуальные проблемы гастроэнтерологии: Тез. докл. 2 съезда гастроэнтерологов УССР года. - Днепропетровск, 1989. - С. 112 – 113.

 416. Состояние антиоксидантной системы организма при экспериментальном токсическом поражении печени и применение энтеросорбции для коррекции названных нарушений / И.Н. Клищ, М.М. Корда, О.Ф. Баган и др. // Биоантиоксидант: Тез. докл. 3 Всесоюз. конф. - Москва, 1989. - С. 35 - 36.

 417. Гонский Я.И., Корда М.М., Клищ И.Н. Определение некоторых компонентов антиоксидантной системы для оценки функционального состояния печени при токсическом гепатите // Проблемы клинической энзимологии: Тез. докл. Всесоюз. симп. - Москва, 1989. - С. 29 - 30.

 418. Гонський Я.I., Клiщ I.М., Корда М.М. Використання альфа-токоферолу і галаскорбiну для корекцiі метаболiчних порушень при токсичному ураженнi печiнки // Новi методи дiагностики, лiкування i профiлактики: Тези доп. обл. наук. конф. - Тернопiль, 1989. - С. 51-52.

Патенти

  1. Патент 129914. Україна, МПК (2018.01) А61К 31/573 (2006.01) А61Р 17/00. Спосіб лікування нікельового дерматиту наноформою бетаметазону / Худан-Цільо І.І., Шевчук О.О., Павлишин А.В., Корда М.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2018 01487. – заявл. 15.02.2018 р., опубл. 26.11.2018 р., Бюл. № 22, 2018 р.

  2. Патент 127781. Україна, МПК (2018.01) А61К 31/573 (2006.01) А61Р 17/00. Спосіб отримання наноформи бетаметазону для лікування нікельового дерматиту / Худан-Цільо І.І., Шевчук О.О., Павлишин А.В., Корда М.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2018 01486. – заявл. 15.02.2018 р., опубл. 27.08.2018 р., Бюл. № 16, 2018 р.

  3. Патент 126637. Україна, МПК (2018.01) А01М 5/00. Пристрій з підігрівом для відлову кліщів / Паничев В.О., Павлишин А.В., Андрейчин М.А., Корда М.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2018 01285. – заявл. 09.02.2018 р., опубл. 25.06.2018 р., Бюл. № 12, 2018 р.

  4. Патент 127767. Україна, МПК (2018.01) А01М 5/00 А01М 1/00. Спосіб відлову кліщів пристроєм з підігрівом / Паничев В.О., Павлишин А.В., Андрейчин М.А., Корда М.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2018 012776. – заявл. 09.02.2018 р., опубл. 27.08.2018 р., Бюл. № 16, 2018 р.

  5. Патент 124692. Україна, МПК (2018.01) А61М 1/00 А61М 99/00. Спосіб видалення кліщів з шкірних покривів пристроєм зі шкалою / Андрейчин М.А., Павлишин А.В., Шкільна М.І., Кліщ І.М., Корда М.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2017 07608. – заявл. 18.07.2017 р., опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8, 2018 р.

  6. Патент 123697. Україна, МПК (2018.01) А61М 5/00 А61М 99/00. Спосіб видалення кліщів з шкірних покривів / Андрейчин М.А., Павлишин А.В., Шкільна М.І., Кліщ І.М., Корда М.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2017 07602. – заявл. 18.07.2017 р., опубл. 12.03.2018 р., Бюл. № 5, 2018 р.

  7. Патент 122526. Україна, МПК (2017.01) C01B 33/12 C01G 21/00 B82Y 5/00. Спосіб оцінки впливу наночастинок діоксиду кремнію на прооксидний та проапоптичний ефекти ацетату свинцю / Бандас І.А., Куліцька М.І., Яремчук О.З., Корда М.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2017 08326. – заявл. 11.08.2017 р., опубл. 10.01.2018 р., Бюл. № 1, 2018 р.

  8. Патент 121334. Україна, МПК (2017.01) G09B 23/28 C01B 33/12 C01G 21/00 B82Y 5/00. Спосіб впливу наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю на структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів / Бандас І.А., Куліцька М.І., Павлишин А.В. Корда М.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2017 08193. – заявл. 07.08.2017 р., опубл. 27.11.2017 р., Бюл. № 22, 2017 р.

  9. Патент 116049. Україна, МПК (2017.01) А61K 33/26 А61K 33/06 A61P 19/00 B82Y 5/00 (2006.01). Спосіб впливу наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю / Корда М.М., Павлишин А.В., Куліцька М.І., Бандас І.А.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 10416. – заявл. 13.10.2016 р., опубл. 10.05.2017 р., Бюл. № 9, 2017 р.

  10. Патент 112932. Україна, МПК (2016.01) А61K 33/26 А61K 33/06 A61P 19/00 B82Y 5/00 (2006.01). Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Fe, Ca / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 05152. – заявл. 12.05.2016 р., опубл. 10.01.2017 р., Бюл. № 1, 2017 р.

  11. Патент 113663. Україна, МПК (2016.01) А61K 33/06 А61K 33/26 А61K 33/30 А61K 33/34 А61K 33/38 A61P 19/00 (2006.01). Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Ca та наночастинками ловастатину / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 07885. – заявл. 18.07.2016 р., опубл. 10.02.2017 р., Бюл. № 3, 2017 р.

  12. Патент 113241. Україна, МПК (2016.01) А61K 33/38 А61K 33/32 А61K 33/30 А61K 33/06 A61P 19/00 B82Y 5/00 (2006.01). Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca та наночастинками ловастатину / Корда М.М., Павлишин А.В., Панасюк Я.В., Каплуненко В.Г.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 05906. – заявл. 31.05.2016 р., опубл. 25.01.2017 р., Бюл. № 2, 2017 р.

  13. Патент 113541. Україна, МПК (2016.01) А61K 33/06 А61K 33/30 А61K 33/34 А61K 33/38 B82Y 5/00 A61P 19/00 (2006.01). Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Ca, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 03506. – заявл. 04.04.2016 р., опубл. 10.02.2017 р., Бюл. № 3, 2017 р.

  14. Патент 114831. Україна, МПК (2017.01) А61F 5/00 А61P 19/00 C07F 19/00 C07K 5/027 (2006.01). Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Co, Zn, Fe, Mg та наночастинками ловастатину / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 08684. – заявл. 09.08.2016 р., опубл. 27.03.2017 р., Бюл. № 6, 2017 р.

  15. Патент 114789. Україна, МПК (2017.01) А61К 33/00 А61К 33/34 (2006.01) А61К 33/06 (2006.01) А61К 33/38 (2006.01) А61К 33/26 (2006.01) А61P 19/00 А61К 33/30 (2006.01). Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Mg та наночастинками ловастатину / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 07203. – заявл. 04.07.2016 р., опубл. 27.03.2017 р., Бюл. № 6, 2017 р.

  16. Патент 114263. Україна, МПК (2017.01) А61К 33/26 (2006.01) А61К 33/30 (2006.01) А61К 33/34 (2006.01) А61К 33/38 (2006.01) А61P 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe та наночастинками ловастатину / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 07204. – заявл. 04.07.2016 р., опубл. 10.03.2017 р., Бюл. № 5, 2017 р.

  17. Патент 109753. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61P 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 00840. – заявл. 02.02.2016 р., опубл. 02.09.2016 р., Бюл. № 17, 2016 р.

  18. Патент 109882. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61P 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 02988. – заявл. 23.03.2016 р., опубл. 12.09.2016 р., Бюл. № 17, 2016 р.

  19. Патент 109881. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61P 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Ca / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 02987. – заявл. 23.03.2016 р., опубл. 12.09.2016 р., Бюл. № 17, 2016 р.

  20. Патент 110440. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61P 19/00 B82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Fe, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 03507. – заявл. 04.04.2016 р., опубл. 10.10.2016 р., Бюл. № 19, 2016 р.

  21. Патент 110761. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61P 19/00 B82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Mg / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 02982. – заявл. 23.03.2016 р., опубл. 25.10.2016 р., Бюл. № 20, 2016 р.

  22. Патент 110820. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61K 33/30 (2006.01) А61K 33/34 (2006.01) А61K 33/38 (2006.01) A61P 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe, Ca, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 03426. – заявл. 04.04.2016 р., опубл. 25.10.2016 р., Бюл. № 20, 2016 р.

  23. Патент 107858. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61Р 19/00 B82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2015 12453. – заявл. 16.12.2015 р., опубл. 24.06.2016 р., Бюл. № 12, 2016 р.

  24. Патент 108642. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61Р 19/00 B82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.,; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 00783. – заявл. 01.02.2016 р., опубл. 25.07.2016 р., Бюл. № 14, 2016 р.

  25. Патент 108637. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61Р 19/00 B82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Ca / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.,; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 00773. – заявл. 01.02.2016 р., опубл. 25.07.2016 р., Бюл. № 14, 2016 р.

  26. Патент 109019. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61Р 19/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Co / Корда М.М., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г., Панасюк Я.В.,; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2016 01033. – заявл. 08.02.2016 р., опубл. 10.08.2016 р., Бюл. № 15, 2016 р.

  27. Патент 107278. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/26 (2006.01) А61К 33/30 (2006.01) А61К 33/34 (2006.01) А61К 33/38 (2006.01) А61Р 19/04 (2006.01) В82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Fe / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2015 124638. – заявл. 21.12.2015 р., опубл. 25.05.2016 р., Бюл. № 10, 2016 р.

  28. Патент 107263. Україна, МПК (2016.01) А61К 33/00 А61К 33/06 (2006.01) А61Р 19/00 В82Y 5/00. Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини аквахелатами Ag, Cu, Zn, Ca / Корда М.М., Панасюк Я.В., Павлишин А.В., Каплуненко В.Г.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2015 12461. – заявл. 16.12.2015 р., опубл. 25.05.2016 р., Бюл. № 10, 2016 р.

  29. Патент 818557. Україна, МПК А61P 1/16 (2007.01). Спосіб превентивної профілактики експериментального гепатиту / Корда М.М., Ярошенко Т.Я.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № а 2006 06215 – заявл. 05.06.2006 р. опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3, 2008 р.

  30. Патент 65173. Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання гіпоглюкокортикоїдемїї у щурів / Нечипорук В. М., Корда М.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2011 06389 – заявл. 23.05.2011 р. опуґбл. 25.11.2011, Бюл. № 22, 2011 р.

  31. Патент 65172. Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання гіперглюкокортикоїдемїї у щурів / Нечипорук В. М., Корда М.М.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2011 06388 – заявл. 23.05.2011 р. опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22, 2011 р.

  32. Патент 67849. Україна, МПК (2012.01) A 61В 10/00, A 61К 31/695 (2006.01) G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання процесу взаємодії токсинів блідої поганки з клітинами крові / Дем’яненко В.В. Кузьмак І.П., Кліщ І.М., Корда М.М., Хорош В.Я.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2011 08952; – заявл. 18.07.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5, 2012 р.

  33. Патент 77449. Україна, МПК (2013.01) A 61K 6/00, A 61К 41/00. Спосіб лікування хворих на пародонтит / Корда М.М., Колодницька Г.Б.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2012 10412 – заявл. 03.09.2012 р. опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3, 2013 р.

  34. Патент 84094. Україна, МПК (2013.01) A 61K 31/00, A 61P 1/00. Спосіб лікування експериментального пародонтиту / Корда М.М., Щерба В.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2013 04414 – заявл. 08.04.2013 р. Опубліковано 10.10.2013, Бюл. № 19, 2013 р.

  35. Патент 86467. Україна, МПК (2013.01) A61B 17/00. Спосіб корекції балансу цитокінів при політравмі в експерименті / Корда М.М., Кулянда О.,О., Кулянда І.С., Коптюх В.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2013 09854 – заявл. 08.08.2013; Опубліковано 25.12.2013, Бюл. № 24, 2013 р.