Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

Перспективними напрямками наукової роботи кафедри медичної біохімії є: дослідження біохімічних механізмів токсичності наночастинок різної природи в біологічних системах; дослідження ролі оксидативного та нітрооксидативного стресів у механізмах ураження печінки ксенобіотиками; вивчення ролі оксиду азоту в розвитку захворювань серцево-судинної системи; дослідження механізмів ендотеліальної дисфункції при ожирінні, гіпертонії і атеросклерозі; вивчення молекулярних аспектів регуляції метаболізму сірковмісних амінокислот глюкокортикоїдами. Ці перспективи дозволить втілити відкриття при кафедрі біохімічної лабораторії та лабораторії клітинних культур, приміщення якої відремонтоване і частково оснащене новітнім обладнанням, що дозволить проводити біохімічні дослідження на найсучаснішому рівні. 

Працівники кафедри виконують науково-дослідну роботу в рамках комплексних науково-дослідних робіт кафедри медичної біохімії і загальної гігієни та екології на тему: «Дослідження механізмів впливу деяких токсикантів на білково-ліпідний обмін та антиоксидантно-імунний статус у експериментальних тварин і корекція викликаних порушень» (№ державної реєстрації 0109U001311, 2009-2011), «Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних і біогенних токсикантів в біологічних системах» (№ державної реєстрації 0112U000542, 2012-2015), «Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу» (2016-2019).