Підручники та посібники

   
Гонський Я.І. і співавт. Біохімія людини. - 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.-736 с.


 
   


Гонський Я.І. і співавт. Біологічна хімія. Лабораторний практикум.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.-286 с.   


Корда М.М.   і співавт. Біологічна хімія. Лабораторний практикум  - Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 216 с.


Comments