Головна
Вітаємо Вас на сайті кафедри медичної біохімії 
Тернопільського державного медичного університету

 
Ще з часів Арістотеля ті, хто вивчали біологію прагнули встановити кореляцію між структурою і функцією. Ці спроби продовжуються: з’ясування взаємозв’язку функції і молекулярної  структури і є головною задачею біохімії А. Уайт та інш.
                                                                                                                                                                                     

Біологічна хімія, або біохімія (від грец. Bioc – «життя») - це наука, яка вивчає хімічний склад, структуру, перетворення речовин і енергії, які відбуваються в організмі. Для медицини біохімія стала головною фундаментальною науковою дисципліною, що на молекулярному рівні пояснює всі біологічні процеси в нормі й при захворюваннях. Вона лежить в основі сучасної діагностики, встановлення прогнозу перебігу захворювання та лікування хворих.Жоден клініцист у своїй практичній діяльності не обходиться без біохімічних обстежень хворих. 

Студентам - біохімія не тільки допомагає зрозуміти молекулярні основи і механізми фізіологічних та патологічних процесів, але і сприяє формуванню клінічного мислення, виробленню наукового світогляду, демонструючи на конкретних прикладах, що в основі біологічних процесів здорового і хворого організмів лежать зміни молекулярних структур або хімічних чи енергетичних перетворень.