Наукові публікації аспіранта Яцух Ю. С.

  • Яцух Ю.С., Корда М.М. Метаболічні процеси в сполучній тканині пародонтиту щурів з ліпополісахаридним пародонтитом на фоні хронічної алкогольної інтоксикації // Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції « Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 2020. - С. 74 - 75.