ЯРОШЕНКО ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА

У 2001 р. закінчила хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка МОН України за спеціальністю «Біологія та хімія».

Кандидат біологічних наук з 2007 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками» за спеціальнітю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – проф. М. М. Корда).

Доктор філософії з 2007 року

Вчене звання доцента присвоєно у 2017 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • вплив інгібіторів та активаторів оксиду азоту на гепатотоксичність ксенобіотиків.

Є автором і співавтором близько 60 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель, 1 посібник, 1 авторське право.