На кафедрі медичної біохімії в аспірантурі навчаються: 

за очною (денною) формою навчання:

Пак Анастасія Іванівна

Мехно Наталія Ярославівна

Покотило Олег Олегович

за очною (вечірньою) формою навчання:

Петренко (Гопенко) Яна Юріївна

Яцух Юлія Степанівна

Гнатів Юрій Володимирович

Кравчук Юлія Сергіївна

за заочною формою навчання:

Лясковський Євген МиколайовичПАК АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА 

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 03.00.04 – біохімія

Період навчання:  01.09.2020- 31.08.2024

Форма навчання: очна (денна). 

Тема дисертаційної роботи: «Ендотеліальна дисфункція у осіб, що перехворіли на COVID-19»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Корда М.М.

КРАВЧУК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 091 Біологія.

Період навчання: з 01.09.2019 – 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Ефекти впливу збагаченої воднем води на біохімічні процеси обміну при метаболічному синдромі».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Корда М. М.

ЯЦУХ ЮЛІЯ СТЕПАНІВНА

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.03.04 – патологічніа фізіологія.

Період навчання: 01.09.2017р. - 31.08.2021 р.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: “Біохімічні та морфологічні механізми впливу

ендотоксину грамнегативної мікрофлори ліпополісахариду на тканини

пародонту при хронічній алкогольній інтоксикації”.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Корда М.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи: 

1. Fafula R.V., Meskalo O.I., Besedina A.S., Nakonechnyi Io.A., Vorobets D.Z., Vorobets Z.D. Kinetic properties of Na+,K+-ATPase of spermatozoa from fertile and infertile men under effect of calix[4]arene C-107 // Ukrainian Biochemical Journal. – 2019. – Vol. 91, N 3. – P. 56-64.

2. Fafula R.V., Meskalo O.I., Lychkovskyy E.I., Iefremova U.P., Onufrovych O.K., Maksymyuk H.V., Melnyk O.V., Nakonechnyi Io.A., Vorobets D.Z., Vorobets Z.D. Effect of hydrogen peroxide on Na+,K+-ATPase activity in spermatozoa of infertile men // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2017. – Vol. 8, N. 4. – Р. 521-526.

3. Meskalo О.I., Fafula R.V., Lychkovskyj E.I., Vorobets Z.D. Na+,K+-ATPase and Ca2+,Mg2+-ATPase activity in spermatozoa of infertile men with different forms of pathospermia // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, N 2. – С. 5-12.

4. Фафула Р.В., Мескало О.І., Личковський Е.І., Воробець З.Д. Ефекти гідроген пероксиду на основні кінетичні параметри гідролізу АТР уабаїнчутливою Na+,K+-АТР-азою сперматозоїдів інфертильних чоловіків // Біофізичний вісник. – 2017. – Т. 38, № 2. – С. 45-53.

5. Фафула Р.В., Мескало О.І., Личковський Е.І., Воробець З.Д. Ефекти гідроген пероксиду на основні кінетичні параметри гідролізу АТР Сa2+,Mg2+-ATP-азою сперматозоїдів інфертильних чоловіків // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2017. – № 4 (80). – С. 46-51.

6. Fafula R.V., Meskalo О.I., Lychkovskyy E.I., Vorobets Z.D. Kinetics of inhibitory effect of hydrogen peroxide on activity of plasma membrane transporting Cа2+,Mg2+-ATPase of sperm cells // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2018. – Т. 12, № 1. – С. 17-24.

7. Fafula R.V., Meskalo О.I., Lychkovskyy E.I., Vorobets Z.D. Hydrogen peroxide effect on the thapsigargin-sensitive Cа2+,Mg2+-ATPase activity of sperm cells // Еxperimental and Clinical Physiology and Biochemistry. – 2018. – № 1(81). – P. 33-38.

8. Fafula R.V., Meskalo О.I., Lychkovskyy E.I., Vorobets Z.D. The ATP-induced changes in [Ca2+]i in spermatozoa of infertile men with oligo- and asthenozoospermia // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2018. – Т. 12, № 3-4. – P. 47-54.

9.  Fafula R.V., Meskalo О.I., Vorobets Z.D. Role of mitochondria in progesterone-evoked intracellular calcium signals in ejaculated spermatozoa from infertile men // Еxperimental and Clinical Physiology and Biochemistry. – 2019. – № 1(85). – P. 5-9.

10.  Meskalo O.I., Fafula R.V., Vorobets Z.D. Characteristics of Ca2+, Mg2+-dependent ATP hydrolysis in sperm cells of infertile men // Studia Biologica, – 2020. – № 14(1).– P. 33–40.

11.  Meskalo О.I., Fafula R.V., Iefremova U.P., Nakonechnyi Io.A., Vorobets D.Z. Na, K-ATPase activity in sperm cells of infertile men // XVI International Congress of Medical Sciences (11-14 May, 2017), Sofia, Bulgaria. – Abstract Book. – P. 110.

12.   Fafula R., Meskalo O., Vorobets Z. Disturbance of activities of Ca2+-and Na+-ATP-dependent transport systems in spermatozoa of infertile men with different forms of patospermia // 8th Lviv-Lublin conference of experimental and clinical biochemistry (18-20 September 2017), Lublin, Poland. – P. 32.

13.  Мескало О.І., Фафула Р.В., Личковський Е.І., Мельник О.В., Воробець З.Д.  Дисфункція Сa2+,Mg2+-АТФаз сперматозоїдів неплідних чоловіків з різними формами патоспермій // Матеріали Х Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” (5-6 жовтня 2017 р.), м. Тернопіль. – С. 30-31.

14.  Fafula R.V., Meskalo О.I., Vorobets D.Z., Vorobets Z.D. Ca2+,Mg2+-ATPase activity in spermatozoa of infertile men // XVII International Congress of Medical Sciences (10-13 May 2018), Sofia, Bulgaria. – P. 77-78.

15.  Фафула Р.В., Мескало О.І., Воробець З.Д. Особливості гідролізу АТФ тапсигаргін-чутливою компонентою Са2+,Мg2+-АТФази сперматозоїдів неплідних чоловіків за умов H2O2-індукованого оксидати́вного стресу // Матеріали ХI Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” (4-5 жовтня 2018 р.), м. Тернопіль. – С. 38-39.

16.   Fafula R.V., Meskalo O.I., Vorobets Z.D. Alterations in Ca2+ signals and Ca2+-ATPases activities in spermatozoa in human subjects with different fertility potential // Матеріали XX-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю (27-30 травня 2019 р.), м. Київ. – Фізіологічний журнал. – 2019. – Т. 65, № 3 (додаток). – C. 14.

17.    Fafula R.V., Meskalo O.I., Vorobets Z.D. Ca2+-signals in response to ATP in sperm cells of infertile men with different forms of pathospermia // 6th Ukrainian congress for cell biology with international representation (18-21 June 2019), Yaremche, Ukraine. – Proceedings. – P. 22.

18.  Meskalo O.I., Fafula RV., Vorobets Z.D. Calix[4]arene C-107 effect on kinetic properties of Na++-АТРase of spermatozoa of men with different form of pathospermia // Матеріали XІI Українського біохімічного конгресу (30 вересня - 4 жовтня 2019 р.), м. Тернопіль. – Медична та клінічна хімія. – 2019. – Т. 21, N. 3 (80) (додаток). – С. 36-37.

19.  Meskalo O.I., Fafula R.V., Vorobets Z.D. Kinetics of Ca2+-transport by ATPases in spermatozoa of infertile men // Матеріали XVІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача (27–29 квітня 2020 р.), м. Львів. – Молодь і поступ біології.– С. 20 –21.


Мехно Наталія Ярославівна

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Форма навчання: очна  

Тема дисертаційної роботи: "Механізми ураження легень при експериментальному антифосфоліпідному синдромі."

Наукові керівники: доктор біологічних наук, доцент Яремчук О. З. 

Публікації за темою дисертаційної роботи:

http://orcid.org/0000-0002-6066-5165

Покотило Олег Олегович

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Форма навчання: очна  

Тема дисертаційної роботи: "Патогенетичне обгрунтування застосування збагаченої воднем  води при колоректальному раку (експериментальне дослідження)."

Наукові керівники: доктор медичних наук, професор Корда М.М.

http://orcid.org/0000-0002-6066-5165