ЯРЕМЧУК ОЛЬГА ЗЕНОВІЇВНА

У 2006 році закінчила з відзнакою Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія».

Кандидат біологічних наук з 2012 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Особливості біохімічних процесів у печінці та нирках при експериментальному ураженні підшлункової залози та способи їх корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – проф. К. А. Посохова).

Вчене звання доцента присвоєно у 2016 році.

Доктор біологічних наук з 2021 р.

Вчене звання професора присвоєно у 2021 році.

Докторська дисертація на тему: «Механізми дії модуляторів системи нітроген оксиду за умов експериментального антифосфоліпідного синдрому» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий консультант – проф. К. А. Посохова).

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • вивчення ролі нітроген оксиду в механізмах розвитку антифосфоліпідного синдрому та гострого панкреатиту;

  • дослідження механізмів ендотеліальної дисфункції при антифосфоліпідному синдромі;

  • вивчення морфофункціональних змін тканин і органів при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та за умов корекції;

  • біохімія вільнорадикального пошкодження клітин та наслідки оксидативного та нітрооксидативного стресу;

  • біохімія гемостазу;

  • методологія проведення біохімічних досліджень

Є автором і співавтором понад 120 навчально-методичних і наукових публікацій, 3 патентів на корисну модель, посібника «Біологічна хімія. Лабораторний практикум».