Корда Михайло Михайлович

Освіта

У 1982 році із золотою медаллю закінчив Розвадівську середню школу. Цього ж року вступив до Тернопільського державного медичного інституту (нині університет) на спеціальність «Лікувальна справа». У виші був старостою групи, учасником наукових студентських гуртків з фізики, біохімії, хірургії. Закінчивши навчання в 1988 році, отримав диплом з відзнакою і кваліфікацію лікаря-лікувальника.

Наукова діяльність

У 1988 р. вступив у аспірантуру при кафедрі біохімії. Захистивши кандидатську дисертацію у 1991 р., працював асистентом, а з 1998 р. – доцентом кафедри. У 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Порушення окислювальних процесів і захисних систем організму за гострого хімічного ураження печінки та шляхи їх корекції» (науковий керівник – проф. Я.І.Гонський). З 2001 р. - професор кафедри медичної хімії. У 2002 р. був обраний на посаду завідувача кафедри медичної хімії. З лютого 2003 по березень 2004 рік працював науковим співробітником у біохімічній лабораторії кафедри хімії і біохімії Університету Огайо (США). З вересня 2004 р. по вересень 2007 р. працював на посаді запрошеного професора кафедри хімії і біохімії Університету Огайо. З 2007 р. по 2014 р. продовжував працювати на посаді завідувача кафедри медичної біохімії. В 2015 році новообраний ректор ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського.

Автор та співавтор близько 300 наукових публікацій, навчально-методичних посібників, національного підручника, 2 монографій, 13 патентів, підготував 1 доктора і 5-х кандидатів наук, під його керівництвом виконуються ще 7 дисертацій.

Неодноразово брав участь у міжнародних конференціях як запрошений доповідач, зокрема, в США, Японії, Кореї, Німеччині, Польщі. За його ініціативою проводяться всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені сучасним проблемам медичної біохімії.

Член редакційних колегій низки закордонних і вітчизняних наукових журналів, зокрема, відповідальний редактор журналів «Social, Health and Communication Studies Journal» та «International Journal of Medicine and Medical Research», заступник головного редактора науково-практичного журналу «Медична освіта», науковий консультант журналу «Фармацевтичний часопис» та інших.

Наукові інтереси 

Біохімія вільних радикалів; гепатотоксикологія; роль оксиду азоту в патології серцево-судинної системи; ендотеліальні механізми дисфункції при ожирінні, гіпертонії та атеросклерозі; нанотоксикологія, застосування наноматеріалів у медицині і фармації.

Comments