Головна

Вас вітає кафедра медичної біохімії !

Ще з часів Арістотеля ті, хто вивчали біологію прагнули встановити кореляцію між структурою і функцією. Ці спроби продовжуються: з’ясування взаємозв’язку функції і молекулярної структури і є головною задачею біохімії

А. Уайт та інш.

Біологічна хімія, або біохімія (від грец. Bioc – «життя») - це наука, яка вивчає хімічний склад, структуру, перетворення речовин і енергії, які відбуваються в організмі. Для медицини біохімія стала головною фундаментальною науковою дисципліною, що на молекулярному рівні пояснює всі біологічні процеси в нормі й при захворюваннях. Вона лежить в основі сучасної діагностики, встановлення прогнозу перебігу захворювання та лікування хворих.Жоден клініцист у своїй практичній діяльності не обходиться без біохімічних обстежень хворих.

Студентам - біохімія не тільки допомагає зрозуміти молекулярні основи і механізми фізіологічних та патологічних процесів, але і сприяє формуванню клінічного мислення, виробленню наукового світогляду, демонструючи на конкретних прикладах, що в основі біологічних процесів здорового і хворого організмів лежать зміни молекулярних структур або хімічних чи енергетичних перетворень.

Штат кафедри: 2 професори, 8 доцентів, 1 старший викладач, 3 асистенти, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Біологічна та біоорганічна хімія”

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (ІІ курс);
 • "стоматологія" (ІІ курс);
 • "фармація" (ІІІ курс);
 • "сестринська справа" (І, ІV курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.