На кафедрі медичної біохімії в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

Пак Анастасія Іванівна

за очною (вечірньою) формою навчання:

Петренко (Гопенко) Яна Юріївна

Яцух Юлія Степанівна

Гнатів Юрій Володимирович

Кравчук Юлія Сергіївна

за заочною формою навчання:

Лясковський Євген Миколайович

Рицик Ольга Богданівна

ПАК АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 03.00.04 – біохімія

Період навчання: 01.09.2020- 31.08.2024

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Ендотеліальна дисфункція у осіб, що перехворіли на COVID-19»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Корда М.М.

РИЦИК ОЛЬГА БОГДАНІВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: заочна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Механізми розвитку нітрозоксидативного стресу в умовах експериментального канцерогенезу, шляхи його профілактики та корекції».

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Фіра Л.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Rytsyk O., Soroka Y., Shepet I., Vivchar Z., Andriichuk I., Lykhatskyi P., Fira L., Nebesna Z., Kramar S., Lisnychuk N. Experimental Evaluation of the Effectiveness of Resveratrol as an Antioxidant in Colon Cancer Prevention // Natural Product Communication. – 2020. – Vol. 15(6). – P. 1-10.

  • Рицик О.Б., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Туйчиев Г.У. Зміни показників ендогенної інтокикації за експериментального канцерогенезу та після застосування ресвератолу // Sciences of Europe. – 2020. – № 53. – P. 27-31.

  • Рицик О.Б., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Вивчення мембранопротекторних властивостей ресвератролу за умов неопластичної інтоксикації у щурів // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – № 2. – С. 187-190.

  • Рицик О.Б., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Динаміка активності вільнорадикальних процесів за умов індукованого канцерогенезу та після застосування ресвератролу // Мед. та клін. хімія. – 2019. – № 1. – С. 17-24.

  • Вплив ресвератролу на показники антиоксидантної системи щурів за умов диметилгідразин-індукованого канцерогенезу / Рицик О.Б., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Линда О.С.. // Фітотерапія. Часопис. – 2019. – №4. – С. 20–24.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

  • Рицик ОБ. Дослідження ефективності застосування ресвератролу в умовах експериментального колоректального раку щурів. Матеріали XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених; 2020 квіт.13-15; Тернопіль. Тернопіль; 2020, с. 214.

  • Рицик ОБ, Фіра ЛС. Стан ензиматичної ланки антиоксидантної системи щурів з колоректальним раком на тлі застосування ресвератролу. Матеріали VІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів; 2020 верес. 23-24; Тернопіль. Тернопіль;2020, с.296-297.

  • Рицик ОБ. Вплив ресвератролу на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених 1,2-диметилгідразином. Матеріали XXIІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених; 2019 квіт.15-17; Тернопіль. Тернопіль; 2019, с. 301.

  • Рицик ОБ, Фіра ЛС. Зміни показників окисної модифікації протеїнів за неопластичної інтоксикації після застосування ресвератролу. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Хімія природних сполук; 2019 трав. 30-31; Тернопіль. Тернопіль;2019, с. 106-107.

КРАВЧУК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 091 Біологія.

Період навчання: з 01.09.2019 – 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Ефекти впливу збагаченої воднем води на біохімічні процеси обміну при метаболічному синдромі».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Корда М. М.

ЯЦУХ ЮЛІЯ СТЕПАНІВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.03.04 – патологічніа фізіологія.

Період навчання: 01.09.2017р. - 31.08.2021 р.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: “Біохімічні та морфологічні механізми впливу

ендотоксину грамнегативної мікрофлори ліпополісахариду на тканини

пародонту при хронічній алкогольній інтоксикації”.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Корда М.М.