Головна‎ > ‎

Монографії, патенти

Монографії
1. Гонський Я. І., Максимчук Т. П., Калинський М. І. Біохімія людини – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 
2. Ю.І. Кундієв, М.М. Корда, М.О. Кашуба, О.В. Демецька. Токсикологія аерозолів: монографія. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 256 с.
Патенти
 1.Пат. 86467. Україна, МПК (2013.01) A61B 17/00. Спосіб корекції балансу цитокінів при політравмі в експерименті / Корда М.М.,  Кулянда О.,О., Кулянда І.С., Коптюх В.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2013 09854 – заявл. 08.08.2013; Опубліковано 25.12.2013, Бюл. № 24, 2013 р.  

2. Пат. 84094. Україна, МПК (2013.01) A 61K 31/00, A 61P 1/00. Спосіб лікування експериментального пародонтиту / Корда М.М., Щерба В.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – №  u 2013 04414 – заявл. 08.04.2013 р. Опубліковано 10.10.2013, Бюл. № 19, 2013 р.

3. Пат. 67849 Україна, МПК A 61В 10/00, A 61K 31/695, G 09В 23/28. Спосіб моделювання процесу взаємодії токсинів блідої поганки з клітинами крові / Дем’яненко В. В., Кузьмак І. П., Кліщ І. М., Корда М. М., Хорош В. Я.; заявник і патентовласник ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – № u 2011 08952; заявл. 18.07.11; опубл. 12.03.12, Бюл. № 5.

4. Пат. 62894 Україна, МПК (2011) G 09 B 23/28. Спосіб моделювання цитотоксичної дії термічно ушкодженої біологічної тканини / Хорош В. Я., Підручна С. Р. ; заявник та патентовласник Терн. держ. мед. ун–т. – № U201100052; заявл. 04.01.2011 ; опубл.26.09.2911, Бюл. № 18. – 4 c.

5. Пат. 66280, Україна, МПК (2011) G09 B 23/28. Cпосіб визначення рівня токсемії при політравмі в експерименті / Підручна С. Р., Гудима А. А., Хорош В. Я., Куліцька М. І. ; заявник та патентовласник Терн. держ. мед. ун–т. – № U201107915 ; заявл. 23.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24. – 3 c.

 6. Патент на корисну модель 67949 Україна, МПК G 09 B 23/28, G 01 N 33/48. Cпосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого гепатиту / М. І. Куліцька, І. Я. Демків, Ю. В. Сорока, І. О. Сорока, Н. Є. Лісничук; заявник та патентовласник Терн. держ. мед. ун-т. – № u 2011 09857; заявл. 08.08.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5.

7. Патент на корисну модель 70161 Україна, МПК G 09 B 23/28, A 61 K 31/28, А 61 К 33/24, А 61 Р 39/06. Cпосіб детоксикації організму при отруєнні етанолом та солями важких металів / І. Я. Демків, Н. Є. Лісничук, М. І. Куліцька; заявник та патентовласник Терн. держ. мед. ун-т. – № u 2011 14225; заявл. 01.12.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.

8. Пат. 91775 U. Україна, МПК А 61 К 35/00. Лікарський засіб кардіопротекторної дії / Кисліченко В.С., Бурда Н.Є., Волошина А.А., Журавель І.О., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. ; заявник і патентовласник Кисліченко В.С., Бурда Н.Є., Волошина А.А., Журавель І.О., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. – № u 201402423; заявл. 11.03.2014; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. – 6 с.

9. Пат. 76327 U. Україна, МПК А61К31/00. Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді / А.Л. Штробля, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький; заявник і патентовласник; А.Л. Штробля, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький – № u 2012 09103; заявлено 24.07.2012; опубл. 25.12.2012. – Бюл. № 24. – 4 с.

10. Пат. 51182. UA, МПК A 61K 31/155, A 61K 35/72, A 61K 37/64, G 09В 23/28. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого панкреатиту. Яремчук О.З, Посохова К. А., Олещук О. М., Чернухіна О. О., Лісничук Н. Є. - Заявл. 14.12.2009 р. Опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13, 2010 р.

Comments