Бандас Ірина

                                                                                                                                                                 Освіта

У 2010 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».   З грудня 2014 р. по 2017 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі медичної біохімії. 

Наукова     діяльність

Виконує кандидатську дисертацію на тему «Оцінка інтегрального ризику при одночасному надходженні в організм наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю» (науковий керівник – проф. Корда М.М.). З грудня 2017 року – асистент кафедри медичної біохімії. Є автором і співавтором 16 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, 3 патентів на корисну модель.

Наукові інтереси

Дослідження біохімічних механізмів токсичності наночастинок різної природи в біологічних системах.

 

Comments