Наукові публікації

Наукові публікації аспіранта Бандас І.А.

 1.  Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю / І. А. Бандас, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. — 2016. — Т. 18, № 2 (67). — С. 17–21.

 

2. Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині, токсичність / І. А. Бандас, І. Я. Криницька, М. І. Куліцька, М. М. Корда // Медична та клінічна хімія. — 2015. — Т. 17, № 3 (64). — С. 123–129.

 

3. Бандас І. А. Дослідження механізмів токсичних ефектів наноструктурного діоксиду кремнію – важливе завдання біохімії і токсикології  / І. А. Бандас, М. М. Корда / Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІ наук.-практ. конф., 30‑31 жовтня 2014 р.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2014. — № 2(21). — С. 220.

 

4.Бандас І. А. Взаємодія наночастинок оксиду кремнію з традиційними контамінантами – потенційний синергізм токсичних ефектів / І. А. Бандас, М. М. Корда / Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології: Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 жовтня 2014 р.: Медична хімія. — 2014. — Т. 16, № 3 (60). — С. 123.

 

5.Бандас Ірина. Наночастинки оксиду кремнію посилюють гепатотоксичні властивості свинцю / Ірина Бандас // XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р.: матеріали конгресу. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2016. — С. 262.

 

6.Морфометрична характеристика печінки піддослідних щурів за умов нітритної інтоксикації / П. І. Липка, М. І. Куліцька, І. Я. Криницька, І. А. Бандас / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумк. наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р.: зб. матеріалів конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. - С. 122.

 

7. Молекули середньої маси як маркери ендогенної інтоксикації в динаміці комбінованого впливу токсикантів на організм щурів / М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, І. Я. Криницька, І. А. Бандас // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VІІІ наук.-практ. конф., 1‑2 жовтня 2015 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2014. — С. 44-45.

Comments