Колектив‎ > ‎

Наукові публікації проф. Підручної С.Р.

Наукові публікації проф. Підручної С.Р.

1.     Особливості життєдіяльності організму в умовах тяжкої травми / А. А. Гудима, Т. Я. Секела, С. Р. Підручна, О. Я. Зятковська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 13 червня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 115.

2.     С.Р. Підручна, Н. А. Василишин, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда  Коригувальний вплив ксенодермопластики на показники ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі //Медична хімія, Т. 13, № 1 - Тернопіль – 2011. – С.  58-62.

3.     Кузьмак І.П., Кліш І.М., Корда М.М., Острівка О.І., Яворська С.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з аманіта-фалоїдиновим токсикозом //Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів конференції  – Тернопіль – 9 червня 2011 року. - С.141.

4.     Яремчук О.З., Посохова К.А., Корда М.М., Острівка О.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Яворська С.І., Кузьмак І.П., Саюк Н.П., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 9 червня 2011 року. - С.162.

5.     Посохова К.А., Яремчук О.З., Коваль М.І., Підручна С.Р., Острівка О.І., Шершун Г.Г., Бронецька Н.І.. Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті. - Медична хімія, Т. 13, № 4 - Тернопіль – 2011. – С.  222

6.     І.М.Кліщ, І.Я.Криницька, М.І.Марущак, Г.Г.Габор, О.Я.Зятковська, М.М.Корда, О.І.Острівка, С.І.Яворська, С.Р.Підручна, А.Є Мудра, І.П.Кузьмак, О.З.Яремчук. Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики //Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кретидно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівня акредитації» - Тернопіль – 12-13 травня 2011 року. – С. 255.

7.     Кулянда О.О. Динаміка ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі / О.О. Кулянда, С.Р. Підручна, І.С.Кулянда, У.М. Захарчук, О.І.Острівка // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія – № 2. – 2010. – С. 54–58.

8.     Підручна С.Р. Патогенетична роль ксенодермопластики в корекції порушень процесів ліпопероксидації і активності антиоксидантних ферментів на тлі комбінованої травми /С.Р.Підручна, І.Р., О.О. Кулянда // Експериментальна і клінічна медицина. –2010. – № 4 (49). – С. 35–192.

9.     Патент. Спосіб моделювання цитотоксичної дії термічно ушкодженої біологічної тканини/ Хорош В.Я., Підручна С.Р. // Заявлено № u 2011 00052 від 04.01.2011 р.

10. Патент. Спосіб визначення рівня токсемії при полі травмі в експерименті / С.Р. Підручна, А.А. Гудима, В.Я.Хорош, М.І. Куліцька // Заявлено № u 2011 07915 від 23.06.2011 р.

11. Корда М.М. Динаміка показників гуморальної ланки імунітету на тлі комбінованої травми / М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак // Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду 13-17 вересня 2010 року, м. Одеса. – 2010. – С. 106.

12. Підручна С. Р. Патогенетичне обґрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі / С.Р. Підручна, М.М. Корда, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 1 (12). С. 117-119.

13. Корда М.М. особливості перекисного окиснення ліпідів та активності антиоксидантних ферментів на тлі комбінованої травми / М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.О. Кулянда, У.М. Захарчук // Медична хімія. – 2010. – Т. 12.- № 2(43). – С. 77-81.

14. Підручна С.Р. Коригувальний вплив ксенодермопластики на показники ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі / С.Р. Підручна, Н.А. Василишин, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда // Медична хімія. – 2011. – Т. 13.- № 1(46). – С. 58-62.

15. С.Р. Підручна Зміни показників неспецифічної резистентності організму при тяжкій і комбінованій травмі/ С.Р. Підручна, У.М. Захарчук, О.О. Кулянда // Медична хімія. – 2012. – Т. 14.- № 3(52). – С. 56-59. 

16. Підручна С.Р. Морфофункціональний стан легеневої і серцевої тканини при моно- та політравмі / С.Р. Підручна // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. - № 4 (61). – с.39-43.

17. Підручна С.Р. Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при  тяжкій і комбінованій травмі / С.Р. Підручна, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2013. - № 4. – с. 59-62.

18. Підручна С.Р. Вплив субстрату ліофілізованої ксеношкіри на морфологічні зміни міокарду в умовах тяжкої скелетної та комбінованої травми / С.Р. Підручна С.Р. // Літопис травматології та ортопедії. – 2014. - № 1-2 (29-30). - с.108-115.

19. Бабінець Л.С. Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині / Л. С. Бабінець, У. М. Захарчук, С. Р. Підручна // Сімейна медицина. – 2014. - № 1 (51). – с. 70-73.

20. П’ятницький Ю.С. Метаболічні зміни у печінці при комбінованій травмі / Ю.С. П’ятницький, С.Р. Підручна, М.І. Куліцька // Шпитальна хірургія. – 2014. - № 2(66) – с. 23-25.

21. П’ятницький Ю.С. Вплив кріоксенодерми на показники перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи за умов алергічного дерматматиту / Ю.С. П’ятницький, С.Р. Підручна, Л.О. Кравчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 2(60). – 117-120.

22. Підручна С.Р. Цитокіновий профіль за умов політравми / С.Р. Підручна // Медична хімія. – 2014. - № 3 (60). – с.104-107.

23. Підручна С.Р. Морфологічні зміни нирок за умов тяжкої та комбінованої травми у ранній пост травматичний період до та після корекції подрібненим субстратом ліофілізованої ксеношкіри / С.Р. Підручна // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 4. – с. 123-126.

24. Zakharchuk U.M. The effect of the presense of diabetes mellitus on clinical course of chronic pancreatitis by M-ANNHEIM scoring system / U.M. Zakharchuk, L.S. Babinets, S.R. Pidruchna // Sanatate publica economie si management in medicina. 2014 - № 5 (56). – Р. 162-165.

25. Підручна С. Р. Рівень активності каталази і відновленого глутатіону на тлі тяжкої та комбінованої травми / С.Р. Підручна, Л.О. Кравчук «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології»: Тези матеріалів науково-практичної конференції, 9-10 жовтня 2014 р. – Тернопіль: // Медична хімія. – 2014. - № 3. с. 131. /

26. Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, А. Є. Мудра, П. Г. Лихацький, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Л. М. Палиця, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г. Г. Шершун // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — Ч.1. — С. 240.

27. Сучасні підходи до практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, П. Г. Лихацький, О. З. Яремчук, М. І. Куліцька, Л. М. Палиця // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, 15-16 травня 2014 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — Ч.1. — С. 240-241.

28. Вплив ліофілізованих ксеноімплантатів на активність лужної фосфатази у тварин з комбінованою травмою / С. Р. Підручна, О. І. Острівка, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 18 червня 2013 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2013. — С. 172.

      29. Спектрофотометричне визначення 4,4-метиленбісфенолу. Василишин Н. А., Підручна С.Р., Кубант Р.М. Вопросы химии и хим. технологии. – 2006.- № 2. – С. 8-10.

 

 

 

Comments