Вас вітає кафедра медичної біохімії !

Колектив кафедри (зліва направо): д-р мед. н. С.Р. Підручна, доц. Т.Я. Ярошенко, асист. І.В. Бірченко, ст. лаб. Н.Є. Настрога, ст. лаб. Л.С. Каліновська, проф. О.З. Яремчук, доц. О.І. Острівка, ст. викл. Г.Г. Шершун, проф. П.Г. Лихацький, доц. М.І. Куліцька, проф. М.М. Корда, доц. І.П. Кузьмак, доц. А.Є. Мудра, ст. викл. І.А. Бандас, асист. О.А. Скобеєва, асист. Н.Я. Летняк, доц. Н.А. Василишин, асист. О.С. Токарський (2021 рік)

Штат кафедри: 3 професори, 8 доцентів, 2 старший викладачі, 5 асистентів, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Біологічна та біоорганічна хімія”;

 • “Біологічна хімія рухової активності”;

 • “Біологічна хімія”;

 • “Молекулярна біологія з медичною генетикою”;

 • “Біоорганічна хімія”.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • фармацевтичного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • “Медицина” (ІІ курс);

 • “Фізична терапія, ерготерапія” (ІІ курс);

 • “Стоматологія” (ІІ курс);

 • “Фармація” (ІІІ курс);

 • “Сестринська справа” (І, ІV курс)

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.