Наукові публікації доцента Кузьмак І.П.

Наукові публікації доцента Кузьмак І.П.

1.  Кваша В.І. Кузьмак І.П. Зміни гематологічних параметрів і продуктивних якостей домашніх тварин під впливом абіотично-трофічних факторів в умовах агроценозів західного Поділля Теропільщини. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта “2004”. Том 56. Біологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 84 с.

2.   Кузьмак І. П. Вміст білка і показники амінотрансфераз у щурів, отруєних блідою поганкою / І. П. Кузьмак, І. Я. Криницька // Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології : науково-практична конференція, 12–13 листопада 2007 р. : матеріали конф.  // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 90.

3.    Кузьмак І.П., Криницька І.Я., Бекус І.Р., Чорна М.І. Вміст середніх молекул у крові щурів, отруєних блідою поганкою// Збірник матеріалів, ХІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 31 березня – 2 квітня 2008.

4.     Кузьмак І. Показники ендогенної інтоксикації у крові щурів, отруєних блідою поганкою / І. Кузьмак, І. Криницька // ХІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня–2 квітня 2008 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2008. – С. 178.

5.   С.І. Яворська, І.П. Кузьмак. Зміна функціонального стану нирок та циркулюючих імунних комплексів при експериментальному токсичному гепатиті // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. Тернопіль,  2008 р. -  С. 133.

6.  Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С, Кузьмак І.П. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії // Медична освіта. – 2008.- №3 - С. 49.

7.     Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С, Кузьмак І.П, Криницька І.Я., Марущак М. І. Досвід та перспективи впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України” . Тернопіль, 2008  – С. 54-56.

8. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С, Кузьмак І.П. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково- практичної конференції. Тернопіль,  2008 р. -  С. 139.

9.       Бекус І.Р., Чорна М.В., Острівка О.І., Кузьмак І.П. Ліпідний статус печінки при інтоксикації алкоголем на тлі тривалого введення солей важких металів. //ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 27-29 квітня 2009 р..- Тернопіль. - Укрмедкнига. – С.  236.

10.    К.А. Посохова, О.З. Яремчук, А.С. Вольська, І.П. Кузьмак. Роль системи L-аргінін-оксид азоту в ураженні печінки при гострому панкреатиті // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 4 червня 2009 року, Тернопіль, С. 138.

11. Основні напрямки впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі біохімії / М.М. Корда, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, Т.Я. Ярошенко, С.І. Яворська, О.С. Покотило, Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак,  І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 92-93.

12.  Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра, І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я: матер. Всеукраїнської наук. – практ. конференц. – Тернопіль – 28–29 травня 2009 р. – С. 76-79.

13. Доказова медицина як науковий напрямок / Я.І. Гонський, М.М. Корда, С.Р. Підручна, О.С. Покотило, О.І. Острівка, Н.П. Саюк, Г.Г. Шершун, С.І. Яворська,Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.В. Папарига, І.П. Кузьмак, Л.С. Каліновська, М.І. Марущак, А.Є. Мудра, І.Я. Криницька, О.В. Лазарчук // Медична освіта. - 2009. - № 3. - С. 27-28.

14.   Кузьмак І. П. Стан білкового обміну у статевонезрілих щурів за умов токсичного ураження блідою поганкою в експерименті / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 4. – С. 43–47.

15.   Кузьмак І. П. Стан окиснювальної модифікації білка у крові щурів, отруєних блідою поганкою / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : 3-тя науково-практична конференція, 1–2 жовтня 2009 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. – С. 121.

16.     Korda M., Yavorska S., Yaroshenko T., Ostrivka O., Pidruchna S., Suslova N., Kuzmak I. The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction – nanomedical approach  // Ann. Univers. Mariae Curie-Sklodowska. – 2010. – 23, N 2. – P. 221-227.

17. С.Р. Підручна, М.М. Корда, О.О. Кулянда, І.С. Кулянда, І.Р. Копитчак, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак, Н.О. Суслова, Т.Я. Ярошенко, Н.П. Саюк // Патогенетичне обгрунтування ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі / Здобутки клінічної і експериментальної медицини,  № 1 – Тернопіль – 2010. – С.117-119.

18.     Корда М.М., Яворська С.І., Суслова Н.О., Острівка О.І., Підручна С.Р., Ярошенко Т.Я., Мудра А.Є., Гонський Я.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Кузьмак І.П., Криницька І.Я., Марущак М.І. - Результати впровадження кредитно-модульної системи (ECТS) навчання на  кафедрі медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи. – Тернопіль. – 20-21 травня 2010 р. – Медична освіта – С. 58-59.

19.           Кузьмак И. П. Возрастные особенности состояния протеиназо-ингибиторной системы у крыс под влиянием токсинов бледной поганки // Мечниковские чтения – 2010, Профилактическая медицина – 2010 : 83-я конференция студенческого научного общества, 27 апреля 2010 г. : материалы конф. / под ред. А. В. Шаброва, В. Г. Маймулова, С. В. Костюкевича. – СПб. : СпбГМА им. И. И. Мечникова, 2010. – С. 34–35.

20.   Динаміка показників гуморальної ланки імунітету на тлі комбінованої травми / М.М.Корда, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, Г.Г. Шершун, І.П. Кузьмак // Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. -  Український біохімічний журнал. – 2010. – 82, № 4 (додаток 2). – С. 106-107.

21.   Кузьмак І. П. Стан плазматичних мембран та вміст молекул середньої маси у статевозрілих щурів при аманіта-фалоїдиновій інтоксикації / І. П. Кузьмак, М. М. Корда, І. М. Кліщ, Я. І. Гонський, С. Р. Підручна // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 червня 2010 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – С. 148–149.

22.           Кузьмак І. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з аманіта-фалоїдиновим токсикозом / І. Кузьмак, М. Паров’як // ХV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 13–15 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2011. – С. 269.

23.           Кузьмак І. П. Зміна показників протеїназо-інгібіторної системи у щурів різних вікових періодів за умов гострого токсичного ураження блідою поганкою / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 3 (48). – С. 116–120.

24.           Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики / І.М. Кліщ, І.Я. Криницька, М.І. Марущак, Г.Г. Габор, О.Я. Зятковська, М.М. Корда, О.І. Острівка, С.І. Яворська, С.Р. Підручна, А.Є. Мудра, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах україни ІІІ-IV рівнів акредитації: Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції, 12-13 травня 2011 року – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 255-256.

25.           Яремчук О.З. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експриментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О.З. Яремчук, К.А. Посохова, М.М. Корда, Я.І. Гонський, О.І. Острівка, С.Р. Підручна, А.Є. Мудра, С.І. Яворська, І. П. Кузьмак, Н.П. Саюк, Н.Я. Матвіїв, Л.М. Палиця // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 9 червня 2011 року, Тернопіль. – 2011. – С. 162.

26.    Кузьмак І.П. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з аманіта-фалоїдиновим токсикозом / Кузьмак І.П., Кліщ І.М., Корда М.М., Гонський Я.І., Яворська С.І., Острівка О.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 9 червня 2011 року, Тернопіль. – 2011. – С. 141.

27.    Кузьмак І. П. Особливості білкового складу плазми крові у статевозрілих щурів при ураженні токсинами блідої поганки / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ, Л. М. Рубіна, Н. П. Саюк, Л. М. Палиця, Н. Я. Матвіїв // Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції : науково-практична конференція, 3–4 листопада 2011 р. : матеріали конф. // Мед. хімія. – 2011. – Т. 13, № 4 (49). – С. 228.

28.           Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації: Всеукр. навч.-наук. конф., присвячена 55-річчюТернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, 26-27 квітня 2012 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 164.

29.           Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій // М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, Я. І. Гонський, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Медична освіта. — 2012. — № 1. — С. 151–154.

30.           Кузьмак И. П. Возрастные особенности содержания молекул средней массы у крыс, отравленных токсинами бледной поганки / И. П. Кузьмак // Актуальные проблемы биохимии и биотехнологии : сборник трудов ІІ Международной интернет-конференции, 1518 ноября 2011 г. / ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Сервис виртуальных конференций Pax Grid, Казанский университет. Казань, 2012. – С. 252–253.

31.           Пат. 67849 Україна, МПК A 61В 10/00, A 61K 31/695, G 09В 23/28. Спосіб моделювання процесу взаємодії токсинів блідої поганки з клітинами крові / Дем’яненко В. В., Кузьмак І. П., Кліщ І. М., Корда М. М., Хорош В. Я.; заявник і патентовласник ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – № u 2011 08952 ; заявл. 18.07.11 ; опубл. 12.03.12, Бюл. № 5.

32.           Кузьмак І. П. Особливості білкового складу крові при аманіта-фалоїдиновому отруєнні / І. П. Кузьмак // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2012. – № 2. – С. 44–49.

33.           Кузьмак І. П. Вікові особливості азотового обміну у щурів за умов отруєння токсинами блідої поганки / І. П. Кузьмак // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т. 7, № 4. – С. 97–105.

34.           Кузьмак І. П. Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки / І. П. Кузьмак, І. М. Кліщ, О. З. Яремчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Біологія. – 2012. – Вип. 33. – С. 154–157.

35.           Кузьмак І. П. Динаміка показників цитолізу у щурів за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки у віковому аспекті / І. П. Кузьмак // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 1, Т. 2 (99). – С. 121–124.

36.           Кузьмак И. П. Динамика изменений некоторых биохимических показателей белкового обмена у крыс при отравлении токсинами бледной поганки в возрастном аспекте / И. П. Кузьмак // Молодежь, наука, медицина : 59-я межвузовская научная конференция молодых ученых, 24 апреля 2013 г. : материалы конф. / Тверская госсударственная медицинская академия. – Тверь, 2013. – С. 131–132.

37.           Кузьмак И. П. Возрастные особенности состояния плазматических мембран и содержание молекул средней массы у крыс под влиянием токсинов бледной поганки  / И. П. Кузьмак // Материалы I Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы науки XXI века» (41-й конференции молодых учёных и 65-й студенческой научной конференции Смоленской государственной медицинской академии, 25 апреля 2013 года. Вестник Смоленской государственной медицинской академии 2013, спецвыпуск.Смоленск, 2013. – С. 157–158.

38.           Підручна С.Р. Вплив ліофілізованих ксеноплантантів на активність лужної фосфатази у тварин з комбінованою травмою. / Підручна С.Р., Острівка О.І., Кузьмак І.П., Куліцька М.І. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів науково-практичної конференції  – Тернопіль –18 червня 2013 року. - С.172.

39.           Забезпечення якісної освіти лікарів та провізорів на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, Я.І. Гонський, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, А.Є. Мудра, П.Г. Лихацький, О.З.Яремчук, М.І. Куліцька, І.П. Кузьмак, Л.М. Палиця, Н.П. Саюк, Л. М. Рубіна, Г.Г.Шершун // Матеріали міжнародної навчально-наукової конференції «Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України»,  15-16 травня 2014 року. – Частина 1. – Тернопіль, 2014. – С. 240.

40.           Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманітафалоїдиновим отруєнням / І.П. Кузьмак, О.І. Острівка, Т.Я. Ярошенко, Н.А. Василишин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології», 9-10 жовтня 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – № 3. – С. 129.

41.           O. S. Tokarskyy / Influence of low temperature storafe and salinity on fatty acidprofile and inactivation by simulated gastric juice of human pathogenic bacterium Vibrio vulnificus / O.S. Tokarskyy, T.Ya. Yaroshenko, I. P. Kuzmak  // Медична хімія. – 2014. - № 4. – С. 31-36.

42.           Динаміка змін рівня ліпідів крові щурів за умов поєнаної дії солей важких металів та фосфорооганічних сполук / Є.Б. Дмухальська,  Т.Я. Ярошенко, І.П. Кузьмак, О.З. Яремчук, Т.А.  Пачашинський // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. - Тернопіль, 2015. - С.

43.           Особливості організації самостійної роботи студентів на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, О.З. Яремчук, С.Р. Підручна, М.І. Куліцька, Г.Г.Шершун, О.І. Острівка, П.Г. Лихацький, І.П. Кузьмак, Т.Я. Ярошенко, А.Є. Мудра, Н.А. Василишин, Л.М. Палиця // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України з допомогою відеоконференц-зв'язку), (Тернопіль, 21-22 травня 2015 р./ Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 608 с.

Comments