Пак Анастасія Іванівна

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю «Лікувальна справа».

Посада – аспірант

З вересня 2020 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі медичної біохімії.

Кандидатська дисертація на тему: «Ендотеліальна дисфункція у осіб, що перехворіли на COVID-19» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – проф. М. М. Корда).