БАНДАС ІРИНА АНДРІЇВНА

У 2010 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2010 по 2012 р. проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі ТКМЛ № 2.

З грудня 2014 р. по 2017 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі медичної біохімії.

Кандидат медичних наук з 2018 року.

Старший викладач з 2021 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Оцінка інтегрального ризику при одночасному надходженні в організм наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – проф. М. М. Корда).

Вчене звання доцента присвоєне у 2023 році.

Напрями наукових досліджень та коло наукових інтересів:

Є автором і співавтором 32 наукових публікацій, 3 деклараційних патентів України на корисну модель.