КОРДА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

У 1988 році закінчив Тернопільський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 1991 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Антиоксидный статус организма при остром токсическом поражении печени и его коррекция энтеросорбцией и антиоксидантами» за спеціальністю 14.00.16 – патологічна фізіологія (науковий керівник – проф. Я. І. Гонський).

Вчене звання доцента присвоєно у 2000 році.

Доктор медичних наук з 1998 року.

Докторська дисертація на тему: «Порушення окислювальних процесів і захисних систем організму за гострого хімічного ураження печінки та шляхи їх корекції» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (науковий консультант – проф. Я. І. Гонський).

Вчене звання професора присвоєно у 2002 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • біохімія вільних радикалів;
  • гепатотоксикологія;
  • роль оксиду азоту в патології серцево-судинної системи;
  • ендотеліальні механізми дисфункції при ожирінні, гіпертонії та атеросклерозі;
  • нанотоксикологія, застосування наноматеріалів у медицині і фармації;
  • епідеміологія, патогенез, лікування бореліозу.

Є автором і співавтором більше 350 навчально-методичних і наукових публікацій, 32 патентів, 2 підручників, 3 посібників, 5 монографій.

Підготував 1 доктора і 8 кандидатів наук, є науковим керівником 2 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук і 5 робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук.