Вас вітає кафедра медичної біохімії !

Співробітники кафедри медичної біохімії

Зліва направо: доц. Яремчук О. З., асист. Палиця Л. М., доц. Куліцька М.І, доц. Лихацький П. Г., д-р мед. н. Підручна С. Р., ст. лаб. Каліновська Л. С., ст. викл. Шершун Г. Г., проф. Корда М. М., доц. Острівка О. І., доц. Мудра А. Є., доц. Кузьмак І. П., асист. Летняк Н. Я., доц. Василишин Н. А., асист. Бандас І. А, доц. Ярошенко Т. Я.

Штат кафедри: 1 професор, 9 доцентів, 1 старший викладач, 7 асистентів, 2 старших лаборанти

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Біологічна та біоорганічна хімія”
 • “Біологічна хімія рухової активності”
 • “Біологічна хімія”
 • “Молекулярна біологія”
 • “Біоорганічна хімія”

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету
 • стоматологічного факультету
 • фармацевтичного факультету
 • факультету іноземних студентів
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • “Медицина” (ІІ курс)
 • “Фізична терапія, ерготерапія” (ІІ курс)
 • “Стоматологія” (ІІ курс)
 • “Фармація” (ІІІ курс)
 • “Сестринська справа” (І, ІV курс)

за формою навчання:

 • очна
 • заочна
 • дистанційна