Куліцька Марія

                                                                                                                                                                   Освіта
У 1999 році закінчила хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Біологія і хімія». 
Наукова діяльність
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у щурів за дії важких металів і нітриту натрію та корекція порушень» (науковий керівник – проф. Я. І. Гонський). З 2011 року працює на кафедрi медичної біохімії. 
Є автором і співавтором понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, 6 патентів на корисну модель, навчального посібника.
 Наукові інтереси  
Дослідження патогенезу хімічного ураження печінки; розробка нових способів корекції порушень, викликаних хімічними чинниками, в основі яких лежить застосування металокомплексів та ентеросорбентів; розробка експериментальних моделей гострого й хронічного гепатиту, панкреатиту, холестазу в щурів й морських свинок; дослідження біохімічних механізмів токсичності наночастинок різної природи в біологічних системах.
Comments