Вас вітає кафедра медичної біохімії !

Колектив кафедри (зліва направо): доц. О.З. Яремчук, асист. Л.М. Палиця, доц. М.І. Куліцька, доц. П.Г. Лихацький, д-р мед. н. С.Р. Підручна, ст. лаб. Л.С. Каліновська, ст. викл. Г.Г. Шершун, проф. М.М. Корда, доц. О.І. Острівка, доц. А.Є. Мудра, доц. І.П. Кузьмак, асист. Н.Я. Летняк, доц. Н.А. Василишин, асист. І.А. Бандас, доц. Т.Я. Ярошенко (2016 рік)

Штат кафедри: 1 професор, 9 доцентів, 1 старший викладач, 7 асистентів, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Біологічна та біоорганічна хімія”;
 • “Біологічна хімія рухової активності”;
 • “Біологічна хімія”;
 • “Молекулярна біологія”;
 • “Біоорганічна хімія”.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;
 • стоматологічного факультету;
 • фармацевтичного факультету;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • “Медицина” (ІІ курс);
 • “Фізична терапія, ерготерапія” (ІІ курс);
 • “Стоматологія” (ІІ курс);
 • “Фармація” (ІІІ курс);
 • “Сестринська справа” (І, ІV курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.