Наукові публікації доцента Ярошенко Т.Я.


  1. О.В. Денефіль, Т. Я. Ярошенко. Розвиток оксидативного стресу в серці щурів різної статі у динаміці розвитку скелетної травми Медична та клінічна хімія. 2022. № 2. С. 100–104.

  2. М.С. Регеда, Б.М. Вервега, Ю.. Степась, Т. Я. Ярошенко. Активність процесів пероксидації ліпідів у серці щурів-самців, які зазнали кастрації. Медична та клінічна хімія. 2022. № 4. С. 69–74.

  3. Є. Б. Дмухальська, Т. Я. Ярошенко. Коригувальна дія пептиду на стан антиоксидантної системи в щурів, уражених раундапом і важкими металами Медична та клінічна хімія. 2022. № 2. С. 24–30.

  4. Н. М. Малевич, Т. Я. Ярошенко. Вплив гострої гіпоксичної гіпоксії на окисний і неокисний шляхи метаболізму l-аргініну в міокарді та аорті щурів у віковому аспекті. Медична та клінічна хімія. 2021. № 2. С. 41–47.

  5. Є. Б. Дмухальська, Т. Я. Ярошенко. Окиснювальна модифікація протеїнів у щурів різного віку за умов хронічного ураження важкими металами і гліфосатом. Медична та клінічна хімія. 2021. № 2. С. 92–97.

  6. О. В. Денефіль, Т. Я. Ярошенко, Ю. А. Свередюк, С. М. Чарнош. Оксидативні механізми розвитку адреналінового пошкодження міокарда у щурів різної статі. Медична та клінічна хімія. 2021. № 3. С. 63–67.

  7. Н. В. Гецько, Т. Я. Ярошенко. Особливості функціонального стану печінки у щурів різного віку за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату. Медична та клінічна хімія. 2021. № 3. С. 89–96.

  8. О. В. Денефіль, Т. Я. Ярошенко, М. І. Мединський, У. В. Котюк. Механізми розвитку адреналінового пошкодження міокарда у щурів з різною руховою активністю. Медична та клінічна хімія. 2021. № 4. С. 69–74.

  9. І. Я. Дзюбановський, А. М. Продан, С. Р. Підручна, Н. А. Мельник, Т. Я. Ярошенко. Зміни ліпідного профілю у тварин з модельованим метаболічним синдромом. Медична та клінічна хімія. 2021. № 4. С. 35–38.

  10. С. І. Яворська, Н. Є. Лісничук, Т. Я. Ярошенко, Б. Я. Ремінецький, І. М.Яворська-Скрабут. Динаміка змін біохімічних показників крові та структур кіркової речовини нирок білих щурів за умов токсичного ураження печінки. Медична та клінічна хімія. 2020. № 2. С. 66–71.

  11. О. В. Денефіль, Т. Я. Ярошенко. Значення м-холінорецепторів у змінах оксидативних процесів при розвитку адреналінового ушкодження міокарда у високо- та низькостійких до гострої гіпоксичної гіпоксії щурів. Медична та клінічна хімія. 2020. № 3. С. 71–76.

  12. M. D. Kukhtyn, Z. V. Malimon, T. Ya. Yaroshenko, O. S. Pokotylo. Зміна біохімічних і мікробіологічних показників замороженої риби за наявності залишкових кількостей антибактеріальних препаратів. Медична та клінічна хімія. 2019. № 3. С. 78–84.

  13. О. А. Зачепа, А. А. Гудима, Ю. І. Сушко, Т. Я. Ярошенко. Порушення біохімічного складу жовчі за умов поєднаної травми живота і грудної клітки в період ранніх проявів травматичної хвороби та його корекція тіотриазоліном. Медична та клінічна хімія. 2019. № 4. С. 74–82.

  14. Р. Я. Вівчар, Т. Я. Ярошенко. Кореляційні зв’язки рівнів інтерлейкінів та показників цитокінового, гуморального та клітинного імунітету у хворих на розсіяний склероз із різними типами перебігу. Медична та клінічна хімія. 2019. № 4. С. 89–96.

  15. В. В. Щерба, Т. Я. Ярошенко, І. А. Бандас, М. М. Корда. Зміни процесів енергозабезпечення нейтрофілів крові в щурів з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу. Медична та клінічна хімія. 2019. № 3. С. 28–36.

  16. Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я.. Окислювальні процеси у щурів різного віку за комбінованої дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів. Медична та клінічна хімія. 2019. № 2. С. 97–102.

  17. Щерба В.В., Ярошенко Т.Я., Кубант Р, Корда М.М. Зміни окиснювальної модифікаціі протеїнів у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу. Медична та клінічна хімія. 2018. № 4. С. 13-18.

  18. Корда М. М., Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. Вплив солей важких металів і гліфосату на ліпідний обмін. Медична та клінічна хімія. 2018. № 4. С. 70-75.

  19. Горальський Л.П., Дунаєвська О.Ф., Ярошенко Т.Я. Порівняльна анатомо-імуногістохімічна характеристика селезінки представників класів птахи та ссавці. Медична та клінічна хімія. 2018. № 4. С. 45-49.

  20. Nataliia H Kopchak, Oleh S Pokotylo, Mykola D Kukhtyn, Tetiana Ya Yaroshenko, Mariia I Kulitska, and Iryna A Bandas. Age and sex characteristics of thyroxine and triiodothyronine content in the blood of white rats with experimental alimentary obesity under the influence of iodine. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. 9 (5). С. 2392-2397.

  21. Корда М. М., Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я.. Вплив пептидів на стан імунної системи організму та вміст білкових фракцій крові щурів, уражених солями важких металів і раундапом. Медична та клінічна хімія. 2018. № 3. С. 70–75.

  22. Dumukhalska Ye.B., Yaroshenko T.Ya., Kuzmak I.P. Вплив цистеїл-гістидил-тирозил-гістидил-ізолейцину на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активних форм Оксигену в щурів різного віку за дії важких металів і гліфосату. Медична та клінічна хімія. 2018. № 2. С. 77–83.

  23. Marchyshyn S.М., Hudz N.A., Basaraba R.Iu., Yaroshenko T.Ya. Дослідження жирнокислотного складу деяких рослин родини айстрові (Аsteraceae). Медична та клінічна хімія. 2018, № 1. С. 43–50.

  24. Kukhtyn M., Horiuk Y., Yaroshenko T., Laiter-Moskaliuk S., Levytska V., Reshetnyk A. Effect of lactic acid microorganisms on the content of nitrates in tomato in the process of pickling. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. N 1. Р 68-75.

  25. Kukhtyn M., Horiuk Y., Yaroshenko T., Laiter-Moskaliuk S., Levytska V., Reshetnyk A. Monitoring the content of nitrates in vegetables and the influence of the pickling technology on the denitrification process. EUREKA: Life Sciences Food Science and Technology. 2018. № 1 P 3-10.

  26. Marushchak M.I., Kopanitsa O.M., Krynytska I.Ya., Yaroshenko T.Ya. Пероксидне окиснення білків стінки тонкої кишки, міокарда та печінки щурів при експериментальному застосуванні карагінану. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19. № 3 (72). С. 109–114.

  27. Підручна С.Р., Степанова Г.М., Ярошенко Т.Я. Активність ферментів антиоксидантного захисту у щурів різного віку в ранній та пізній період після моделювання полі травми. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 3 (72). С. 112–116.

  28. Бандас І.А., Куліцька М.І., Ярошенко Т.Я., Корда М.М. Наночастинки діоксиду кремнію посилюютьвикликаний свинцем оксидативний та нітрооксидативний стресс. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19. № 3 (72). С. 48–56.

  29. Ларичева О.М., Чеботар Л.Д., Ярошенко Т.Я. Особливості вільнорадикального окиснення в легенях щурів із плевритом за умов тривалого освітлення Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 3 (7). С. 29–34.

  30. Kukhtyn M.D., Horyuk Y.V., Yaroshenko T.Ya, Horyuk V.V., Vichko O.I., Pokotylo O.S. Biotype characterization of Staphylococcus aureus from milk and dairy products of private production in the western regions of Ukraine. Regulatory Mechanisms in Biosystems J. 2017. Vol. 124. N 8(2). P 384-386. doi: 10.15421/021759

  31. Masks of heart attack: a clinical case Zaremba E.H., Lapovets L.E., Fedechko M.Y., Zaremba-Fedchyshyn O.V., Onyshchuk Y.I., Martianova O. I., T.Ya Yaroshenko, Tsymbala O. P., Demianchuk N. R., Zaletskyy M.P., Kost A. S., Maksymyuk H.V., Lutsiv N.Z., Odnorih L. O. Британський медичний бюлетень British Medical Bulletin. J. 2017. Vol. 124. N 1(2). P 869-872.

  32. Shiyntum H.N., Dovban O.O., Yaroshenko T.Ya., Kovalchuk Y.P. Ushakova1 G.A. Corvitin restores metallothionein and glial fibrillary acidic protein levels in rat brain affected by pituitrin-izadrin. Український біохімічний журнал Ukr. Biochem. J. 2017. Vol. 89. N 3. P 36-45.

  33. Марчишин С.М., Шостак Л.Г., Наконечна С.С. Вміст сапонінів у кореневищах з коренями та листках первоцвіту весняного. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 2 (70). С. 25-29.

  34. Марущак М.І., Мялюк О.П., Гевко У.П., Габор Г.Г., Ярошенко Т.Я., Антонишин І.В. Аналіз потенціалу системи глутатіону у щурів з аліментарним ожирінням. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 2 (70). С. 60–65.

  35. Кузьмак І.П., Дмухальська Є.Б., Підручна С.Р., Ярошенко Т.Я., Криницька І.Я., Куліцька М.І. Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19. № 1 (70). С. 114–118.

  36. Honskyi Ya.I., Hnativ V.V., Pereviznyk B.O., Pidruchna S.R., Yaroshenko T.Ya., Kuzmak I.P. Роль гіпоксії та протонного механізму парієтальних клітин у виникненні стрес-індукованих та пептичних виразок. Медична та клінічна хімія. 2016. № 4. С. 100-104.

  37. Ярошенко Т.Я. Дослідження впливу інгібіторів синтази оксиду азоту на його синтез у тканинах щурів з токсичним ураженням печінки. Медична та клінічна хімія. 2016. № 4. С. 82-85.

  38. Криницька І.Я., Габор Г.Г., Кирилів М.В., Бекус І.Р., Ярошенко Т.Я. Показники клітинного імунітету в щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю. Медична та клінічна хімія. 2016. № 2. С. 71-75.

  39. Покотило О.С., Покотило О.О., Ярошенко Т.Я., Коваль М.І. Вплив риб’ячого жиру на використання [1-14с] пальмітинової кислоти в синтезі ліпідів у тканинах морських свинок з гіперхолестеринемією in vitro. Медична та клінічна хімія. 2016. № 1 (66) том 18. С. 66-69.

  40. Особливості організації самостійної роботи студентів на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, О.З.Яремчук, С.Р. Підручна, М.І. Куліцька, Г.Г.Шершун, О.І. Острівка, П.Г. Лихацький, І.П. Кузьмак, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Н.А. Василишин, Л.М. Палиця. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України з допомогою відеоконференц-зв'язку), (Тернопіль, 21-22 травня 2015 р. Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ. 2015. 608 с.

  41. Дмухальська Є.Б., Ярошенко Т.Я., Кузьмак І.П., Яремчук О.З., Пачашинський Т.А. Динаміка змін рівня ліпідів крові щурів за умов поєнаної дії солей важких металів та фосфороогганічних сполук. Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2015. С. 45.

  42. Марчишин С.М., Ярошенко Т.Я., Мілян І.І., Наконечна С.С. Вивчення гострої токсичності та фармакологічної активності сухого екстракту трави вероніки лікарської. Медична та клінічна хімія. 2015. № 4 (65) том 17. С. 96-100.

  43. Pokotylo О.S., Kuhtyn M.D., Pokotylo О.A., Yaroshenko T.Ya., Koval M.I. Lipogenesis in adipose tissue of laboratory animals after loading cholesterol. Медична хімія. 2015. №1. С. 31-36.

  44. Tokarskyy O.S., Yaroshenko T.Ya., Kuzmak I.P. Influence of low temperature storafe and salinity on fatty acidprofile and inactivation by simulated gastric juice of human pathogenic bacterium Vibrio vulnificus . Медична хімія. 2014. № 4. С. 31-

  45. Покотило О.С., Кухтин М.Д., Коваль М.І., Ярошенко Т.Я. Ліпогенез і холестерологенез у головному мозку лабораторних тварин після навантаження холестеролом. Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія. Тернопіль. 2014. № 4(61). С. 217-221.

  46. Юзва Ю.М., Покотило О.С., Ярошенко Т.Я. Вміст омега-3 жирних кислот в молоці та молочних продуктах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. Медична хімія. 2014. № 3. С. 130.

  47. Ярошенко Т.Я. Авторське право № 57734. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Біологічна хімія». Свідоцтво видане державною службою інтелектуальної власності від 22.12.2014 року.

  48. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Ярошенко Т.Я. Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу. Медична хімія. 2014. 16, № 3. С. 73-76.

  49. Korda M., Yavorska S., Yaroshenko T., Ostrivka O., Pidruchna S., Suslova N., Kuz’mak I. The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction – nanomedical approach. Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. 2010. 23, N 2. P. 221-227.

  50. Корда М.М., Яворська С.І., Ярошенко Т.Я., Суслова Н.О. Механізми впливу лептину на біодоступність оксиду азоту в ендотеліальних клітинах судин. Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. Український біохімічний журнал. 2010. 82, № 4 (додаток 2). С. 21.

  51. Патогенетичне обгрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі. Підручна С.Р., Корда М.М., Кулянда О.О., Кулянда І.С., Копитчак І.Р., Острівка О.І., Шершун Г.Г., Кузьмак І.П., Суслова Н.О., Ярошенко Т.Я., Саюк Н.П. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2010. №1. С. 116-119.

  52. Доказова медицина як науковий напрямок. Гонський Я.І., Корда М.М., Підручна С.Р., Покотило О.С., Острівка О.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Яворська С.І., Суслова Н.О., Ярошенко Т.Я., Папарига Н.В., Кузьмак І.П., Каліновська Л.С., Марущак М.І., Мудра А.Є., Криницька І.Я., Лазарчук О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 76-79.

  53. Основні напрямки впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі біохімії. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Підручна С.Р., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С., Гонський Я.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Кузьмак І.П., Криницька І.Я., Марущак М.І. Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. С. 92-93.

  54. Доказова медицина як науковий напрямок. Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра,І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук. Медична освіта. 2009. № 3. С. 27-28.

  55. Спосіб превентивної профілактики експериментального гепатиту Патент № 1857 Україна, МПК (2008) А61Р1\16. Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. - заявл. 12.11.2007; опубл. 11.02.2008 р. Бюлетень №3.

  56. Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Самборська С.М., Корда І.В. Вплив лептину на уворення NO, O2 – і ONOO- в ендотеліальних клітинах. Мед. xім. 2009. 11, № 3. С. 13-17.

  57. Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Самборська С.М., Корда І.В. Вплив лептину на експресію NO-синтази в ендотеліальних клітинах. Мед. xім. 2009. 11, № 1. С. 135-138.

  58. Korda M., Pokotylo O., Yaroshenko T., Yavorska S., Ostrivka O. Effect of β-blockers on aging endothelium. Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. 2008. 21, N 2. P. 281-284.

  59. Коваль М.І., Покотило О.С., Ярошенко Т.Я. Вміст цитолітичних ферментів у плазмі крові білих щурів при парацетамоловому гепатиті та їх корекція в експерименті. Медична хімія. 2008. Т. 10, № 4. С. 77-81

  60. Корда М.М., Ярошенко Т.Я. Ефект поєднаного застосування інгібітора індуцибельної NO-синтази 1400W і субстрату синтази оксиду азоту L-аргініну на гепатотоксичність алілового спирту. Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2008. - С. 122.

  61. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С., Кузьмак І.П. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії. Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2008. - С. 139.

  62. Ярошенко Т.Я., Корда М.М. Корекція викликаного аліловим спиртом ураження печінки за допомогою поєднаного застосування інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту 1400W і субстрату синтази оксиду азоту L-аргініну. Мед. xім. 2007. 9, № 4. С. 24 -27.

  63. Ястремська С.О., Покотило О.С., Острівка О.І. Бачення нового підручника з біохімії у світлі концепції розвитку медичної освіти. Матер. Всеукраїнської наук. – практ. конференц. – Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів. Тернопіль 24-25 листопада 2006 р. С. 93-98.

  64. Ярошенко Т.Я. Процеси вільнорадикального окислення за умов токсичного ураження печінки аліловим спиртом. Матеріали XLIХ підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» (2 червня 2006 року). Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. С. 176 -178.

  65. Ярошенко Т.Я. Вплив донаторів оксиду азоту на перебіг токсичного ураження печінки аліловим спиртом у білих щурів. Біологія тварин. 2006. T. 8, № 2. C. 210-214

  66. Ярошенко Т.Я. Ефект поєднаного застосування інгібітора індуцибельної NO-синтази N-(3-Aмінометил)бензил)ацетамідину і субстрату синтази оксиду азоту L-аргініну на гепатотоксичність алілового спирту Медична хімія. 2006. № 3 (8). С. 130 - 133.

  67. Ярошенко Т.Я. Роль порушень системи оксиду азоту в механізмі токсичного ураження печінки аліловим спиртом. Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: „Біологія”. 2006. № 1 (28). С. 107 - 110.

  68. Ярошенко Т.Я. Позитивний ефект субстрату NO-синтази L-аргініну на гепатотоксичність алілового спирту. Медична хімія. 2006. Т. 8, № 4. С. 133.

  69. Ярошенко Т.Я. Вплив інгібіторів синтази оксиду азоту на стан окиснювальної модифікація білків при некротичному ураженні печінки. Материалы 78-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Теоретические и практические аспекты современной медицины» - Сімферополь, 2006. С. 96.

  70. Ярошенко Т.Я. Вплив інгібіторів оксиду азоту на процеси ліпопероксидації за умов токсичного гепатиту. 10-й міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (11 – 13 травня 2006 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 202.

  71. Yaroshenko T., Korda M. Role of nitric oxide in chemically induced hepatotoxicity. Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. 2006. 19, N 3. P. 143-146.

  72. Корда М.М., Ярошенко Т.Я. Роль оксиду азоту в патогенезі ураження печінки ксенобіотиками. Мед. xім. 2005. 7, № 3. С. 74 - 80.

  73. Ярошенко Т., Омеляш В., Лошній В., Переслицький М. Вплив інгібітора синтази оксиду азоту на гепатотоксичність алілового спирту. 8-й міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених, приурочений до 150 –ліття від дня народження І.Я. Горбачевського (10 – 12 травня 2004 року). Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. С. 155.

  74. Корда М.М., Ярошенко Т.Я. Вплив інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту N-(3-(Aмінометил)бензил)ацетамідину на гепатотоксичність алілового спирту. Мед. хім. 2004. 6, № 3. С. 114 -116.