Вас вітає  кафедра медичної біохімії !

Колектив кафедри (зліва направо): доц. Палиця Л. М., доц. І.А. Бандас, ст. лаб. Л.С. Каліновська,   проф. П.Г. Лихацький,  доц. Т.Я. Ярошенко,  проф. О.З. Яремчук, проф. М.М. Корда, доц. М.І. Куліцька, доц. І.П. Кузьмак, доц. А.Є. Мудра,  ст. викл. Г.Г. Шершун,  д.-р мед. н. С.Р. Підручна, доц. Н.А. Василишин, доц. О.І. Острівка,  ст..лаб. Н.Є. Настрога,  (2023рік)


Штат кафедри: 3 професори, 8 доцентів, 2 старший викладачі,  5 асистентів, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: