Студенський науковий гурток

З 1957 року на кафедрі медичної біохімії діє студентський науковий гурток. Куратори: доцент Н.П. Саюк (1957-2006), асистент Т.Я. Ярошенко (2006-2010), асистент О.З. Яремчук (з 2010 року) , асистент Т.Я. Ярошенко (з 2014р.).

Серед активних гуртківців слід відзначити кращих студентів, які після закінчення навчання продовжили займатись науковою роботою, здобули ступінь кандидата медичних наук: Валіхновський Р., Галицький В., Сміян С., Ковальчук М., Соснієнко С., Кубант Р., Матолінець О., Загрійчук О., Осадчук Д., Панічев В.

Щорічно на кафедрі проводяться наукові студентські симпозіуми. Темами таких симпозіумів були «Біохімічні регуляторні системи організму», «Біохімія в умовах створення інтеграційного європейського простору», «Україні – здорове покоління», «Проблема СНІДу в Україні», тощо. 

Студентські наукові роботи подавалися на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Члени гуртка активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та з’їздах. Результати наукових досліджень студентів щорічно оприлюднюються на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль). 

Викладачі кафедри медичної біохімії готують кращих студентів для участі у міжвузівських біохімічних олімпіадах. Студенти Загрійчук О.П. (1998), Нечай О.В. (2000), Лихацька Т.В. (2000), Соснієнко С. Ю. (2002), Черненко А.П. (2004), Євтушок Б.А. (2005) зайняли призові місця та були нагороджені дипломами, грамотами.

Відповідно до прогами „Студентська наука і профорієнтаційне навчання” на кафедрі медичної біохімії створено умови успішним студентам для занять наукою і додаткового удосконалення у вивченні біохімії.

Comments