Шершун Галина Григорівна

                                                                                               Освіта
У 1966 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут. 
Наукова діяльність
Перший аспірант кафедри біохімії. У 1970 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаимосвязь витамина В1 с микроелементами Mn и Zn при избыточном его поступлении» (науковий керівник – проф. З.Ж.Гуде). З 1970 р. працює асистентом, з 1992 р. – старшим викладачем кафедри медичної біохімії.
Опубліковано понад 80 робіт наукового та навчально-методичного характеру, співавтор посібників «Тлумачний словник біохімічних термінів» та «Біологічна хімія. Лабораторний практикум».
                                                                                                  Наукові інтереси  
Взаємозв’язок обміну вітамінів і мікроелементів;  корекція біохімічних процесів в організмі при дії біогенних і антропогенних токсикантів. 
Comments