Яцух Юлія Степанівна

У 2014 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю “Стоматологія”.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 14.03.04 – патологічніа фізіологія.

Період навчання: 01.09.2017р. - 31.08.2021 р.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: “Біохімічні та морфологічні механізми впливу ендотоксину грамнегативної мікрофлори ліпополісахариду на тканини пародонту при хронічній алкогольній інтоксикації”.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Корда М.М.