Лихацький Петро Григорович

                                                                                                                                                                     Освіта
У 2002 році закінчив хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вчитель «хімії та біології». 
Наукова діяльність
 З 2002 по 2014 роки по теперішній час працює у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». За час роботи в університеті працював старшим лаборантом,  асистентом, доцентом кафедри біохімії. У 2007 році під керівництвом професора Фіри Людмили Степанівни захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.         З липня 2014 року по теперішній час працює начальником навчального відділу та доцентом кафедри медичної біохімії. З лютого 2010 року працює над виконанням докторської дисертаційної роботи на тему: «Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів різного віку за умов поєднаного впливу тютюнового диму та нітритів і шляхи їх корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Є автором і співавтором близько 85 навчально-методичних та наукових публікацій та співавтором 1 монографії. За останні 5 років отримано 4 патенти на корисну модель та є автором 3 інформаційних листів.                  
 Наукові інтереси  
Дослідження порушень метаболізму в організмі тварин за умов ураження печінки та міокарду хімічними, фізичними та біологічними токсикантами  та шляхи корекції виявлених порушень антиоксидантними, протизапальними, гепато- та кардіопротекторними властивостями та фармакокорекція токсичних уражень печінки та кардіопатій ішемічного генезу. 
Comments