Публікації Мехно Наталії Ярославівни

  1. N. Ya. Mehno, O. Z. Yaremchuk. Antiphospholipid syndrome and pulmonary involvement. Bulletin of Medical and Biological Research. 2021; 4(10); 125-134 .

  2. Яремчук О. З., Посохова К. А., Брик А. Р., Куліцька М. І., Кузьмак І. П., Мехно Н. Я. Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні L-аргініну. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 3 (72). С. 63–70.

  3. Ковальчук А. О., Долик Н. Я. Ефективність застосування комбінованих регенеративних засобів на етапах раннього хірургічного лікування хворих з опіковою травмою. Шпитальна хірургія. 2014. № 3. С .62-63.

  4. Долик Наталія, Брик Анастасія, Яремчук Ольга, Драган Наталія, Фролов Максим.Роль прооксиданто-антиоксидантної системи в патогенезі ураження нирок при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Збірник матеріалів, XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 25 - 27 квітня 2016 р., С. 267.

  5. Долик Наталія. Вплив препарату рекомбінантної супероксиддисмутази на стан прооксидантно-антиоксидантної системи у нирках щурів при гострому панкреатиті // Збірник матеріалів, XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених,Тернопіль, 27 - 29 квітня 2015 р., С. 284.

  6. Долик Наталія, Фролов Максим, Куліковський Богдан. Вплив аміногуанідину на показники прооксидантно- антиоксидантної системи печінки при гострому панкреатиті // Збірник матеріалів, XVІІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р., С. 205.

  7. Долик Наталія, Душенко Валентина, Поврозник Ольга, Вагнер Ірина.Роль активних форм кисню в патогенезі експериментального гострого панкреатиту // Збірник матеріалів, XVІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль,22 - 24 квітня 2013 р., С. 236.