Скобеєва Олена Андріївна

У 2014 р. закінчила ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю біохімія.

З 2015 по 2017 р. навчання в аспірантурі Інституту біології тварин НААН, спеціальність біохімія.

З травня по серпень 2018 р. молодший науковий співробітник лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН.

Кандидат біологічних наук з 2019 року.

Кандидатська дисертація на тему: "Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії цитратів магнію і хрому" за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – д-р біол. наук. Р.Я. Іскра).

Напрями наукових досліджень та коло наукових інтересів:

    • дослідження біохімічних механізмів впливу цитратних сполук на метаболізм за умов цукрового діабету.

Є автором і співавтором 20 наукових публікацій, 2 деклараційних патентів України на корисну модель.