Ярошенко Тетяна

                                                                                                                                                        Освіта
У 2001 р. закінчила хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Біологія та хімія». 
                                                                                                                    
                                                                                                                         Наукова діяльність

З 2001 по 2006 р. працювала лаборантом кафедри біології, у 2006 р. переведена асистентом на кафедру медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики. З 2015 року на посаді доцента кафедри медичної біохімії.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками”  за спеціальнітю 03.00.04-  біохімія та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук. Науковий керівник – д.мед.н., професор М.М. Корда.

 Є автором та співавтором 43 наукових та навчально-методичних.

                                                                                                                              Наукові інтереси 
 Вплив інгібіторів та активаторів оксиду азоту на гепатотоксичність ксенобіотиків.
Comments