Наукові публікації доцента Лихацького П.Г.

Наукові публікації доцента Лихацького П.Г.

  1.    Antioxidant properties of the extract from apricot leaves in the toxic myocardial / L.S. Fira, A.L., Shtroblia, P.G. Lyhatskiy [et al.] // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 99.

2. Burmas N. I. Enzyme markers activity and bile formation function of liver in cases of  tuberculostatics and hexavalent chromium compounds affection in rats / NBurmasLFira, P. Lyhackyy // International Journal of Medicine and Medical Research / – 2016. – Volume 2, Issue 1. – P. 32–38.  

3.    Fira L. S. Researching of the hepatoprotective properties of Apricot leaves dry extract / L. S.  Fira, A.L. Stroblya, P. G. Lyhatsky // 3-rd Inernational Conferense and Workshop “Plant – the sourse of research material”, 16 - 18 october, Lublin. – 2013. P. 104.

4.           Lyhatskiy P.G. Age-related changes in the protection systems of rats organism after the intoxication by sodium nitrite / P.G. Lyhatskiy, L.S. Fira,  I.I. Medvid // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 99.

5.   Medvid I.I. Investigation of the hypoglycemic action of the black mulberry leaves tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira, P.G. Lyhatskiy // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 108.

6.   Studying of the hypoglycemic action of the black mulberry leaves tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira, P.G. Lyhatskiy [et al.] // International Interdisciplinary Scientific Conference “Biologically active substances and materials: fundamental and applied problems, May 27 – June 1. – Novy Svet, AR Crimea, Ukraine. – 2013. – P.310.

7. Активність біоенергетичних процесів в органах щурів після ураження їх тетрахлорметаном і карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – №2(21). – С. 29–31.

8.   Активність маркерних ферментів міокарду у щурів за умов ураження токсичними дозами адреналіну/ К.О.Алексевич, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький, О.Б.Рицик //Вісник проблем біології і медицини-2014-Вип.3,Том3(112).-с.65-69.

9.  Активність окиснювальних процесів за умов одночасного отруєння щурів сполук шестивалентного хрому, ізоніазиду та рифампіцину / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : біологія. – 2013. – Т.15, № 1 (54). – С.91–95.

10.   Біологічно активні речовини конюшини лучної як джерела нових лікарських засобів // Мед.хімія. – 2006. - № 4. – С. 121-124.

11.Вивчення антиоксидантних та імуностимулюючих властивостей екстракту з конюшини лучної за дії солей кадмію, кобальту та рентгенпроменів в експерименті. // Здобутки клін. і експеримент. медицини. – 2009. – № 1. – С. 58-61.

12.  Вивчення антиоксидантної активності густого екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної. Інформаційний лист / Пида В.П., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. // Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». – 2011.- № 202.

13.  Вивчення антиоксидантної активності густого екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної Інформаційний лист № 202. – 2011. – 3 с.

14. Вивчення вмісту аскорбінової кислоти в деяких видах лікарських рослин. // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних  добавок. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Тернопіль). – Укрмедкнига. – 2004. – С. 131-133.

15. Вивчення вмісту біофлавоноїдів у деяких видах лікарських рослин // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан і проблеми еспериментальної та клінічної біохімії (11-12 листопада, м. Тернопіль) // Медична хімія. – 2004.– №3. – С. 176.

16. Вивчення впливу препарату ентеросгель на структурні компоненти нирки при тривалому введенні і його ефективності за експериментальної ниркової недостатності. // Український журнал нефрології та діалізу. – 2009. – № 2. – С. 41-46.

17. Вивчення гепатозахисних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі медикаментозного гепатиту / В.П.Пида, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Матеріали 5-ї   науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». – 27-28 вересня 2013 року. – Тернопіль – 2013. – С. 377-378.

18.  Вивчення гепатопротекторної та антиоксидантної властивостей густого екстракту з листяшовковиці чорної. Інформацій лист //І.І. Медівдь, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький // Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». – 2011. – Вип. 28. – С. 163-165.

19. Вивчення глікоглікемічної дії 40 % настойки з листяшовковиці в умовах алоксановогодіабету у щурів / Медвідь І. І., Фіра Л. С.// Здобутки клін.і експерим. медицини. – 2011. - № 2. – С. 85-88.

20.  Вивчення елементного складу надземної частини конюшини лучної // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 4. – С. 58–60.

21. Вивчення жовчегінної активності густого екстракту з листя хріну звичайного в умовах парацетамолового гепатиту //  Мат. IV науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» - Тернопіль, 2011. – С. 169.

22.  Вивчення хімічного складу надземної частини хрону звичайного / Фарм. часопис. – 2009. - № 1(9). – С. 10 – 12.

23. Використання екстракту з надземної частини хріну звичайного за умов парацетамолового гепатиту / Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. //Медична хімія. – 2011. – Т.13. - № 1. – С. 39-43.

24.   Використання конюшини лугової як перпективного лікарського засобу // Медична хімія. – 2005. – № 2. – С. 108-110.

25. Вікові аспекти біохімічної оцінки ступеня інтоксикації за умов нітритного отруєння / Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Інформ. лист. – 2015. - № 128. – 4 с.

26.  Вікові особливості перебігу вільнорадикальних процесів у щурів, отруєних нітритом натрію. / Бюллетень ХІ чтений им. В.В. Подвысоцкого. – 24-25 мая 2012 года. – Одесса 2012. – С.81.

27.Вплив нітриту натрію на розвиток вільнорадикальних процесів в організмі щурів різних вікових груп / П.Г.Лихацький, Л.С.Фіра // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю»Бабенківські читання», 24-25 жовтня, Івано-Франківськ.- 2013. – С.47.

28. Вплив селен-цинк-ліпідної субстанції із  Chlorella vulgaris Biej.  На оксидативний та енергетичний статус щурів / Г.Б.Вінярська, П. Г. Лихацький, О. І. Боднар, Л. С. Фіра, В. В. Грубінко // Медична та клінічна хімія. – 2015. - № 4. – С. 10 – 17.

29.            Вплив сруктурних порушень нейтрофілів крові на їх фагоцитарну активність /Матераіли IV Міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених (11-13 травня 2000 р.) Тернопіль: Укрмедкнига , 2000. – С. 364.

30. Вплив сухого екстракту з листя абрикоса на гематологічні та імунологічні показники морських свинок / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів: Мат. конф.- Тернопіль, 2013. – С.403.

31.Встановлення гепатопротекторних властивостей екстракту з чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної на моделі  тетрахлорметанового гепатиту / В.П. Пида, Л.С. Фіра, П.Г Лихацький. // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2012». – 19-21 листопада 2012 року. – Полтава – 2012. – Т.7, С. 221.

32. Динаміка активності антиоксидантної системи після застосування мексидолу в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Наукові записки. Біологія. - 2014. - №4 (61). - С. 128 - 132.

33. Динаміка процесів ліпопероксидації та стан клітинних мембран за умов адреналінової кардіопатії/ К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький, О.І. Грималюк //Актуальные проблемы транспортной медицины.- 2014. - №1(35)-С.75-79.

34. Дослідження антиоксидантних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса на моделі адреналінової кардіопатії / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Фарм. часопис. – 2012. – № 4(24). – С. 139-141

35.  Дослідження вітамінного складу та вмісту флавоноїдів у надземній частині конюшини лучної // Медична хімія. – 2006. - № 4. – С. 121-124

36. Дослідження вмісту флавоноїдів у лікарській рослинній сировині // Матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів” (6-7 квітня 2006 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С.43.

37.  Дослідження гострої токсичності настойки з листя чорної шовковиці. / Медвідь І. І., Фіра Л. С. // Український біофармацевтичний журнал. – 2011. - № 3 (14). – С. 24-27.

38. Дослідження жовчогінної функції печінки за умов парацетамолового гепатиту / Е.М.Вашкеба, Фіра Л.С., Лихацький П.Г. та ін. // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 3. – С. 532-534.

39.  Дослідження знешкоджувальної функцій печінки за умов парацетамолового її ураження та корекції екстрактом з хріну звичайного / Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Лозовий В.П.//  Здобутки клін.і експеримент. медицини. – 2011. – Т.15. - № 2. – С. 28-30.

40.   Дослідження метаболічних порушень у печінці щурів в умовах ураження туберкулостатиками та сполуками шестивалентного хрому / Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Укр.біофарм. журнал. – 2013. - №5(28). – С.83-86.

41.Дослідження показників тканинного дихання в умовах ураження щурів карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» (24-25 жовтня 2013). – Івано-Франківськ, 2013. – С. 18.

42. Дослідження ступеня ураження гепатоцитів щурів в умовах одночасного впливу карбофосу та тетрахлорметану / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука); 17 червня 2015. – Тернопіль, 2015. – С. 187.

43.Дослідження фармакологічних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса звичайного. /Штробля А. Л., Фіра Л. С., Кисліченко В. С., Пузак О. А., Упир Л.В. // Здобутки клін.і експерим. медицини. – 2011. - № 1. – С. 110-112.

44. Дослідження хімічного складу чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної протягом різних періодів заготівлі / Христина Беднарчук, Віктор Пида, Петро Лихацький, Ірина Герасимець // Матеріали XVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (28-30 квітня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 250.

45.  Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Руснак Н. І.// Актуальні проблеми транспортної медицини : навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2013. – №4 (34). – С. 132–136.

46.  Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном /Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. – 2014. – №5 (2). – С. 125–130.

47.  З’ясування імуномодуляторних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі хронічного комбінованого гепатиту у щурів /В.П.Пида, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». – 30-31 жовтня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – С. 91.

48. Застосування антиоксидантів та ентеросорбентів за умов ураження щурів солями кадмію, кобальту та рентгенпроменями // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія. – 2006. - №3-4. – С. 126-131

49.  Застосування антиоксидантів та ентеросорбентів за умов хімічно-радіаційного ураження тварин // Медична хімія. – 2007. –  № 4. – С. 59-64.

50. Застосування ентеросгелю за умов комбінованого ураження щурів карбофосом та тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» (29-30 жовтня 2015 р.) – Івано-Франківськ. 2015. – С. 20.

51.  Застосування сорбексу за умов одночасного ураження тварин ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому / Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра // Укр. біофармацевт. журнал. – 2013. - № 2 (25). – С. 88- 92.

52. Зміни показників вуглеводного обміну у тварин після ураження карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції (21 травня 2014). – Тернопіль, 2014. – С. 103–104.

53. Изучение гепатозащитных свойств сухого екстракта из листьев абрикоса обыкновенного на модели поражения печени тетрахлорметаном / А.Л. Штробля, Л.С. Фира, П.Г. Лихацький, В.П. Пыда и др. // Вестник российской академии медицинских наук – 2013. – №3. – С. 68-72.

54. Использование мексидола в условиях токсическогопоражения крыс тетрахлорметаном и карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фира, П. Г. Лихацкий // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд, 2015. – №3 (84). – С. 82–87.

55.    Исследование антиоксидантных свойств тиотриазолина в условиях одновременного поражения животных изониазидом, рифампицином и соединениями шестивалентного хрома / Н.И. Бурмас, Л.С. Фира, П.Г. Лихацкий, И.И. Герасимец [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2014. – № 5. – С. 44–50.

56.    Метаболічні порушення в організмі щурів за умов Rg-хімічного токсикозу // Екологія та ноосферологія. – 2006. - № 4. – С. 97-100.

57.  Метаболічні порушення в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Герасимець, В.П. Пида, Н.І. Руснак // Укр. біофарм. журн. – 2013. - №4(27). – С. 98-103.

58. Метаболічні процеси в печінці тварин, уражених нітритом натрію та терахлорметаном на тлі низькодозового ренгенопромінення /Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Український біохімічний журнал. – 2010. – № 4. – Том. 82. – С. 184-185.

59.    Механізми розвитку рентгено-хімічного ураження у щурів та корекція порушень за допомогою фітозасобів. // Патологія. – 2008. – № 3. – Том 5. – С. 57.

60.   Мікроелементний склад деяких рослин Тернопільської області // Матер. VI Національного з’їзду фармацевтів України “Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України” (28-30 вересня 2005 р. м. Харків) / Ред. кол.: В.П. Черних та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. –  С. 789-790.

61.   Модульно-рейтингова технологія викладання хімічних дисциплін на фармацевтичному факультеті. Тези доповідей 2-ої Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні технології вищої освіти». – 25-27 вересня. – Одесса. – 2003. – С. 84.

62.  Окиснювальні процеси в організмі тварин за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. Василишин Н.А. // Вісник Вінницького національного медичного університету – 2011. - Т.15, № 1. – С.1–3.

63.    Організація навчання у Карловому університеті // Медична освіта. - № 1.- С. 55-57.

64.    Організація самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів із дисциплін хімічного циклу // Науково-методична конференція «Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця». – Тернопіль: Укрмедкнига,  2004. – С. 11-14.

65.  Особливості викладання фармакогнозії для студентів-технологів парфумерно-косметичних-засобів // Медична освіта. – 2008. - № 1. – С. 52-53.

66.     Оцінка стану імунної системи та ступеня ендогенної інтоксикації організму тварин в умов рентген-хімічного токсикозу // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія БІОЛОГІЯ. – Випуск 19, 2006. – С. 32-34.

67.   Пат. 6247. U. Україна, МПК А 61К 36/72  А 61 Р 1/16  Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Пида В.П., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Медвідь І.І. – 2011. – Бюл. № 16. від 25.08.2011.

68.   Пат. 62471 U. Україна, МПК А 61 К 36/72, А 61 P1/16. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Пида В. П., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Вашкеба Е. М., Медвідь І. І.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u201102439 ; заявл. 01.03.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.

69.  Пат. 76327 U. Україна, МПК А 61К 36/00  Спосіб корекції медикаментозних  уражень печінки / Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. – 2012. – Бюл. № 5. від 12.03.2012.

70. Пат. 76327 Україна, МПК А61К31/00. Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді / А.Л. Штробля, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький – № 2012 09103; заявлено 24.07.2012; опубл. 25.12.2012. – Бюл. № 24. – 4 с.

71. Перебіг процесів вільнорадикального окисиснення та стан антиоксидантної системи щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації // Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Василишин Н.А. // Здобутки клін. і  експериментальної медицини –  № 2. – 2010. – С. 59-62.

72.   Перебіг процесів вільнорадикального окиснення у щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації / П.Г.Лихацький, Л.С.Фіра, Л.М.Іванець // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». – 30-31 жовтня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – С. 84.

73. Підбір мінімально діючої дози сухого екстракту з листя абрикоса звичайного на моделі тетрахлорметанового ураження печінки / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Фарм. часопис. – 2012. - №3(23) – С. 132-135.

74. Підбір умовнотерапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту /               І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, П.Г. Лихацький // Фармацевтичний часопис. – № 4(24). – 2012. – С. 152-154.

75. Показатели эндогенной интокикации и иммунной системы организма животных в условиях рентгено-химического токсикоза // Материалы научно-практической конференции молодых ученых. – Пущино, 2006. – С. 289.

76. Показники антиоксидантної системи щурів різних вікових груп при ураженні нітритом натрію. / Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 17 квітня 2012 року. – Тернопіль, 2012. – С. 191.

77. Порівняльна характеристика вмісту вітаміну С в різних органах конюшини лугової (Trifolium pratense L.) // Матеріали ІХ Міжнар. мед. конгресу студентів і молодих учених (Тернопіль, 21–22 квітня 2005 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 220.

78.       Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Медвідь [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. – Харків. – № 5-6 (22-23). – 2012. – С. 20-25.

79.  Проникність плазматичних мембран гепатоцитів  та еритроцитів в динаміці  ураження щурів карбофосом / Л. А. Бойко,  Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, Н. А. Василишин // Вісник проблем біології і медицини. -  2014. - Вип. 2, том 3 (109). -  С. 285-287.

80.Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому / Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П.Г., Медвідь І.І. // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. - Т.15 , № 1. – С. 27–29.

81.  Розвиток ендогенної інтоксикації в організмі щурів, уражених карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький //Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – №1 (30). – С. 9–14.

82. Сборник тестовых заданий для подготовки иностранных студентов к лицензионному тестовому экзамену „КРОК-1. Фармация” / Составители: Соколова Л.В., Шанайда М.И., Михалкив М.В., Лихацкий П.Г., Вронская Л.В., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б., Денефиль О.В., Хара М.Р., Творко М.С., Рега Н.И., Корда М.М., Ястремская С.А., Керничная И.З., Демид А.Є., Иванец Л.Н. – Тернополь: Укрмедкнига, 2007.  – 369  с.

83.  Стан імунної системи організму тварин за комплексної дії солей кобальту та кадмію на тлі низькодозованого RG-опромінення // Тези ІІ-ї Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (21-24 березня 2006 р., м. Львів). – Львів, 2006. – С. 201

84.   Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Бурмас Н.І., Кернична І.З. // Мед.хім. – №  11. – С. 74-77.

85. Стан плазматичних мембран кардіоцитів щурів за умов адреналінового ушкодження міокарду при застосуванні екстракту з листя абрикоса звичайного / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький, Е.М.Вашкеба   // Укр. біофарм. журнал. – 2012. - № 5-6(22-23).- C. 26 – 29.

86.  Створення сучасного підручника – запорука успіху в підготовці майбутнього фахівця // Проблема створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів” (24-25 листопада 2006 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2006. – С.  99-102.

87.   Тестовий контроль у підготовці майбутніх провізорів // Медична освіта. – 2003. – №__.– С. 23-26.

88.  Фармакогнозія – практично-орієнтована дисципліна для студентів-провізорів // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 133-134

89.  Фітохімічні дослідження кори та листків Salix caprea L.// Фарм.часопис. – 2009. – № 2. – С. 19-23.

90.Чехія: погляд на систему освіти. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2006. – 100 с.

91.   Якісне та кількісне визначення біологічно активних речовин екстракту абрикоса, що виявляє антиоксидантну активність / В.С. Кисличенко, Л.С. Фіра, Л.В. Ленчик, П.Г. Лихацький, А.Л. Штробля // К.: Укрмедпатентінформ, 2013. – №145 –2013. – 8 с. (інформаційний лист).

 

Comments